Bộ bài 3.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Goblin Gang Musketeer Furnace

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Knight Skeleton Barrel Musketeer Furnace Balloon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Skeleton Barrel Balloon

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball Barbarian Barrel

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Skeleton Barrel Goblin Gang Balloon

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight Skeleton Barrel Goblin Gang Barbarian Barrel Balloon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Balloon

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeleton Barrel Goblin Gang Balloon
Giant Snowball Skeleton Barrel Goblin Gang Musketeer Furnace Balloon
Zap Skeleton Barrel Goblin Gang Furnace Balloon
Barbarian Barrel Knight Skeleton Barrel Goblin Gang Musketeer Furnace
The Log Skeleton Barrel Goblin Gang Musketeer Furnace
Earthquake Goblin Gang Furnace
Arrows Skeleton Barrel Goblin Gang Furnace
Royal Delivery Knight Skeleton Barrel Goblin Gang Musketeer Balloon
Fireball Skeleton Barrel Goblin Gang Musketeer Furnace Balloon
Poison Skeleton Barrel Goblin Gang Musketeer Furnace Balloon
Lightning Knight Musketeer Furnace Balloon
Rocket Musketeer Furnace Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Furnace

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Furnace Barbarian Barrel

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Knight Skeleton Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Musketeer Furnace

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Barbarian Barrel Knight Skeleton Barrel Goblin Gang Fireball Musketeer Furnace Balloon

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Barbarian Barrel Knight Skeleton Barrel Goblin Gang

Sự hiệp lực   4 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Knight + Goblin Gang Musketeer Balloon Barbarian Barrel Skeleton Barrel
Skeleton Barrel + Knight Balloon Goblin Gang
Goblin Gang + Knight Skeleton Barrel
Fireball +
+ Knight Barbarian Barrel
+ Barbarian Barrel
+ Knight Musketeer Furnace
+ Knight Skeleton Barrel

Khắc tinh   49 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Knight Barbarian Barrel
Knight Furnace Musketeer Goblin Gang Fireball
Goblin Gang Barbarian Barrel Furnace Knight Skeleton Barrel Fireball
Fireball Knight Barbarian Barrel
Balloon Knight Barbarian Barrel Musketeer Fireball Furnace Goblin Gang
Musketeer Fireball
Furnace Musketeer Fireball
Fireball Furnace Musketeer Goblin Gang
Barbarian Barrel Furnace Knight Goblin Gang Fireball
Goblin Gang Knight Furnace Musketeer
Furnace Goblin Gang Musketeer Knight
Barbarian Barrel
Musketeer Goblin Gang Furnace Fireball
Barbarian Barrel Fireball Goblin Gang Musketeer Knight
Knight Goblin Gang Musketeer
Goblin Gang Musketeer Knight
Fireball Knight Barbarian Barrel Musketeer Goblin Gang
Furnace Musketeer Goblin Gang Knight
Musketeer Knight Goblin Gang
Goblin Gang Barbarian Barrel Furnace Musketeer Fireball Knight
Musketeer Furnace Knight Fireball Balloon Barbarian Barrel Skeleton Barrel
Fireball Furnace Musketeer Goblin Gang
Fireball Balloon Musketeer
Fireball Barbarian Barrel Goblin Gang
Knight Musketeer
Fireball Knight
Furnace Knight Musketeer
Fireball Musketeer Knight Balloon Furnace Barbarian Barrel
Barbarian Barrel Fireball Goblin Gang Musketeer Furnace Skeleton Barrel
Barbarian Barrel Goblin Gang Musketeer Fireball Knight
Fireball Barbarian Barrel Furnace Goblin Gang
Fireball
Balloon Musketeer Furnace Fireball
Fireball Furnace
Fireball Furnace Barbarian Barrel Goblin Gang
Barbarian Barrel Fireball Furnace
Barbarian Barrel Goblin Gang Fireball Musketeer Furnace
Barbarian Barrel Knight Musketeer Furnace Goblin Gang
Fireball
Musketeer Goblin Gang Knight
Knight Musketeer Fireball
Knight Musketeer Barbarian Barrel
Goblin Gang Knight
Musketeer Barbarian Barrel Furnace Knight Fireball
Musketeer Furnace Fireball
Goblin Gang Knight Musketeer
Knight Goblin Gang Barbarian Barrel Musketeer
Musketeer Fireball
Knight Barbarian Barrel Musketeer
Knight Goblin Gang
Knight Furnace Musketeer Barbarian Barrel Balloon
Musketeer Knight
Goblin Gang Knight Musketeer Furnace
Furnace Knight
Knight Musketeer Goblin Gang
Fireball Barbarian Barrel Musketeer Knight Goblin Gang
Knight Goblin Gang Furnace Barbarian Barrel Musketeer
Knight Goblin Gang Musketeer
Knight Goblin Gang Musketeer Barbarian Barrel
Fireball Goblin Gang Barbarian Barrel Knight
Furnace Goblin Gang Fireball Knight Musketeer
Musketeer Fireball Goblin Gang Skeleton Barrel
Knight Goblin Gang Musketeer Fireball
Goblin Gang Knight Fireball Musketeer Barbarian Barrel
Musketeer Furnace Goblin Gang
Goblin Gang Barbarian Barrel Knight Furnace
Goblin Gang Furnace Barbarian Barrel Knight
Furnace Musketeer Fireball
Knight Goblin Gang Furnace

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Furnace Barbarian Barrel Goblin Gang Musketeer Fireball Knight
Barbarian Barrel Furnace Goblin Gang Knight
Furnace Barbarian Barrel Knight Goblin Gang Musketeer
Barbarian Barrel Knight Musketeer Skeleton Barrel Goblin Gang
Goblin Gang Skeleton Barrel Fireball Furnace Musketeer
Knight Barbarian Barrel Skeleton Barrel Furnace Musketeer
Barbarian Barrel Fireball Knight Goblin Gang Musketeer
Goblin Gang Musketeer Knight Barbarian Barrel
Musketeer Goblin Gang Furnace Fireball
Fireball Skeleton Barrel Musketeer Balloon
Musketeer
Barbarian Barrel
Goblin Gang Musketeer Knight
Fireball Balloon Barbarian Barrel Musketeer Furnace
Goblin Gang Musketeer Barbarian Barrel Fireball Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord