Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Tesla Minion Horde Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tesla

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Knight Tesla Valkyrie Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Balloon

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight Valkyrie Balloon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Knight Valkyrie Balloon

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Minion Horde
Zap Minion Horde
Tornado Minion Horde Balloon
The Log
Arrows Minion Horde
Fireball Tesla Minion Horde Wizard Balloon
Poison Minion Horde Wizard
Lightning Tesla Valkyrie Wizard Balloon
Rocket Valkyrie Wizard Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Valkyrie Wizard

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Knight

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Horde Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tuyệt!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Rage Zap Knight Tesla Valkyrie Minion Horde Wizard Balloon

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Rage Zap Knight Tesla

Sự hiệp lực   4 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Minion Horde Balloon
Knight + Balloon Tesla Wizard
Tesla + Knight Valkyrie
Minion Horde + Zap Rage
+ Balloon Tesla Wizard
+ Valkyrie Knight
+ Balloon Minion Horde
+ Rage Knight Valkyrie Zap

Khắc tinh   53 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Valkyrie Tesla Zap Wizard Knight Minion Horde
Valkyrie Wizard Zap Knight Minion Horde
Balloon Knight Wizard Minion Horde Valkyrie Tesla
Wizard Minion Horde Valkyrie Tesla Knight
Wizard Minion Horde Tesla Zap
Valkyrie Wizard Minion Horde Knight
Minion Horde Knight Tesla Wizard
Valkyrie Knight Minion Horde Wizard Tesla
Wizard Valkyrie
Wizard Minion Horde Tesla Zap
Tesla Valkyrie Knight Zap Wizard
Tesla Valkyrie Minion Horde Wizard
Minion Horde Valkyrie Knight
Knight Minion Horde Valkyrie Tesla
Tesla Minion Horde Knight
Minion Horde Knight Tesla Valkyrie Wizard
Minion Horde Tesla Zap Wizard Valkyrie Knight
Balloon Wizard Knight
Tesla Minion Horde Wizard
Valkyrie Minion Horde Zap Wizard
Tesla Minion Horde
Tesla Minion Horde Knight Valkyrie
Tesla Knight Balloon
Knight Valkyrie Tesla Wizard
Wizard Valkyrie Tesla Minion Horde
Balloon Tesla Valkyrie
Wizard Valkyrie Minion Horde
Tesla Valkyrie Minion Horde Wizard Zap
Zap Wizard Tesla Minion Horde Valkyrie
Valkyrie Minion Horde Zap Wizard
Valkyrie Wizard Tesla Knight
Zap Wizard Minion Horde
Tesla Minion Horde Wizard
Valkyrie Wizard Knight
Minion Horde Knight Valkyrie Zap Tesla
Minion Horde Valkyrie Zap Knight
Knight Valkyrie Tesla Wizard
Wizard Minion Horde Tesla Zap
Minion Horde Tesla Knight
Knight Minion Horde Valkyrie
Tesla Minion Horde Wizard
Knight Tesla Valkyrie
Minion Horde Valkyrie Tesla Knight
Minion Horde Valkyrie Balloon Tesla Wizard Knight
Tesla Minion Horde Valkyrie Knight
Minion Horde Tesla Knight
Minion Horde Knight Tesla
Knight Valkyrie Tesla
Valkyrie Wizard Tesla Knight
Knight Tesla Zap Minion Horde Valkyrie
Zap Valkyrie Knight Wizard Minion Horde
Knight Wizard Tesla Valkyrie
Zap Knight Valkyrie
Tesla Minion Horde Wizard Zap Knight Valkyrie
Minion Horde Zap Tesla Wizard
Knight Valkyrie Wizard Minion Horde Tesla
Knight Valkyrie Tesla Minion Horde
Zap Wizard Tesla Minion Horde
Minion Horde Valkyrie Knight Tesla Wizard Zap
Minion Horde Zap Knight Valkyrie
Tesla Minion Horde Zap Wizard
Valkyrie Wizard Tesla Minion Horde Knight

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Valkyrie Wizard Knight
Wizard Tesla Knight
Zap Knight Wizard Valkyrie Tesla Minion Horde
Wizard Zap Valkyrie Knight Tesla
Zap Wizard Minion Horde Tesla
Zap Knight Valkyrie Tesla Wizard
Knight Wizard Tesla Valkyrie
Knight Minion Horde Tesla Valkyrie
Wizard Minion Horde Tesla
Valkyrie Knight Tesla
Balloon
Knight Valkyrie Minion Horde
Knight Tesla
Zap Balloon
Minion Horde Balloon
Zap Minion Horde
Valkyrie Knight
Zap
Knight
Valkyrie Tesla Rage Knight

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord