Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Godly!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 4 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Baby Dragon Goblin Giant Princess

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Baby Dragon Goblin Giant Princess Lumberjack

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Giant Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Giant Miner Princess Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Valkyrie Baby Dragon Goblin Giant Princess Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Miner Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Miner
Giant Snowball Baby Dragon Miner Princess Lumberjack
Zap Goblin Giant Princess
Barbarian Barrel Valkyrie Princess Lumberjack
The Log Princess Lumberjack
Earthquake
Arrows Princess
Royal Delivery Valkyrie Baby Dragon Miner Princess Lumberjack
Fireball Baby Dragon Princess Lumberjack
Poison Princess
Lightning Valkyrie Baby Dragon Lumberjack
Rocket Valkyrie

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Baby Dragon Princess

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Valkyrie Baby Dragon Princess

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Valkyrie Rage Baby Dragon Miner Princess

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Princess

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Rage Miner Princess Fireball Valkyrie Baby Dragon Lumberjack Goblin Giant

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Rage Miner Princess Fireball

Sự hiệp lực   2 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Fireball + Goblin Giant Princess Miner
Valkyrie +
Rage + Lumberjack
Baby Dragon + Lumberjack Miner
+ Fireball
+ Baby Dragon Fireball Lumberjack
+ Fireball
+ Baby Dragon Rage Miner

Khắc tinh   41 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Fireball Valkyrie Princess
Valkyrie Fireball Princess Baby Dragon Goblin Giant
Valkyrie Princess Fireball Lumberjack Baby Dragon
Fireball Princess Miner Baby Dragon
Goblin Giant Miner Fireball Baby Dragon Lumberjack Valkyrie
Fireball Baby Dragon
Baby Dragon Princess Valkyrie Fireball
Baby Dragon Princess Fireball
Valkyrie Princess Fireball Lumberjack Baby Dragon
Lumberjack
Valkyrie
Baby Dragon Valkyrie
Princess Fireball Baby Dragon
Valkyrie Baby Dragon Fireball Princess Miner
Lumberjack Valkyrie
Lumberjack Valkyrie Miner
Baby Dragon Lumberjack Fireball Miner Valkyrie Princess
Lumberjack
Baby Dragon Princess Valkyrie
Lumberjack Valkyrie Fireball
Princess Baby Dragon Goblin Giant Fireball Miner
Fireball Princess Baby Dragon
Baby Dragon Fireball Princess
Fireball Baby Dragon Valkyrie Princess
Lumberjack
Fireball
Valkyrie Lumberjack
Princess Fireball Goblin Giant Miner
Fireball Princess Miner
Princess Fireball Baby Dragon Lumberjack Miner Valkyrie
Fireball Valkyrie Princess Baby Dragon
Miner Fireball
Valkyrie Princess Baby Dragon Fireball Goblin Giant
Fireball Valkyrie Princess
Fireball Lumberjack Baby Dragon Valkyrie
Princess Valkyrie Fireball Baby Dragon
Fireball Princess Lumberjack Baby Dragon Valkyrie
Baby Dragon Valkyrie Princess Lumberjack
Fireball Princess Baby Dragon
Baby Dragon Princess
Fireball Valkyrie Princess
Valkyrie Miner Lumberjack
Valkyrie
Valkyrie Princess Lumberjack Baby Dragon Fireball
Fireball Princess
Baby Dragon Miner
Valkyrie Goblin Giant
Baby Dragon Fireball
Miner Valkyrie Lumberjack Princess
Valkyrie
Goblin Giant Miner Valkyrie
Lumberjack Valkyrie
Goblin Giant
Lumberjack
Lumberjack Valkyrie
Miner Fireball Princess Lumberjack Valkyrie Baby Dragon
Lumberjack Valkyrie
Baby Dragon Valkyrie Lumberjack
Lumberjack Valkyrie
Fireball Baby Dragon Lumberjack Valkyrie
Fireball Valkyrie Lumberjack Baby Dragon Princess
Princess Baby Dragon Fireball
Valkyrie Lumberjack Fireball
Valkyrie Baby Dragon Lumberjack Princess Fireball
Lumberjack
Lumberjack Valkyrie Princess Baby Dragon
Princess Valkyrie Lumberjack Miner Baby Dragon
Fireball Princess Baby Dragon
Valkyrie Lumberjack

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Baby Dragon Princess Valkyrie Goblin Giant Fireball
Baby Dragon
Lumberjack Princess Baby Dragon Valkyrie
Princess Baby Dragon Valkyrie Lumberjack
Princess Baby Dragon Goblin Giant Fireball
Princess Baby Dragon Valkyrie
Princess Fireball Valkyrie Lumberjack Baby Dragon
Lumberjack Valkyrie Miner Baby Dragon Princess
Baby Dragon Goblin Giant Fireball Princess
Fireball Baby Dragon Princess
Valkyrie
Princess
Lumberjack
Fireball Baby Dragon Princess
Valkyrie Princess Fireball Rage

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord