Bộ bài 3.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Goblin Gang Mega Minion Wizard Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Spirit Mega Minion Wizard P.E.K.K.A Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

P.E.K.K.A

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Goblin Gang P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang
Giant Snowball Goblin Gang Mega Minion
Zap Goblin Gang
Barbarian Barrel Ice Spirit Goblin Gang Wizard Electro Wizard
The Log Ice Spirit Goblin Gang
Earthquake Goblin Gang
Arrows Ice Spirit Goblin Gang
Royal Delivery Ice Spirit Goblin Gang Mega Minion Wizard P.E.K.K.A Electro Wizard
Fireball Goblin Gang Mega Minion Wizard Electro Wizard
Poison Goblin Gang Mega Minion Wizard Electro Wizard
Lightning Mega Minion Wizard Electro Wizard
Rocket Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Zap Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Zap Wizard The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Mega Minion P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Goblin Gang Wizard Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit Zap The Log Goblin Gang Mega Minion Electro Wizard Wizard P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

8 Ice Spirit Zap The Log Goblin Gang

Sự hiệp lực   5 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Ice Spirit + Zap Mega Minion Wizard P.E.K.K.A Electro Wizard
Zap + Ice Spirit Mega Minion P.E.K.K.A Electro Wizard The Log
Goblin Gang +
Mega Minion + Zap Electro Wizard Ice Spirit P.E.K.K.A
+ P.E.K.K.A Ice Spirit
+ Zap Electro Wizard Wizard The Log Mega Minion Ice Spirit
+ P.E.K.K.A Zap
+ P.E.K.K.A Mega Minion Zap Ice Spirit

Khắc tinh   60 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Minion The Log Electro Wizard
Electro Wizard Goblin Gang Mega Minion Ice Spirit The Log Zap Wizard
Electro Wizard Goblin Gang Wizard The Log Zap Ice Spirit
The Log Electro Wizard
Wizard P.E.K.K.A Mega Minion Electro Wizard Goblin Gang
Wizard Electro Wizard Mega Minion
Mega Minion Wizard Ice Spirit P.E.K.K.A Electro Wizard The Log
Wizard Mega Minion Zap Goblin Gang Ice Spirit Electro Wizard
P.E.K.K.A Mega Minion Electro Wizard Goblin Gang Wizard The Log
P.E.K.K.A Wizard The Log Goblin Gang Electro Wizard Mega Minion Ice Spirit
P.E.K.K.A Mega Minion Goblin Gang Ice Spirit Wizard The Log Electro Wizard
Wizard The Log
Mega Minion Wizard Ice Spirit Electro Wizard Goblin Gang Zap
The Log Mega Minion Wizard Zap Goblin Gang Electro Wizard
Goblin Gang Wizard P.E.K.K.A
Mega Minion Goblin Gang P.E.K.K.A Ice Spirit Electro Wizard
The Log Mega Minion Ice Spirit P.E.K.K.A Electro Wizard Goblin Gang
P.E.K.K.A The Log Electro Wizard Ice Spirit Goblin Gang Mega Minion
Mega Minion Goblin Gang Wizard P.E.K.K.A Electro Wizard
Electro Wizard P.E.K.K.A Goblin Gang Zap Ice Spirit Mega Minion The Log Wizard
Electro Wizard Ice Spirit The Log Wizard
Electro Wizard Mega Minion Ice Spirit Wizard Goblin Gang
Mega Minion P.E.K.K.A
The Log Zap Wizard Electro Wizard P.E.K.K.A Goblin Gang
P.E.K.K.A Mega Minion
P.E.K.K.A Mega Minion Electro Wizard
Mega Minion The Log Electro Wizard
Electro Wizard Zap Ice Spirit Mega Minion Goblin Gang
Mega Minion Electro Wizard Wizard Goblin Gang The Log
Wizard Electro Wizard P.E.K.K.A Goblin Gang Mega Minion The Log Ice Spirit
Mega Minion P.E.K.K.A Electro Wizard The Log
P.E.K.K.A Wizard
The Log P.E.K.K.A Goblin Gang Wizard Zap Electro Wizard
Zap The Log Wizard Electro Wizard Ice Spirit
Electro Wizard Goblin Gang The Log Zap Wizard Mega Minion
Wizard Electro Wizard Ice Spirit Goblin Gang The Log Mega Minion
Zap The Log Wizard Electro Wizard
Mega Minion Goblin Gang Ice Spirit Electro Wizard Wizard
Wizard
Ice Spirit Mega Minion P.E.K.K.A Electro Wizard The Log Zap
Electro Wizard Zap P.E.K.K.A Goblin Gang Mega Minion Ice Spirit The Log
Electro Wizard Wizard The Log Ice Spirit Mega Minion
Electro Wizard Wizard Mega Minion Zap Ice Spirit
P.E.K.K.A Mega Minion Electro Wizard Goblin Gang
P.E.K.K.A Goblin Gang The Log Electro Wizard Mega Minion
Mega Minion Electro Wizard Wizard
Mega Minion Ice Spirit P.E.K.K.A Electro Wizard
P.E.K.K.A Mega Minion Goblin Gang Electro Wizard
P.E.K.K.A Electro Wizard Wizard Mega Minion
P.E.K.K.A Mega Minion
Mega Minion P.E.K.K.A Goblin Gang The Log Electro Wizard
Mega Minion Electro Wizard P.E.K.K.A
Ice Spirit Electro Wizard Mega Minion The Log Goblin Gang P.E.K.K.A
Electro Wizard Mega Minion The Log Goblin Gang Wizard
Goblin Gang Electro Wizard P.E.K.K.A Zap Mega Minion
Electro Wizard Ice Spirit Wizard Goblin Gang P.E.K.K.A Mega Minion Zap
Wizard Electro Wizard P.E.K.K.A Goblin Gang
Goblin Gang Mega Minion The Log Zap Electro Wizard Ice Spirit
Wizard Goblin Gang Electro Wizard Ice Spirit Mega Minion Zap P.E.K.K.A
Mega Minion Zap Electro Wizard Wizard Ice Spirit Goblin Gang
P.E.K.K.A Ice Spirit Goblin Gang Wizard Mega Minion Electro Wizard
Goblin Gang Electro Wizard Ice Spirit Mega Minion P.E.K.K.A The Log
Electro Wizard Goblin Gang P.E.K.K.A Wizard The Log Zap
Electro Wizard Mega Minion Goblin Gang Wizard Zap The Log
Electro Wizard Zap Mega Minion Ice Spirit P.E.K.K.A Goblin Gang
Mega Minion Wizard Electro Wizard Zap
P.E.K.K.A Goblin Gang Wizard Mega Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap The Log Ice Spirit Electro Wizard Wizard Goblin Gang
The Log Wizard Goblin Gang Electro Wizard Mega Minion Ice Spirit
The Log Wizard Zap Mega Minion Electro Wizard Goblin Gang Ice Spirit
Wizard Zap The Log Electro Wizard Goblin Gang Mega Minion
Electro Wizard Zap Mega Minion Goblin Gang Ice Spirit Wizard
Zap The Log Ice Spirit Electro Wizard Wizard Mega Minion
Mega Minion Ice Spirit The Log Wizard Electro Wizard Goblin Gang
Mega Minion Goblin Gang Wizard Ice Spirit Electro Wizard
Goblin Gang Wizard Mega Minion Ice Spirit Electro Wizard
Mega Minion
Electro Wizard
The Log Ice Spirit Wizard
Mega Minion Electro Wizard Goblin Gang
The Log Electro Wizard Mega Minion Zap
Ice Spirit Electro Wizard Goblin Gang Mega Minion

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord