Bộ bài 4.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Mega Minion Baby Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Mega Minion Baby Dragon Balloon Lava Hound

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon Lava Hound

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Barbarian Barrel Freeze

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Balloon

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Barbarians Barbarian Barrel Baby Dragon Balloon Lava Hound

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Balloon

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Balloon Lava Hound
Giant Snowball Minion Barbarians Mega Minion Baby Dragon Balloon Lava Hound
Zap Minion Balloon Lava Hound
Barbarian Barrel Barbarians
The Log Barbarians
Earthquake Barbarians
Arrows Minion Lava Hound
Royal Delivery Minion Barbarians Mega Minion Baby Dragon Balloon Lava Hound
Fireball Minion Barbarians Mega Minion Baby Dragon Balloon Lava Hound
Poison Minion Barbarians Mega Minion Balloon Lava Hound
Lightning Mega Minion Baby Dragon Balloon
Rocket Barbarians Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Baby Dragon Freeze

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Barbarian Barrel Baby Dragon Freeze

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mega Minion Baby Dragon Freeze

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Barbarians Lava Hound

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Barbarian Barrel Minion Mega Minion Baby Dragon Freeze Barbarians Balloon Lava Hound

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Barbarian Barrel Minion Mega Minion Baby Dragon

Sự hiệp lực   6 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Minion + Balloon Lava Hound Mega Minion Baby Dragon Barbarian Barrel
Barbarians +
Mega Minion + Balloon Lava Hound Minion Baby Dragon Freeze
Barbarian Barrel + Minion
+ Lava Hound Mega Minion Minion Balloon
+ Balloon Mega Minion
+ Freeze Mega Minion Minion Lava Hound Baby Dragon
+ Mega Minion Minion Balloon Baby Dragon

Khắc tinh   49 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Minion Minion Baby Dragon Barbarian Barrel
Mega Minion Barbarians Baby Dragon Minion
Barbarian Barrel Barbarians Baby Dragon
Baby Dragon Barbarian Barrel
Balloon Mega Minion Minion Barbarian Barrel Barbarians Baby Dragon
Mega Minion Baby Dragon
Mega Minion Barbarians Baby Dragon Minion
Baby Dragon Mega Minion Minion
Barbarian Barrel Mega Minion Baby Dragon Barbarians
Barbarians Minion Mega Minion
Barbarians Mega Minion Freeze Minion
Barbarian Barrel Baby Dragon Barbarians
Mega Minion Minion Baby Dragon
Barbarian Barrel Mega Minion Baby Dragon
Barbarians
Mega Minion Barbarians Minion
Mega Minion Minion Barbarians Baby Dragon Barbarian Barrel
Barbarians Mega Minion Freeze Minion
Minion Mega Minion Baby Dragon
Barbarian Barrel Mega Minion Barbarians Minion
Baby Dragon Barbarian Barrel Balloon
Mega Minion Minion Baby Dragon
Balloon Mega Minion Baby Dragon Minion
Barbarians Baby Dragon Barbarian Barrel
Minion Mega Minion Barbarians
Mega Minion Barbarians Minion
Mega Minion Balloon Barbarian Barrel
Minion Freeze Barbarians Mega Minion Barbarian Barrel
Mega Minion Baby Dragon Barbarian Barrel
Baby Dragon Mega Minion Barbarian Barrel Barbarians
Balloon Mega Minion Minion Baby Dragon
Barbarians
Barbarian Barrel Baby Dragon
Minion Barbarian Barrel Baby Dragon
Barbarian Barrel Baby Dragon Mega Minion Freeze Minion
Baby Dragon Minion Mega Minion Barbarian Barrel
Baby Dragon Freeze
Baby Dragon Mega Minion Minion
Barbarians
Barbarian Barrel Barbarians Mega Minion Minion
Barbarians Minion Mega Minion
Barbarian Barrel Baby Dragon Mega Minion
Mega Minion Minion Freeze
Mega Minion Minion Barbarians Baby Dragon
Barbarian Barrel Minion Mega Minion
Baby Dragon Minion Mega Minion
Mega Minion Barbarian Barrel
Barbarians Mega Minion
Minion Mega Minion Barbarian Barrel Balloon Barbarians
Barbarians Mega Minion
Minion Mega Minion Barbarians
Mega Minion Barbarians Minion
Mega Minion Minion
Barbarian Barrel Mega Minion Baby Dragon Minion
Barbarians Mega Minion Minion Barbarian Barrel
Baby Dragon Mega Minion Minion
Barbarians Barbarian Barrel
Mega Minion Barbarian Barrel Barbarians Baby Dragon Minion
Minion Baby Dragon Mega Minion Barbarians
Mega Minion Minion Baby Dragon
Mega Minion Barbarians Minion
Barbarian Barrel Barbarians Minion Baby Dragon Mega Minion
Barbarians
Minion Baby Dragon Barbarians Barbarian Barrel Mega Minion
Mega Minion Minion Barbarian Barrel Barbarians Freeze Baby Dragon
Minion Mega Minion Lava Hound Baby Dragon
Minion Mega Minion Barbarians

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Freeze Baby Dragon Barbarian Barrel Minion
Barbarian Barrel Baby Dragon Mega Minion
Barbarian Barrel Minion Baby Dragon Mega Minion
Baby Dragon Barbarian Barrel Mega Minion
Baby Dragon Mega Minion Minion Freeze
Barbarian Barrel Baby Dragon Mega Minion
Mega Minion Barbarian Barrel Baby Dragon
Minion Mega Minion Barbarian Barrel Baby Dragon
Baby Dragon Minion Mega Minion
Mega Minion Minion Balloon Baby Dragon
Barbarian Barrel
Barbarians Mega Minion
Barbarian Barrel Balloon Mega Minion Baby Dragon Minion
Barbarian Barrel Mega Minion

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord