Bộ bài 4.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Flying Machine Inferno Tower Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Flying Machine Wizard Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Mega Knight

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Mini P.E.K.K.A Hog Rider Flying Machine Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Hog Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Hog Rider
Giant Snowball Fire Spirits Hog Rider
Zap Fire Spirits Inferno Tower
Barbarian Barrel Fire Spirits
The Log Fire Spirits
Earthquake Inferno Tower
Arrows Fire Spirits
Royal Delivery
Fireball Flying Machine Inferno Tower Wizard
Poison Flying Machine Inferno Tower Wizard
Lightning Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Wizard
Rocket Hog Rider Inferno Tower Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fire Spirits Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fire Spirits Wizard Mega Knight

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Mini P.E.K.K.A Inferno Tower

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Fire Spirits Mini P.E.K.K.A Hog Rider Flying Machine Inferno Tower Wizard Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Fire Spirits Mini P.E.K.K.A Hog Rider

Sự hiệp lực   4 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Hog Rider Fire Spirits Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Mega Knight Flying Machine
Fire Spirits + Mini P.E.K.K.A Hog Rider Zap Inferno Tower
Mini P.E.K.K.A + Fire Spirits Zap Hog Rider
Hog Rider + Fire Spirits Zap Mini P.E.K.K.A Mega Knight
+ Mega Knight Zap
+ Fire Spirits Zap
+
+ Hog Rider Zap Flying Machine

Khắc tinh   48 73

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fire Spirits Wizard Inferno Tower Zap Flying Machine
Zap Mega Knight Wizard Fire Spirits
Flying Machine
Mini P.E.K.K.A Wizard Inferno Tower Hog Rider Mega Knight Flying Machine
Wizard Fire Spirits Mega Knight Mini P.E.K.K.A
Fire Spirits Wizard Zap
Mega Knight Wizard Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Wizard
Mini P.E.K.K.A Mega Knight Inferno Tower Fire Spirits Wizard
Mega Knight Wizard
Wizard Flying Machine Fire Spirits Zap
Fire Spirits Zap Wizard Mega Knight
Wizard Mega Knight Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Fire Spirits Inferno Tower Mega Knight
Mini P.E.K.K.A Mega Knight Fire Spirits
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Mega Knight Fire Spirits
Inferno Tower Mega Knight Wizard
Mega Knight Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Wizard Fire Spirits Zap
Flying Machine Wizard Hog Rider
Flying Machine Wizard Fire Spirits
Mega Knight Zap Fire Spirits Wizard
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower
Mini P.E.K.K.A Mega Knight Inferno Tower Wizard
Mega Knight Wizard Fire Spirits Inferno Tower Mini P.E.K.K.A
Fire Spirits Wizard Mega Knight
Mega Knight Wizard Zap Fire Spirits Inferno Tower
Wizard Mega Knight Zap Fire Spirits
Mega Knight Fire Spirits Wizard Zap
Wizard Fire Spirits Mega Knight Flying Machine
Zap Fire Spirits Wizard
Wizard Flying Machine Inferno Tower
Flying Machine Mega Knight Wizard
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Zap Mega Knight
Fire Spirits Inferno Tower Zap Mini P.E.K.K.A Mega Knight
Wizard Mini P.E.K.K.A Mega Knight
Wizard Inferno Tower Zap Fire Spirits
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Mega Knight Flying Machine
Mega Knight Mini P.E.K.K.A Inferno Tower
Wizard Flying Machine
Mini P.E.K.K.A Mega Knight Inferno Tower
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Mega Knight
Wizard Mega Knight Mini P.E.K.K.A Hog Rider Inferno Tower
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Mega Knight
Inferno Tower
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower
Mini P.E.K.K.A Fire Spirits Mega Knight
Flying Machine Wizard Mega Knight Fire Spirits
Mini P.E.K.K.A Zap Inferno Tower Mega Knight Fire Spirits
Wizard Mega Knight Mini P.E.K.K.A Zap
Mini P.E.K.K.A Mega Knight Inferno Tower Wizard Flying Machine
Mini P.E.K.K.A Mega Knight Zap
Zap Fire Spirits Flying Machine Mega Knight Wizard
Zap Flying Machine Fire Spirits Wizard
Inferno Tower Mega Knight Fire Spirits Wizard Mini P.E.K.K.A
Mega Knight Fire Spirits Mini P.E.K.K.A
Inferno Tower Wizard Zap Mini P.E.K.K.A Mega Knight
Wizard Zap Mega Knight Flying Machine
Mini P.E.K.K.A Zap Fire Spirits Inferno Tower Mega Knight
Inferno Tower Zap Wizard
Mega Knight Wizard Inferno Tower Mini P.E.K.K.A

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Wizard Fire Spirits Mega Knight Flying Machine
Wizard Fire Spirits Mega Knight
Wizard Mega Knight Zap Fire Spirits
Zap Mega Knight Fire Spirits Wizard Flying Machine
Zap Flying Machine Fire Spirits Wizard
Fire Spirits Zap Wizard Mini P.E.K.K.A
Mega Knight Flying Machine Wizard Fire Spirits
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Mega Knight Fire Spirits
Fire Spirits Wizard Flying Machine
Mega Knight
Mini P.E.K.K.A Mega Knight
Fire Spirits Zap
Zap Fire Spirits
Mini P.E.K.K.A Flying Machine Mega Knight
Zap
Mini P.E.K.K.A Fire Spirits Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord