Bộ bài 3.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Rascals Dart Goblin Princess

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Spirit Rascals Prince Princess

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Giant Snowball Rocket

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Barrel Prince Princess

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Rocket Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Rascals Dart Goblin Prince Princess

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Goblin Barrel

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Barrel Prince
Giant Snowball Dart Goblin Goblin Barrel Princess
Zap Dart Goblin Goblin Barrel Prince Princess
Barbarian Barrel Ice Spirit Rascals Dart Goblin Goblin Barrel Princess
The Log Ice Spirit Rascals Dart Goblin Goblin Barrel Prince Princess
Earthquake Goblin Barrel
Arrows Ice Spirit Rascals Dart Goblin Goblin Barrel Princess
Royal Delivery Ice Spirit Rascals Dart Goblin Goblin Barrel Prince Princess
Fireball Rascals Dart Goblin Goblin Barrel Princess
Poison Rascals Dart Goblin Princess
Lightning Prince
Rocket Rascals Prince

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Giant Snowball Rocket Princess

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Giant Snowball Rocket Princess

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Rocket Prince Princess

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Goblin Barrel Princess

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Dart Goblin Goblin Barrel

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit Giant Snowball Dart Goblin Goblin Barrel Princess Rascals Prince Rocket

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Ice Spirit Giant Snowball Dart Goblin Goblin Barrel

Sự hiệp lực   2 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Ice Spirit + Goblin Barrel Prince Princess Dart Goblin
Giant Snowball +
Rascals +
Dart Goblin + Princess Ice Spirit Goblin Barrel
+
+ Ice Spirit Princess Dart Goblin
+ Princess Ice Spirit
+ Dart Goblin Goblin Barrel Prince Ice Spirit

Khắc tinh   37 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Dart Goblin Princess Prince Giant Snowball
Ice Spirit Rocket Dart Goblin Rascals Giant Snowball Princess
Princess Giant Snowball Ice Spirit
Princess Dart Goblin
Goblin Barrel Rocket Prince Dart Goblin
Dart Goblin
Princess Rocket Giant Snowball Ice Spirit Rascals
Princess Giant Snowball Rocket Ice Spirit
Princess Prince Rocket
Ice Spirit Rascals Prince
Rocket Rascals Prince Ice Spirit
Giant Snowball
Giant Snowball Ice Spirit Princess Dart Goblin
Dart Goblin Princess
Prince
Dart Goblin Ice Spirit Prince
Princess Dart Goblin Ice Spirit Prince Rocket
Rocket Rascals Prince Ice Spirit
Rascals Princess
Rascals Dart Goblin Ice Spirit Giant Snowball Prince
Dart Goblin Princess Ice Spirit Goblin Barrel Rocket
Princess Ice Spirit Rocket Dart Goblin
Princess Dart Goblin Prince Rocket
Giant Snowball Princess
Prince
Rocket
Prince Rascals
Princess Goblin Barrel Rocket
Dart Goblin Ice Spirit Princess
Prince Princess Rocket
Princess Giant Snowball Rascals Ice Spirit
Goblin Barrel Rocket
Rocket Princess Dart Goblin
Rocket Princess
Prince Rascals Giant Snowball
Princess Giant Snowball Ice Spirit Dart Goblin
Princess Dart Goblin Giant Snowball Rascals
Giant Snowball Princess Dart Goblin Ice Spirit
Princess Giant Snowball
Dart Goblin Princess Ice Spirit Rascals
Princess Rocket
Prince Ice Spirit Rascals
Rascals Rocket Prince Ice Spirit
Princess Ice Spirit Rocket Dart Goblin
Rocket Ice Spirit Princess Dart Goblin Giant Snowball
Prince Rocket
Rocket Prince
Rocket Dart Goblin
Prince Dart Goblin Rocket Princess Ice Spirit
Rascals Prince
Rocket Prince Goblin Barrel
Prince Rascals
Rascals
Prince
Ice Spirit Dart Goblin Rascals Prince
Princess Dart Goblin Goblin Barrel Giant Snowball
Prince Rascals
Rocket Ice Spirit Prince
Rascals Prince
Ice Spirit Prince Dart Goblin
Rocket Ice Spirit Giant Snowball Rascals Princess Dart Goblin
Dart Goblin Ice Spirit Giant Snowball Princess Rocket
Rascals Prince Ice Spirit
Princess Dart Goblin Ice Spirit Rocket Prince
Rocket Giant Snowball Dart Goblin Prince Rascals
Dart Goblin Princess Giant Snowball Rascals
Rocket Ice Spirit Prince Princess Rascals
Princess Dart Goblin
Prince Rascals

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Princess Ice Spirit Giant Snowball Rascals Dart Goblin
Dart Goblin Rascals Ice Spirit
Ice Spirit Giant Snowball Princess Rascals Dart Goblin
Princess Giant Snowball Rascals Dart Goblin
Princess Giant Snowball Rascals Dart Goblin Ice Spirit
Giant Snowball Princess Ice Spirit Dart Goblin
Princess Dart Goblin Ice Spirit Giant Snowball
Dart Goblin Ice Spirit Rascals Princess Prince
Dart Goblin Princess Ice Spirit Giant Snowball
Dart Goblin Princess
Prince Dart Goblin
Princess Dart Goblin Ice Spirit Giant Snowball
Prince Dart Goblin
Princess
Princess Dart Goblin Ice Spirit Prince

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord