Bộ bài 3.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tuyệt!

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Archers Ice Golem Dart Goblin

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Cannon

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Archers Ice Golem

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Dart Goblin Hog Rider

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Ice Golem Hog Rider Goblin Barrel

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Hog Rider Goblin Barrel
Zap Goblin Barrel
Tornado Hog Rider Goblin Barrel
The Log Archers Dart Goblin Goblin Barrel
Arrows Dart Goblin Goblin Barrel
Fireball Archers Cannon Dart Goblin Goblin Barrel
Poison Archers Cannon
Lightning Cannon
Rocket Hog Rider

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Ice Golem Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Ice Golem Fireball

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Golem

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Golem Dart Goblin Goblin Barrel

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tuyệt!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Ice Golem Archers Cannon Dart Goblin Goblin Barrel Fireball Hog Rider

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Zap Ice Golem Archers Cannon

Sự hiệp lực   7 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball Hog Rider Cannon Ice Golem Dart Goblin
Archers + Ice Golem Hog Rider
Cannon + Zap
Ice Golem + Archers Goblin Barrel Hog Rider Dart Goblin Zap
+ Ice Golem Hog Rider Zap Goblin Barrel
+ Zap Hog Rider
+ Zap Ice Golem Fireball Goblin Barrel Dart Goblin Archers
+ Ice Golem Hog Rider Dart Goblin

Khắc tinh   49 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Archers Fireball Dart Goblin Ice Golem Zap
Zap Fireball Ice Golem Archers
Fireball Dart Goblin
Ice Golem Fireball Archers Dart Goblin Cannon Goblin Barrel Hog Rider
Cannon Archers Ice Golem Fireball
Fireball Zap Ice Golem Archers
Ice Golem Fireball
Cannon Archers
Ice Golem Cannon
Archers Zap Ice Golem Dart Goblin Fireball
Dart Goblin Ice Golem Zap Archers Fireball
Archers Dart Goblin Cannon Ice Golem
Fireball Dart Goblin Ice Golem
Cannon
Ice Golem
Cannon Fireball Dart Goblin Zap
Ice Golem Dart Goblin Archers Hog Rider Goblin Barrel Fireball
Fireball Archers Dart Goblin
Fireball Zap
Cannon
Fireball
Cannon Archers
Fireball Ice Golem Goblin Barrel Cannon
Cannon Ice Golem Fireball
Fireball Cannon
Fireball Goblin Barrel
Cannon Dart Goblin Fireball
Fireball Ice Golem
Fireball Cannon Zap Archers
Archers Zap Ice Golem Fireball Dart Goblin
Fireball Archers Dart Goblin Zap
Archers Ice Golem Dart Goblin Cannon
Fireball Zap Ice Golem Archers
Dart Goblin Archers Ice Golem
Fireball
Cannon Zap Ice Golem
Zap Ice Golem
Dart Goblin Fireball Ice Golem
Archers Cannon Fireball Zap Dart Goblin
Cannon Ice Golem
Ice Golem Cannon
Dart Goblin Archers Fireball
Cannon Dart Goblin Ice Golem
Ice Golem Archers
Hog Rider Ice Golem Goblin Barrel Cannon
Cannon
Ice Golem Cannon
Cannon
Ice Golem Archers Dart Goblin
Fireball Dart Goblin Cannon Goblin Barrel Ice Golem Archers
Ice Golem Cannon Zap
Zap
Ice Golem Archers
Fireball Ice Golem Zap Dart Goblin
Ice Golem Dart Goblin Archers Zap Fireball Cannon
Zap Dart Goblin Archers Ice Golem Fireball
Fireball Archers Ice Golem Cannon
Archers Ice Golem Dart Goblin Fireball
Cannon Zap Dart Goblin
Ice Golem Dart Goblin Archers Zap Cannon
Zap Ice Golem
Dart Goblin Zap Fireball Ice Golem Archers
Ice Golem Cannon

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Ice Golem Archers Fireball Dart Goblin
Dart Goblin Ice Golem Archers
Cannon Zap Dart Goblin Archers Ice Golem
Ice Golem Zap Archers Cannon Dart Goblin
Zap Ice Golem Dart Goblin Archers Fireball
Ice Golem Zap Dart Goblin Archers
Fireball Cannon Ice Golem Dart Goblin Archers
Cannon Ice Golem Archers
Archers Dart Goblin Fireball Ice Golem
Fireball Dart Goblin Ice Golem
Fireball Dart Goblin Ice Golem
Dart Goblin Ice Golem
Archers Dart Goblin
Fireball Zap Ice Golem Archers
Dart Goblin
Zap Dart Goblin Ice Golem Fireball
Ice Golem
Fireball Zap
Ice Golem
Fireball Dart Goblin Cannon Archers

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord