Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Godly!

1 problems 2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Quá nhiều quân chắn!

Bạn có quá nhiều quân chắn. Thông thường, một là đủ. Các quân chắn rất tốn kém và bạn khó có thể có hai trong số chúng cùng một lúc trên đấu trường. Hãy xem xét giữ lại một trong những thẻ sau:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Archers Mega Minion

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Spirit Archers Mega Minion Valkyrie P.E.K.K.A Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

P.E.K.K.A Mega Knight

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Tornado

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Valkyrie P.E.K.K.A Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Archers
Giant Snowball Archers Mega Minion
Zap Archers
Barbarian Barrel Ice Spirit Archers Valkyrie
The Log Ice Spirit Archers
Earthquake Archers
Arrows Ice Spirit Archers
Royal Delivery Ice Spirit Archers Mega Minion Valkyrie P.E.K.K.A
Fireball Archers Mega Minion
Poison Archers Mega Minion
Lightning Mega Minion Valkyrie
Rocket Valkyrie

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Zap Tornado

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Zap Valkyrie Tornado Mega Knight

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Mega Minion Valkyrie Tornado P.E.K.K.A Mega Knight

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit Zap Archers Mega Minion Tornado Valkyrie P.E.K.K.A Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Ice Spirit Zap Archers Mega Minion

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Ice Spirit + Zap Mega Minion Archers Tornado P.E.K.K.A Mega Knight
Zap + Ice Spirit Mega Minion Tornado P.E.K.K.A Mega Knight
Archers + Ice Spirit P.E.K.K.A Mega Minion Tornado
Mega Minion + Zap Tornado Ice Spirit Archers Valkyrie P.E.K.K.A Mega Knight
+ Mega Minion Tornado P.E.K.K.A
+ Mega Minion Zap Ice Spirit Archers Valkyrie P.E.K.K.A Mega Knight
+ Zap Archers Valkyrie Tornado Mega Minion Mega Knight Ice Spirit
+ P.E.K.K.A Zap Mega Minion Tornado Ice Spirit

Khắc tinh   58 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Knight Mega Minion Tornado Valkyrie
Archers Valkyrie Tornado Zap Ice Spirit Mega Minion
Zap Tornado Mega Knight Valkyrie Archers Ice Spirit
Mega Minion P.E.K.K.A Archers Mega Knight Valkyrie
Mega Minion
Mega Minion Mega Knight Archers Tornado Ice Spirit Valkyrie P.E.K.K.A
Tornado Mega Minion Archers Ice Spirit Zap
Valkyrie P.E.K.K.A Mega Knight Mega Minion
P.E.K.K.A Mega Minion Archers Ice Spirit
Mega Knight Valkyrie Tornado P.E.K.K.A Mega Minion Ice Spirit
Mega Knight Valkyrie
Archers Mega Minion Zap Ice Spirit Tornado
Mega Minion Valkyrie Zap Archers Tornado Mega Knight
Mega Knight Valkyrie P.E.K.K.A
Mega Minion Tornado P.E.K.K.A Mega Knight Archers Ice Spirit Valkyrie
P.E.K.K.A Ice Spirit Tornado Mega Knight Valkyrie Mega Minion
Tornado P.E.K.K.A Mega Minion Ice Spirit Mega Knight
Mega Minion Valkyrie P.E.K.K.A Mega Knight
P.E.K.K.A Mega Knight Valkyrie Zap Ice Spirit Mega Minion Tornado
Archers Ice Spirit
Mega Minion Archers Ice Spirit Tornado
P.E.K.K.A Mega Minion
Mega Knight Tornado Valkyrie P.E.K.K.A Zap
P.E.K.K.A Mega Minion
Tornado P.E.K.K.A Mega Minion Archers Valkyrie
Mega Minion
Zap Ice Spirit Mega Minion
Mega Minion Tornado Valkyrie Mega Knight
Valkyrie Mega Knight Mega Minion Tornado Ice Spirit P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Mega Minion Valkyrie
Valkyrie Mega Knight P.E.K.K.A Tornado
Mega Knight Zap Tornado Valkyrie P.E.K.K.A Archers
Mega Knight Archers Tornado Zap Valkyrie Ice Spirit
Tornado Mega Knight Mega Minion Valkyrie Archers Zap
Tornado Archers Valkyrie Ice Spirit Mega Minion Mega Knight
Tornado Zap Archers
Mega Minion Tornado Archers Ice Spirit
Mega Knight Valkyrie
Valkyrie Tornado Ice Spirit Zap Mega Knight P.E.K.K.A Mega Minion
Valkyrie Ice Spirit Mega Knight Mega Minion P.E.K.K.A Zap
Valkyrie Tornado Mega Knight Mega Minion Ice Spirit
Mega Minion Archers Zap Tornado Ice Spirit
P.E.K.K.A Mega Minion Mega Knight
Mega Knight P.E.K.K.A Valkyrie Mega Minion
Archers Mega Minion
Mega Minion Valkyrie P.E.K.K.A Ice Spirit Mega Knight
P.E.K.K.A Valkyrie Mega Minion Mega Knight Tornado Archers
P.E.K.K.A Valkyrie Mega Knight Mega Minion
P.E.K.K.A Mega Minion Mega Knight Valkyrie
Mega Minion P.E.K.K.A Tornado
Mega Minion P.E.K.K.A Tornado
Tornado Ice Spirit Mega Minion P.E.K.K.A Archers Valkyrie Mega Knight
Mega Minion Valkyrie Archers Mega Knight Tornado
P.E.K.K.A Valkyrie Zap Mega Knight Mega Minion
Mega Knight Mega Minion Ice Spirit Valkyrie Zap P.E.K.K.A
Valkyrie P.E.K.K.A Tornado Mega Knight Archers
Mega Minion Zap Ice Spirit Mega Knight Valkyrie
P.E.K.K.A Mega Knight Zap Archers Ice Spirit Tornado Valkyrie Mega Minion
Mega Minion Zap Archers Ice Spirit Tornado
Valkyrie P.E.K.K.A Mega Minion Tornado Archers Ice Spirit Mega Knight
Valkyrie P.E.K.K.A Tornado Mega Minion Ice Spirit Archers Mega Knight
Zap Tornado Mega Knight P.E.K.K.A
Archers Valkyrie Tornado Mega Knight Zap Mega Minion
Ice Spirit Mega Minion Zap P.E.K.K.A Mega Knight Valkyrie
Mega Minion Archers Zap Tornado
P.E.K.K.A Valkyrie Mega Minion Mega Knight

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Ice Spirit Tornado Zap Mega Knight Valkyrie Archers
Archers Mega Minion Mega Knight Ice Spirit
Mega Knight Zap Ice Spirit Archers Tornado Mega Minion Valkyrie
Mega Knight Tornado Zap Valkyrie Archers Mega Minion
Tornado Zap Archers Mega Minion Ice Spirit
Tornado Zap Ice Spirit Archers Mega Minion Valkyrie
Mega Minion Mega Knight Ice Spirit Tornado Archers Valkyrie
Mega Minion Valkyrie Tornado Mega Knight Archers Ice Spirit
Mega Minion Archers Ice Spirit Tornado
Mega Minion
Valkyrie
Tornado Ice Spirit
Archers Tornado Mega Minion Mega Knight
Zap Archers Mega Minion
Archers Ice Spirit Mega Minion Valkyrie Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord