Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách ép buộc đối thủ của bạn phải chi tiêu tiên dược.

Khi đối thủ của bạn chơi đơn vị có chi phí cao (6 hoặc nhiều hơn) ở phía sau, bạn phải có khả năng đối phó với hắn ta, tốt hơn bằng cách tấn công bên làn đường khác không để hắn ta xây dựng một cú đẩy lớn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Archers Mega Minion

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Archers Knight Mega Minion Golem

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Golem

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Poison

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight Mini P.E.K.K.A Golem

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Knight Mini P.E.K.K.A Golem

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado
Giant Snowball Guards
Zap
Barbarian Barrel Archers
The Log Archers Guards
Earthquake Guards
Arrows Archers Guards
Royal Delivery Archers
Fireball Archers Mega Minion
Poison Archers Guards
Lightning Mini P.E.K.K.A
Rocket

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Poison

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Knight Mega Minion Mini P.E.K.K.A Guards Poison Golem

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Archers Knight Mega Minion Guards Mini P.E.K.K.A Poison Golem

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Archers Knight Mega Minion

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Mega Minion Knight Mini P.E.K.K.A Poison Golem
Archers + Knight Mega Minion Golem
Knight + Archers Zap
Mega Minion + Zap Golem Archers
+ Zap Guards
+ Mini P.E.K.K.A
+ Golem Zap
+ Mega Minion Poison Archers Zap

Khắc tinh   62 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Archers Poison Guards Knight Mega Minion Zap
Poison Zap Guards Archers Knight
Poison Knight
Golem Knight Mini P.E.K.K.A Mega Minion Guards Archers Poison
Poison Mega Minion Mini P.E.K.K.A Archers
Poison Zap Archers Mega Minion
Poison Mega Minion Mini P.E.K.K.A Knight Guards
Mini P.E.K.K.A Knight Archers Mega Minion
Mini P.E.K.K.A Guards Golem Knight Mega Minion
Poison
Archers Mega Minion Zap Poison
Poison Archers Zap Knight Mega Minion
Mini P.E.K.K.A Knight
Guards Mini P.E.K.K.A Mega Minion Knight Archers
Poison Mini P.E.K.K.A Mega Minion Knight Guards
Mini P.E.K.K.A Guards Mega Minion Knight
Mega Minion Knight Guards
Guards Mini P.E.K.K.A Knight Mega Minion Zap
Poison Knight Archers
Poison Archers Mega Minion
Poison Zap Guards
Knight Mega Minion Mini P.E.K.K.A
Knight Poison
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Knight Archers Guards
Mega Minion Poison Knight
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Knight Poison
Mini P.E.K.K.A Poison Mega Minion Guards
Poison
Mega Minion Poison
Poison Guards
Archers Guards Poison Zap
Zap Poison Archers Guards
Zap Guards Archers Mega Minion
Archers Guards Poison Mega Minion Knight
Zap Poison Archers
Mega Minion Archers Knight Poison
Poison Knight
Guards Mega Minion Zap Knight Mini P.E.K.K.A
Guards Knight Mega Minion Mini P.E.K.K.A Zap
Poison Knight Mega Minion Mini P.E.K.K.A
Archers Mega Minion Poison Zap
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Knight
Knight Mini P.E.K.K.A Guards Mega Minion
Poison Archers Mega Minion
Knight Mega Minion Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Guards Knight Mega Minion Archers
Golem Mega Minion Mini P.E.K.K.A Knight Poison
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Knight
Mega Minion Guards Knight
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Knight
Mini P.E.K.K.A Guards Mega Minion Knight Archers
Mega Minion Guards Knight Poison Archers
Guards Knight Mini P.E.K.K.A Zap Mega Minion Poison
Zap Guards Mini P.E.K.K.A Poison Mega Minion Knight
Mini P.E.K.K.A Knight Guards Archers Poison
Poison Zap Knight Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Poison Guards Knight Archers Zap Mega Minion
Zap Mega Minion Archers Poison
Guards Knight Archers Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Knight Archers Mini P.E.K.K.A Mega Minion Guards Poison
Zap Mini P.E.K.K.A
Guards Archers Poison Mega Minion Knight Zap
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Guards Zap Knight
Mega Minion Poison Archers Zap
Guards Mini P.E.K.K.A Golem Mega Minion Knight

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Poison Knight Archers
Knight Poison Mega Minion Archers
Zap Knight Poison Mega Minion Guards Archers
Zap Poison Mega Minion Archers Knight Guards
Zap Poison Mega Minion Archers
Knight Zap Mega Minion Poison Archers Mini P.E.K.K.A
Mega Minion Poison Archers Knight Guards
Knight Mega Minion Guards Mini P.E.K.K.A Archers
Mega Minion Poison Archers
Mega Minion Knight Poison
Mega Minion Poison
Poison Mega Minion
Guards
Knight Archers Mega Minion Mini P.E.K.K.A
Poison Mega Minion Zap Archers
Mega Minion Poison
Zap Guards Mega Minion
Knight Mini P.E.K.K.A Guards
Zap
Knight
Poison Archers Mini P.E.K.K.A Knight Mega Minion

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord