Bộ bài 3.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Godly!

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Fire Spirits Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Spirit Wizard P.E.K.K.A

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider P.E.K.K.A

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Tornado

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Fire Spirits Hog Rider P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Hog Rider Clone
Giant Snowball Fire Spirits Hog Rider Clone
Zap Fire Spirits Clone
Barbarian Barrel Ice Spirit Fire Spirits Wizard Clone
The Log Ice Spirit Fire Spirits Hog Rider Clone
Earthquake Hog Rider Clone
Arrows Ice Spirit Fire Spirits Clone
Royal Delivery Ice Spirit Fire Spirits Hog Rider Wizard Clone P.E.K.K.A
Fireball Hog Rider Wizard Clone
Poison Wizard Clone
Lightning Wizard
Rocket Hog Rider Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Zap Fire Spirits Wizard Tornado

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Zap Fire Spirits Wizard Tornado

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Fire Spirits Tornado Clone P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Fire Spirits Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit Zap Fire Spirits Tornado Clone Hog Rider Wizard P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

8 Ice Spirit Zap Fire Spirits Tornado

Sự hiệp lực   7 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Ice Spirit + Zap Hog Rider Fire Spirits Wizard Tornado P.E.K.K.A
Zap + Ice Spirit Hog Rider Tornado P.E.K.K.A Fire Spirits
Fire Spirits + Hog Rider Tornado Ice Spirit Zap P.E.K.K.A
Hog Rider + Ice Spirit Fire Spirits Zap Tornado P.E.K.K.A
+ Tornado P.E.K.K.A Ice Spirit
+ Zap Fire Spirits Wizard Hog Rider Ice Spirit P.E.K.K.A
+
+ Zap Fire Spirits Wizard Tornado Hog Rider Ice Spirit

Khắc tinh   39 76

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Tornado
Zap Ice Spirit Tornado Wizard Fire Spirits
Tornado Wizard Zap Fire Spirits Ice Spirit
Wizard P.E.K.K.A Hog Rider
Wizard
Fire Spirits Wizard P.E.K.K.A Tornado Ice Spirit
Fire Spirits Wizard Zap Ice Spirit Tornado
P.E.K.K.A Wizard
P.E.K.K.A Wizard Ice Spirit
P.E.K.K.A Tornado Ice Spirit Wizard Fire Spirits
Wizard
Wizard Zap Ice Spirit Fire Spirits Tornado
Zap Tornado Wizard Fire Spirits
P.E.K.K.A Wizard
Tornado Fire Spirits Ice Spirit P.E.K.K.A
Fire Spirits Tornado P.E.K.K.A Ice Spirit
Tornado P.E.K.K.A Ice Spirit Fire Spirits
Wizard P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Ice Spirit Zap Wizard Tornado Fire Spirits
Ice Spirit Wizard Hog Rider
Tornado Fire Spirits Wizard Ice Spirit
P.E.K.K.A
Zap Wizard Tornado Fire Spirits P.E.K.K.A
P.E.K.K.A
Tornado P.E.K.K.A
Hog Rider
Zap Clone Fire Spirits Ice Spirit
Wizard Tornado
Fire Spirits Wizard Ice Spirit Tornado P.E.K.K.A
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Tornado Fire Spirits Wizard
P.E.K.K.A Wizard Zap Fire Spirits Tornado
Tornado Zap Wizard Fire Spirits Ice Spirit
Tornado Fire Spirits Wizard Zap
Wizard Tornado Fire Spirits Ice Spirit
Tornado Zap Fire Spirits Wizard
Wizard Ice Spirit Tornado
Wizard
Tornado Ice Spirit Zap P.E.K.K.A
Zap Fire Spirits Ice Spirit P.E.K.K.A
Tornado Ice Spirit Wizard
Wizard Ice Spirit Zap Tornado Fire Spirits
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A
Wizard
Ice Spirit P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Tornado
P.E.K.K.A Wizard Hog Rider
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Tornado
P.E.K.K.A Tornado
Ice Spirit Tornado Fire Spirits P.E.K.K.A
Tornado Fire Spirits Wizard
P.E.K.K.A Zap Fire Spirits
Zap Wizard P.E.K.K.A Ice Spirit
P.E.K.K.A Wizard Tornado
Ice Spirit Zap
Fire Spirits Tornado Zap Wizard P.E.K.K.A Ice Spirit
Zap Tornado Wizard Fire Spirits Ice Spirit
P.E.K.K.A Wizard Tornado Fire Spirits Ice Spirit
P.E.K.K.A Ice Spirit Tornado Fire Spirits
P.E.K.K.A Tornado Zap Wizard
Tornado Wizard Zap
P.E.K.K.A Zap Ice Spirit Fire Spirits
Tornado Wizard Zap
P.E.K.K.A Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Ice Spirit Tornado Zap Fire Spirits
Wizard Ice Spirit Fire Spirits
Wizard Zap Fire Spirits Ice Spirit Tornado
Zap Wizard Tornado Fire Spirits
Zap Tornado Ice Spirit Wizard Fire Spirits
Zap Tornado Ice Spirit Fire Spirits Wizard
Fire Spirits Ice Spirit Wizard Tornado
Tornado Ice Spirit Fire Spirits Wizard
Wizard Fire Spirits Tornado Ice Spirit
Clone
Clone
Tornado Fire Spirits Wizard Ice Spirit
Tornado
Fire Spirits Zap
Fire Spirits Ice Spirit

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord