Bộ bài 4.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tệ

1 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Miner Ice Wizard Fisherman

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Archers Inferno Tower Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Spirit Archers Witch Golem

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Golem Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Mini P.E.K.K.A Golem

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Golem Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Witch
Zap Inferno Tower Witch
Tornado Miner
The Log Ice Spirit Archers Witch
Arrows Witch
Fireball Archers Inferno Tower Witch
Poison Archers Inferno Tower Witch
Lightning Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Witch
Rocket Inferno Tower Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Fireball Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Fireball

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Golem Miner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit Archers Miner Fireball Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Witch Golem

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Ice Spirit Archers Miner Fireball

Sự hiệp lực   0 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Ice Spirit + Archers Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Miner
Archers + Ice Spirit Golem
Fireball +
Mini P.E.K.K.A + Miner Ice Spirit
+ Ice Spirit
+ Golem
+ Witch Archers
+ Mini P.E.K.K.A Ice Spirit

Khắc tinh   50 78

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Archers Fireball Ice Spirit Inferno Tower Witch
Fireball Archers Witch Ice Spirit
Fireball Miner
Golem Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Witch Fireball Archers Miner
Fireball Archers Mini P.E.K.K.A Ice Spirit
Fireball Ice Spirit Witch Archers
Fireball Mini P.E.K.K.A Witch
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Archers Ice Spirit Witch
Mini P.E.K.K.A Witch Ice Spirit Golem Inferno Tower
Witch
Archers Fireball Witch Ice Spirit
Fireball Miner Witch Archers
Witch Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Ice Spirit Miner Archers Witch
Miner Mini P.E.K.K.A Ice Spirit Fireball
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Witch Ice Spirit
Inferno Tower
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Ice Spirit Fireball Witch
Fireball Witch Archers Miner Ice Spirit
Fireball Ice Spirit Archers Witch
Fireball Witch
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower
Witch Fireball
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Witch Archers
Fireball Witch Miner
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Miner Fireball
Fireball Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Ice Spirit
Fireball Miner
Witch Fireball
Fireball
Fireball Archers Inferno Tower Witch
Archers Witch Fireball Ice Spirit
Fireball Archers
Archers Witch Ice Spirit
Fireball Archers
Archers Ice Spirit Inferno Tower Witch
Witch Fireball
Mini P.E.K.K.A Witch Inferno Tower Miner Ice Spirit
Ice Spirit Mini P.E.K.K.A Witch Inferno Tower
Ice Spirit Witch Mini P.E.K.K.A Fireball
Inferno Tower Archers Fireball Ice Spirit Witch
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Miner
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower
Fireball Archers
Mini P.E.K.K.A Ice Spirit Miner Inferno Tower
Mini P.E.K.K.A Witch Archers Inferno Tower
Golem Miner Inferno Tower Mini P.E.K.K.A
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Witch
Inferno Tower Witch
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Witch
Mini P.E.K.K.A Ice Spirit Witch Archers
Miner Fireball Archers
Mini P.E.K.K.A Witch Inferno Tower
Mini P.E.K.K.A Ice Spirit Witch
Mini P.E.K.K.A Witch Archers Inferno Tower
Fireball Ice Spirit Mini P.E.K.K.A
Witch Archers Ice Spirit Fireball
Ice Spirit Archers Witch Fireball
Mini P.E.K.K.A Fireball Archers Inferno Tower Ice Spirit Witch
Archers Mini P.E.K.K.A Fireball Ice Spirit
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A
Archers Witch
Mini P.E.K.K.A Ice Spirit Inferno Tower Witch Miner
Inferno Tower Witch Archers Fireball
Golem Witch Mini P.E.K.K.A Inferno Tower

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Witch Ice Spirit Fireball Archers
Witch Ice Spirit Archers
Archers Ice Spirit Witch
Witch Archers
Archers Witch Fireball Ice Spirit
Ice Spirit Archers Witch Mini P.E.K.K.A
Fireball Archers Witch Ice Spirit
Mini P.E.K.K.A Ice Spirit Inferno Tower Archers Witch
Archers Witch Ice Spirit Fireball
Fireball
Fireball
Mini P.E.K.K.A Witch Archers
Fireball Archers Witch
Ice Spirit Witch Fireball Miner
Mini P.E.K.K.A
Fireball Ice Spirit
Witch Fireball Mini P.E.K.K.A Ice Spirit Archers

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord