Bộ bài 2.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tồi tệ
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tuyệt!

Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Goblin Cage

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Ice Golem Musketeer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Cannon

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeletons Ice Spirit Ice Golem Musketeer

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Ice Golem Hog Rider

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeletons Hog Rider
Giant Snowball Skeletons Cannon Musketeer Hog Rider
Zap Skeletons Cannon
Barbarian Barrel Skeletons Ice Spirit Cannon Musketeer
The Log Skeletons Ice Spirit Cannon Musketeer Hog Rider
Earthquake Skeletons Cannon Hog Rider
Arrows Skeletons Ice Spirit
Royal Delivery Skeletons Ice Spirit Musketeer Hog Rider
Fireball Cannon Musketeer Hog Rider
Poison Cannon Musketeer
Lightning Cannon Ice Golem Musketeer
Rocket Musketeer Hog Rider

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Ice Golem Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Ice Golem Fireball The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Ice Golem

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Ice Golem Musketeer

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeletons Ice Spirit Ice Golem The Log Cannon Fireball Musketeer Hog Rider

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

6 Skeletons Ice Spirit Ice Golem The Log

Sự hiệp lực   8 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Skeletons + Musketeer Hog Rider Cannon Ice Spirit Ice Golem
Ice Spirit + Hog Rider Ice Golem Skeletons Cannon Musketeer
Cannon + Skeletons The Log Ice Spirit
Ice Golem + Hog Rider Ice Spirit Skeletons Musketeer
+ Hog Rider The Log
+ Skeletons Ice Golem Ice Spirit Hog Rider
+ Skeletons Ice Spirit Ice Golem Fireball The Log Musketeer
+ Hog Rider Cannon Fireball

Khắc tinh   50 85

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball The Log Ice Golem
Ice Spirit The Log Musketeer Ice Golem Fireball
The Log Ice Spirit Fireball Ice Golem
Fireball The Log
Ice Golem Cannon Hog Rider Fireball Musketeer
Musketeer Fireball
Ice Golem The Log Ice Spirit Cannon Fireball Musketeer
Fireball Ice Spirit Ice Golem Musketeer
The Log Fireball Ice Golem
The Log Skeletons Musketeer Ice Spirit Cannon
Ice Golem Musketeer The Log Skeletons Ice Spirit Cannon
The Log
Musketeer Skeletons Fireball Ice Golem Ice Spirit
The Log Skeletons Musketeer Fireball Ice Golem
Musketeer
Ice Golem Ice Spirit Skeletons Musketeer Cannon
Skeletons Ice Golem The Log Musketeer Ice Spirit Fireball
Cannon Ice Spirit Musketeer The Log Skeletons
Ice Golem Musketeer
Musketeer Skeletons Fireball Cannon The Log Ice Spirit
Musketeer Ice Golem The Log Ice Spirit Skeletons Fireball Hog Rider
Fireball Musketeer Ice Spirit
Fireball Musketeer
Fireball The Log
Musketeer Cannon
Fireball
Cannon Skeletons Musketeer
Musketeer Fireball Hog Rider Cannon Ice Golem The Log
Fireball Ice Golem Musketeer Ice Spirit
Ice Golem Musketeer Fireball Cannon The Log
Fireball The Log Ice Spirit Cannon
Fireball
Musketeer Fireball The Log Cannon
Fireball Ice Golem
Fireball Cannon The Log
Ice Golem The Log Skeletons Ice Spirit Fireball
The Log Fireball Musketeer Skeletons
Ice Golem The Log Musketeer Cannon Ice Spirit Skeletons
Fireball Ice Golem The Log
Musketeer Ice Golem Ice Spirit
Skeletons Fireball Musketeer
Cannon Musketeer Ice Spirit Ice Golem The Log
Ice Spirit The Log Ice Golem Skeletons
Fireball Musketeer The Log Ice Spirit Ice Golem
Musketeer Ice Spirit Cannon Fireball
Cannon Ice Golem Musketeer
Ice Golem The Log Musketeer Cannon
Fireball Musketeer
Cannon Musketeer Ice Golem Ice Spirit
Ice Golem Skeletons
Ice Golem Cannon Musketeer Hog Rider
Cannon Musketeer
Ice Golem Skeletons Cannon The Log Musketeer
Cannon
Ice Golem Ice Spirit Skeletons Musketeer The Log
Fireball The Log Skeletons Musketeer Ice Golem Cannon
Ice Golem Cannon Musketeer Skeletons
Skeletons Musketeer Ice Spirit
Skeletons Ice Golem Musketeer
Fireball The Log Ice Spirit Ice Golem
Musketeer Ice Spirit Cannon Fireball Ice Golem
Musketeer Skeletons Ice Spirit Fireball Ice Golem
Ice Golem Fireball Musketeer Ice Spirit Cannon
The Log Fireball Ice Golem Ice Spirit Musketeer
Musketeer The Log Cannon
Ice Golem The Log Cannon
Ice Spirit Ice Golem Skeletons
Musketeer Ice Golem Fireball
Ice Golem Cannon

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

The Log Ice Spirit Fireball Ice Golem Musketeer
The Log Skeletons Ice Spirit Ice Golem
Cannon The Log Musketeer Ice Spirit Skeletons Ice Golem
Ice Golem The Log Musketeer Cannon
Ice Golem Ice Spirit Musketeer Fireball
Ice Spirit Ice Golem The Log Musketeer Skeletons
Fireball The Log Musketeer Ice Golem Cannon Ice Spirit
Musketeer Ice Golem Cannon Ice Spirit Skeletons
Musketeer Ice Golem Fireball Ice Spirit
Fireball Musketeer Ice Golem
Musketeer Ice Golem
The Log Ice Spirit
Skeletons Musketeer
The Log Fireball Ice Golem Musketeer
Cannon Musketeer Ice Spirit Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord