Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Wizard Baby Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Giant Wizard Baby Dragon Balloon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant Balloon

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Mini P.E.K.K.A Giant Balloon

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Mini P.E.K.K.A Valkyrie Giant Baby Dragon Balloon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Valkyrie Balloon

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Giant Skeleton Army Balloon
Giant Snowball Skeleton Army Baby Dragon Balloon
Zap Skeleton Army Balloon
Barbarian Barrel Valkyrie Wizard Skeleton Army
The Log Mini P.E.K.K.A Skeleton Army
Earthquake Skeleton Army
Arrows Skeleton Army
Royal Delivery Mini P.E.K.K.A Valkyrie Wizard Skeleton Army Baby Dragon Balloon
Fireball Wizard Skeleton Army Baby Dragon Balloon
Poison Wizard Skeleton Army Balloon
Lightning Mini P.E.K.K.A Valkyrie Wizard Baby Dragon Balloon
Rocket Valkyrie Wizard Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Wizard Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Wizard Baby Dragon The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mini P.E.K.K.A Valkyrie Skeleton Army Baby Dragon

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Skeleton Army Mini P.E.K.K.A Valkyrie Baby Dragon Giant Wizard Balloon

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 The Log Skeleton Army Mini P.E.K.K.A Valkyrie

Sự hiệp lực   3 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Mini P.E.K.K.A + The Log Baby Dragon Skeleton Army Giant
Valkyrie + Balloon Wizard
Giant + Balloon The Log Mini P.E.K.K.A Skeleton Army Wizard
Wizard + Giant Valkyrie
+ Mini P.E.K.K.A Giant
+ Mini P.E.K.K.A Balloon
+ Giant Valkyrie Baby Dragon
+ Mini P.E.K.K.A Giant

Khắc tinh   55 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Valkyrie The Log
Valkyrie Baby Dragon Skeleton Army The Log Wizard
Skeleton Army Wizard The Log Valkyrie Baby Dragon
Baby Dragon The Log
Balloon Giant Wizard Mini P.E.K.K.A Valkyrie Skeleton Army Baby Dragon
Wizard Baby Dragon
Wizard Baby Dragon The Log Mini P.E.K.K.A Valkyrie Skeleton Army
Wizard Baby Dragon
Valkyrie Baby Dragon Skeleton Army The Log Wizard Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Skeleton Army Wizard The Log
Mini P.E.K.K.A Skeleton Army Valkyrie Wizard The Log
Wizard Valkyrie Baby Dragon The Log Skeleton Army
Wizard Baby Dragon
The Log Baby Dragon Skeleton Army Valkyrie Wizard
Valkyrie Wizard Skeleton Army Mini P.E.K.K.A
Skeleton Army Mini P.E.K.K.A Valkyrie
Valkyrie The Log Baby Dragon Skeleton Army Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Skeleton Army The Log
Wizard Valkyrie Baby Dragon
Skeleton Army Mini P.E.K.K.A Wizard Valkyrie The Log
Wizard The Log Balloon Giant Baby Dragon
Wizard Baby Dragon
Baby Dragon Balloon
Skeleton Army Wizard Valkyrie Baby Dragon The Log
Mini P.E.K.K.A Skeleton Army
Skeleton Army Mini P.E.K.K.A Valkyrie
The Log Giant Balloon
Skeleton Army
Mini P.E.K.K.A Wizard The Log Valkyrie Baby Dragon
Wizard Valkyrie Baby Dragon The Log Skeleton Army Mini P.E.K.K.A
Balloon Valkyrie Baby Dragon The Log Giant
Wizard Valkyrie Skeleton Army
The Log Skeleton Army Wizard Baby Dragon Valkyrie
The Log Skeleton Army Wizard Baby Dragon Valkyrie
Skeleton Army The Log Wizard Baby Dragon Valkyrie
Wizard Valkyrie Baby Dragon The Log Skeleton Army
Baby Dragon The Log Wizard
Baby Dragon Wizard
Valkyrie Wizard
Valkyrie Skeleton Army Mini P.E.K.K.A The Log
Skeleton Army Valkyrie The Log Mini P.E.K.K.A
Valkyrie Baby Dragon Wizard The Log Mini P.E.K.K.A
Wizard
Skeleton Army Baby Dragon Mini P.E.K.K.A
Skeleton Army Mini P.E.K.K.A Valkyrie The Log
Baby Dragon Wizard
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Skeleton Army
Skeleton Army Mini P.E.K.K.A Valkyrie
Giant Skeleton Army Wizard Balloon Mini P.E.K.K.A Valkyrie
Mini P.E.K.K.A Valkyrie
Skeleton Army The Log
Mini P.E.K.K.A Skeleton Army
Mini P.E.K.K.A Skeleton Army The Log Valkyrie
The Log Baby Dragon Valkyrie Wizard
Mini P.E.K.K.A Skeleton Army Valkyrie
Skeleton Army Wizard Baby Dragon Valkyrie Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Skeleton Army Valkyrie Wizard
The Log Mini P.E.K.K.A Valkyrie Baby Dragon
Wizard Skeleton Army Baby Dragon Valkyrie
Skeleton Army Wizard Baby Dragon
Valkyrie Skeleton Army Mini P.E.K.K.A Wizard
Valkyrie Skeleton Army Baby Dragon Mini P.E.K.K.A The Log
Skeleton Army The Log Wizard Mini P.E.K.K.A
Valkyrie Skeleton Army The Log Baby Dragon Wizard
Mini P.E.K.K.A Skeleton Army Baby Dragon Valkyrie
Baby Dragon Wizard
Mini P.E.K.K.A Wizard Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Valkyrie The Log Baby Dragon Wizard Skeleton Army
Wizard The Log Baby Dragon
Wizard Skeleton Army The Log Valkyrie Baby Dragon
Wizard The Log Baby Dragon Valkyrie
Baby Dragon Wizard
The Log Baby Dragon Valkyrie Mini P.E.K.K.A Wizard
The Log Valkyrie Baby Dragon Wizard
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Skeleton Army Wizard Baby Dragon
Baby Dragon Wizard
Balloon Skeleton Army Baby Dragon
Skeleton Army Valkyrie
The Log Wizard
Mini P.E.K.K.A
The Log Balloon Baby Dragon
Valkyrie Mini P.E.K.K.A

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord