Bộ bài 3.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tồi tệ
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

3 problems 1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Không có đơn vị đối đất gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công dưới đất và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Không đủ đơn vị phòng không!

Bạn cần nhiều hơn một đơn vị có thể phòng chống kẻ địch trên không trong bộ bài của bạn. Một thẻ có thể được loại bỏ bằng thần chú hoặc có thể chỉ cần chơi nó. Có hai hoặc ba thẻ sẽ an toàn hơn. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Goblin Hut

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tombstone Goblin Hut

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeletons Knight Bomber Tombstone Giant Goblin Hut

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight Giant

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeletons Bomber Giant
Giant Snowball Skeletons Bomber Tombstone Goblin Hut
Zap Skeletons Bomber Tombstone Goblin Hut
Barbarian Barrel Skeletons Knight Bomber Tombstone Goblin Hut
The Log Skeletons Bomber Tombstone Goblin Hut
Earthquake Skeletons Bomber Tombstone Goblin Hut
Arrows Skeletons Bomber Tombstone Goblin Hut
Royal Delivery Skeletons Knight Bomber Goblin Hut
Fireball Bomber Tombstone Goblin Hut
Poison Bomber Tombstone Goblin Hut
Lightning Knight Tombstone Goblin Hut
Rocket Goblin Hut

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Bomber Fireball

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Knight Tombstone

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tuyệt!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeletons Arrows Knight Bomber Tombstone Fireball Giant Goblin Hut

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Skeletons Arrows Knight Bomber

Sự hiệp lực   0 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Skeletons + Knight Bomber Tombstone
Arrows + Knight Giant
Knight + Skeletons Bomber Arrows Goblin Hut
Bomber + Skeletons Knight Giant
+ Skeletons Giant
+ Giant
+ Bomber Arrows Tombstone Fireball Goblin Hut
+ Knight Giant

Khắc tinh   54 78

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Bomber Knight
Arrows Fireball Goblin Hut Knight
Arrows Fireball Knight
Fireball Arrows Knight
Knight Tombstone Giant Goblin Hut Fireball Bomber
Arrows Fireball
Bomber Fireball
Arrows Fireball
Bomber Arrows Knight Fireball
Goblin Hut Knight Skeletons Tombstone
Tombstone Skeletons Knight Bomber
Tombstone Fireball Skeletons
Arrows Fireball Knight Skeletons
Bomber Knight
Tombstone Skeletons Knight Bomber
Knight Skeletons Fireball
Tombstone Skeletons Bomber Knight Goblin Hut
Knight Bomber
Tombstone Bomber Knight Fireball Skeletons
Tombstone Skeletons Giant Fireball Bomber Knight
Fireball
Fireball
Fireball Arrows
Knight
Fireball Knight
Tombstone Goblin Hut Knight Skeletons
Fireball Goblin Hut Giant Knight
Tombstone Goblin Hut Fireball
Tombstone Fireball Knight
Bomber Fireball Tombstone Goblin Hut
Fireball
Goblin Hut Giant Bomber Fireball
Fireball Tombstone
Arrows Goblin Hut Tombstone Fireball Bomber
Bomber Arrows Skeletons Fireball
Fireball Arrows Skeletons Bomber
Arrows Bomber Knight Skeletons
Fireball Arrows
Knight
Fireball Knight Skeletons
Knight Tombstone
Tombstone Knight Goblin Hut Skeletons
Knight Arrows Bomber Fireball
Fireball Tombstone Goblin Hut
Knight
Knight Tombstone
Fireball
Knight
Tombstone Skeletons Knight
Giant Knight Tombstone
Knight
Tombstone Skeletons Knight
Tombstone Knight Goblin Hut
Knight Bomber Tombstone Skeletons
Fireball Arrows Knight Skeletons Bomber Tombstone
Tombstone Knight Skeletons
Skeletons Knight
Knight Tombstone Skeletons Goblin Hut
Fireball Arrows Knight
Bomber Arrows Fireball Knight
Skeletons Tombstone Fireball
Knight Tombstone Bomber Fireball
Knight Fireball
Goblin Hut Tombstone
Tombstone Arrows Knight
Tombstone Knight Skeletons
Arrows Fireball Goblin Hut
Knight

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Bomber Tombstone Arrows Knight Fireball
Bomber Tombstone Skeletons Arrows Knight
Arrows Knight Skeletons Bomber
Arrows Bomber Knight
Arrows Fireball
Knight Arrows Skeletons Tombstone Bomber
Arrows Fireball Bomber Knight
Knight Skeletons Tombstone Bomber
Arrows Fireball
Fireball
Arrows
Bomber Skeletons Knight
Fireball Goblin Hut Bomber
Bomber Fireball Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord