Bộ bài 3.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Goblin Gang Musketeer Furnace

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Knight Musketeer Furnace

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight Goblin Gang

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Knight Goblin Barrel

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Goblin Barrel
Giant Snowball Minion Goblin Gang Goblin Barrel
Zap Minion Goblin Gang Goblin Barrel
Barbarian Barrel Goblin Gang Musketeer Goblin Barrel
The Log Goblin Gang Furnace Goblin Barrel
Earthquake Goblin Gang Furnace Goblin Barrel
Arrows Minion Goblin Gang Goblin Barrel
Royal Delivery Minion Goblin Gang Musketeer Goblin Barrel
Fireball Minion Goblin Gang Musketeer Furnace Goblin Barrel
Poison Minion Goblin Gang Musketeer Furnace
Lightning Musketeer Furnace
Rocket Musketeer Furnace

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Furnace

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Furnace The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Knight

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Goblin Gang Musketeer Furnace Goblin Barrel

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Knight Minion Goblin Gang Goblin Barrel Fireball Musketeer Furnace

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 The Log Knight Minion Goblin Gang

Sự hiệp lực   4 4

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Knight + Goblin Gang Musketeer Goblin Barrel Minion The Log
Minion + Knight
Goblin Gang + Knight Goblin Barrel
Fireball + The Log
+ Knight
+
+ Knight Goblin Gang
+ Knight Fireball

Khắc tinh   57 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Musketeer Minion Furnace Goblin Gang Knight The Log Fireball
Goblin Gang The Log Furnace Knight Fireball
Fireball Knight The Log
Knight Musketeer Goblin Barrel Minion Fireball Goblin Gang Furnace
Furnace The Log Musketeer Fireball Minion
Fireball Furnace Minion Goblin Gang Musketeer
Fireball Goblin Gang Furnace Knight The Log
Musketeer Goblin Gang The Log Minion Furnace Knight
Goblin Gang Minion Musketeer Knight Furnace The Log
The Log
Musketeer Fireball Minion Goblin Gang Furnace
The Log Fireball Goblin Gang Knight Musketeer
Musketeer Goblin Gang Knight
Goblin Gang Knight Minion Musketeer
Goblin Gang Minion Fireball Musketeer The Log Knight
Furnace Goblin Gang Musketeer Knight The Log Minion
Minion Goblin Gang Knight Musketeer
Goblin Gang Furnace Knight Fireball Musketeer The Log Minion
Musketeer Furnace Knight Goblin Barrel Fireball The Log
Fireball Musketeer Furnace Minion Goblin Gang
Fireball The Log Goblin Gang
Knight Musketeer Minion
Fireball Knight
Furnace Knight Musketeer Minion
Fireball Musketeer Furnace Goblin Barrel Knight The Log
Goblin Gang The Log Knight Fireball Musketeer
Fireball The Log Goblin Gang Furnace
Goblin Barrel Fireball
Musketeer Minion The Log Fireball Furnace
Fireball Furnace
Furnace Fireball The Log Goblin Gang
Minion The Log Fireball Furnace
Goblin Gang The Log Fireball Musketeer Minion Furnace
Minion Goblin Gang Knight Musketeer The Log Furnace
Fireball The Log
Musketeer Goblin Gang Knight Minion
Musketeer Fireball Knight
Knight Musketeer The Log Minion
The Log Goblin Gang Minion Knight
Fireball Knight Musketeer The Log Furnace
Musketeer Minion Fireball Furnace
Minion Goblin Gang Knight Musketeer
Goblin Gang Knight Musketeer The Log Minion
Fireball Musketeer Minion
Knight Musketeer
Knight Goblin Gang
Goblin Barrel Knight Minion Musketeer Furnace
Musketeer Knight
Minion Furnace Knight Goblin Gang Musketeer The Log
Furnace Knight Minion
Knight Goblin Gang The Log Minion Musketeer
The Log Fireball Goblin Barrel Goblin Gang Minion Knight Musketeer
Goblin Gang Knight Furnace Musketeer Minion
Goblin Gang Knight Musketeer Minion
Knight Goblin Gang Musketeer
Fireball The Log Minion Knight Goblin Gang
Goblin Gang Fireball Furnace Musketeer Knight Minion
Musketeer Minion Goblin Gang Fireball
Knight Minion Fireball Musketeer Goblin Gang
Goblin Gang Knight Minion Musketeer Fireball The Log
Furnace Goblin Gang The Log Musketeer
Minion Goblin Gang Furnace The Log Knight
Minion Goblin Gang Knight Furnace
Minion Musketeer Fireball Furnace
Knight Furnace Minion Goblin Gang

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

The Log Furnace Knight Musketeer Minion Fireball Goblin Gang
The Log Goblin Gang Furnace Knight
Furnace The Log Goblin Gang Musketeer Knight Minion
The Log Goblin Gang Knight Musketeer
Fireball Furnace Goblin Gang Minion Musketeer
Knight The Log Furnace Musketeer
Fireball Knight The Log Musketeer Goblin Gang
Knight Goblin Gang Musketeer Minion
Musketeer Goblin Gang Minion Furnace Fireball
Fireball Minion Knight The Log
Fireball Minion Musketeer
Fireball
Musketeer
The Log
Knight Musketeer Goblin Gang
The Log Fireball Musketeer Minion Furnace
Fireball Minion Musketeer
Minion Furnace Musketeer Goblin Gang Fireball
Goblin Gang Minion Musketeer Knight
Fireball The Log
Knight
Musketeer Knight Fireball Goblin Gang

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord