Bộ bài 3.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Godly!

Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Fisherman

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Musketeer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeletons Ice Spirit Knight Musketeer

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Tornado Lightning The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Knight Hog Rider

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeletons Hog Rider
Giant Snowball Skeletons Musketeer Hog Rider
Zap Skeletons
Barbarian Barrel Skeletons Ice Spirit Knight Musketeer
The Log Skeletons Ice Spirit Musketeer Hog Rider
Earthquake Skeletons Hog Rider
Arrows Skeletons Ice Spirit
Royal Delivery Skeletons Ice Spirit Knight Musketeer Hog Rider
Fireball Musketeer Hog Rider
Poison Musketeer
Lightning Knight Musketeer
Rocket Musketeer Hog Rider

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Tornado

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Tornado The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Knight Tornado

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Musketeer

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeletons Ice Spirit The Log Knight Tornado Musketeer Hog Rider Lightning

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

7 Skeletons Ice Spirit The Log Knight

Sự hiệp lực   7 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Skeletons + Musketeer Hog Rider Ice Spirit Knight Tornado
Ice Spirit + Hog Rider Skeletons Knight Musketeer Tornado
Knight + Musketeer Hog Rider Skeletons Ice Spirit The Log Tornado
Musketeer + Skeletons Knight Ice Spirit Hog Rider Tornado
+ Skeletons Ice Spirit The Log Knight Lightning Musketeer Tornado
+ Hog Rider Ice Spirit Skeletons Knight Musketeer
+ Hog Rider The Log
+ Hog Rider Knight Lightning

Khắc tinh   52 86

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Tornado The Log Knight
Ice Spirit Musketeer The Log Lightning Knight Tornado
The Log Tornado Knight Ice Spirit
Knight The Log
Knight Hog Rider Musketeer Lightning
Lightning Musketeer
Tornado The Log Ice Spirit Musketeer
Tornado Ice Spirit Musketeer
The Log Knight Lightning
Musketeer Knight The Log Skeletons Ice Spirit
Lightning Tornado Knight Skeletons Ice Spirit The Log Musketeer
The Log
Lightning Musketeer Ice Spirit Skeletons Tornado
The Log Tornado Skeletons Musketeer Knight
Knight Musketeer
Ice Spirit Tornado Knight Musketeer Skeletons
Lightning Tornado Knight Skeletons The Log Musketeer Ice Spirit
Tornado Musketeer Knight The Log Ice Spirit Skeletons
Knight Musketeer
Lightning Skeletons Ice Spirit Tornado Knight Musketeer The Log
Lightning Musketeer Knight Ice Spirit The Log Hog Rider Skeletons
Lightning Musketeer Ice Spirit Tornado
Lightning Musketeer
Lightning Tornado The Log
Musketeer Knight
Lightning Knight
Tornado Skeletons Knight Musketeer
Musketeer Lightning The Log Hog Rider Knight
Lightning Ice Spirit Musketeer
Lightning The Log Knight Musketeer Tornado
Tornado Ice Spirit The Log
Lightning
Musketeer The Log Lightning
Lightning Tornado
Tornado The Log
Tornado The Log Ice Spirit Skeletons
The Log Tornado Lightning Musketeer Skeletons
Tornado The Log Musketeer Skeletons Ice Spirit Knight
Tornado The Log
Musketeer Ice Spirit Knight Tornado Lightning
Lightning Skeletons Knight Musketeer
Tornado The Log Musketeer Knight Ice Spirit
Knight Skeletons Ice Spirit The Log
Lightning The Log Ice Spirit Musketeer Tornado Knight
Musketeer Lightning Ice Spirit Tornado
Knight Musketeer Lightning
Knight Musketeer The Log Lightning
Lightning Musketeer
Knight Ice Spirit Musketeer
Tornado Knight Skeletons
Lightning Musketeer Hog Rider Knight
Knight Musketeer
Knight Musketeer Tornado The Log Skeletons
Tornado Knight
Tornado Knight Ice Spirit Musketeer Skeletons The Log
The Log Tornado Skeletons Lightning Musketeer Knight
Knight Skeletons Musketeer
Musketeer Ice Spirit Lightning Knight Skeletons
Knight Skeletons Tornado Musketeer
Lightning The Log Ice Spirit Knight
Lightning Tornado Ice Spirit Musketeer Knight
Musketeer Lightning Tornado Ice Spirit Skeletons
Knight Tornado Ice Spirit Musketeer Lightning
Knight Lightning Tornado Musketeer Ice Spirit The Log
Tornado Musketeer The Log Lightning
Tornado Knight The Log
Lightning Ice Spirit Knight Skeletons
Musketeer Tornado
Knight

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

The Log Tornado Ice Spirit Musketeer Knight
The Log Skeletons Ice Spirit Knight
The Log Tornado Skeletons Ice Spirit Musketeer Knight
The Log Tornado Knight Musketeer
Tornado Musketeer Ice Spirit
The Log Knight Tornado Ice Spirit Skeletons Musketeer
Musketeer Ice Spirit The Log Tornado Knight
Musketeer Knight Tornado Skeletons Ice Spirit
Musketeer Tornado Ice Spirit
Lightning Musketeer
Musketeer
The Log Tornado Ice Spirit
Knight Tornado Skeletons Musketeer
The Log Musketeer Lightning
Lightning Musketeer Ice Spirit Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord