Bộ bài 5.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

5 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Chi phí trung bình của bộ bài của bạn rất cao và bạn không có máy hút tiên dược.

Nếu bạn chỉ có các đơn vị đắt tiền, bạn sẽ khó phản ứng hơn với các bước đi của đối phương.

Bạn có thể thêm Elixir collector vào bộ bài của bạn. Đây là nó:

Hãy sửa nó!

VÀ/HOẶC

Bạn có thể thay thế một vài thẻ có chi phí cao của bạn. Chẳng hạn như:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Horde Wizard Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Wizard Witch Bowler P.E.K.K.A

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Rocket Balloon P.E.K.K.A

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Rocket

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Balloon

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Rocket

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Balloon P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Balloon

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Balloon
Giant Snowball Minion Horde Witch
Zap Minion Horde Witch Balloon
Barbarian Barrel Witch
The Log Witch
Earthquake Witch
Arrows Minion Horde Witch
Royal Delivery Minion Horde Witch
Fireball Minion Horde Wizard Witch Balloon
Poison Minion Horde Wizard Witch
Lightning Wizard Witch Balloon Bowler
Rocket Wizard Witch Balloon Bowler

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Wizard Rocket Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Wizard Rocket Bowler

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Rocket Bowler P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Horde Wizard Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Rage Minion Horde Wizard Witch Balloon Bowler Rocket P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

17 Rage Minion Horde Wizard Witch

Sự hiệp lực   2 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Minion Horde + Rage
Wizard + P.E.K.K.A Bowler
Rocket +
Rage + Balloon Minion Horde Witch P.E.K.K.A
+ Rage P.E.K.K.A
+ Rage
+ Wizard P.E.K.K.A
+ Wizard Rage Bowler Witch

Khắc tinh   57 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Rocket Minion Horde Wizard Witch
Bowler Wizard Minion Horde Witch
Wizard Bowler Minion Horde Balloon P.E.K.K.A Witch Rocket
Bowler Wizard Rocket Minion Horde P.E.K.K.A
Minion Horde Wizard Rocket Witch
Bowler P.E.K.K.A Witch Wizard Minion Horde Rocket
Minion Horde P.E.K.K.A Wizard Witch
Bowler Rocket P.E.K.K.A Wizard Minion Horde Witch
Bowler Witch Wizard
Wizard Minion Horde Witch
Wizard Witch Bowler
Bowler P.E.K.K.A Witch Wizard Minion Horde
Minion Horde Bowler P.E.K.K.A Witch
Minion Horde Bowler Rocket P.E.K.K.A
Minion Horde Rocket P.E.K.K.A Bowler Witch
Minion Horde Wizard Bowler P.E.K.K.A
Bowler P.E.K.K.A Minion Horde Witch Wizard
Bowler Wizard Rocket Witch Balloon
Rocket Wizard Minion Horde Witch
Wizard Bowler Minion Horde P.E.K.K.A Witch
P.E.K.K.A Minion Horde
Witch Rocket
Minion Horde P.E.K.K.A Witch
Bowler Witch Balloon Rocket
Bowler Wizard Rocket
Wizard Bowler P.E.K.K.A Minion Horde
Rocket
Bowler P.E.K.K.A Balloon Rocket Witch
Rocket P.E.K.K.A Minion Horde Bowler Wizard
Bowler Minion Horde P.E.K.K.A Witch Wizard
Wizard Bowler Minion Horde Witch
Bowler Wizard Minion Horde
Wizard Bowler Witch
Wizard Minion Horde
Minion Horde Witch Wizard
Witch Bowler Rocket Wizard
Minion Horde P.E.K.K.A Witch
Minion Horde P.E.K.K.A Witch Rocket
Bowler Rocket Wizard Witch
Wizard Rocket Minion Horde Witch
P.E.K.K.A Minion Horde Bowler Rocket
P.E.K.K.A Minion Horde Bowler Rocket
Rocket Minion Horde Wizard
P.E.K.K.A Rocket Bowler
Minion Horde P.E.K.K.A Witch Bowler
P.E.K.K.A Bowler Rocket Minion Horde Balloon Wizard
P.E.K.K.A Witch Minion Horde
Minion Horde P.E.K.K.A Witch
Minion Horde Witch P.E.K.K.A
Bowler Witch P.E.K.K.A
Wizard Bowler
P.E.K.K.A Minion Horde Witch Bowler
P.E.K.K.A Rocket Minion Horde Witch Wizard
Bowler Wizard P.E.K.K.A Witch
Bowler
Rocket Minion Horde Witch P.E.K.K.A Wizard Bowler
Minion Horde Rocket Wizard Witch
P.E.K.K.A Bowler Minion Horde Witch Wizard
P.E.K.K.A Bowler Minion Horde Rocket
Rocket Bowler P.E.K.K.A Wizard Minion Horde
Minion Horde Bowler Wizard Witch
Rocket Minion Horde P.E.K.K.A Witch
Minion Horde Witch Wizard
P.E.K.K.A Bowler Wizard Witch Minion Horde

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Bowler Witch Wizard
Wizard Bowler Witch
Wizard Bowler Witch Minion Horde
Bowler Wizard Witch
Minion Horde Wizard Witch
Bowler Witch Wizard
Bowler Wizard Witch
Bowler Minion Horde Wizard Witch
Wizard Witch Minion Horde
Bowler
Balloon
Wizard
Minion Horde
Wizard Bowler
Bowler Witch
Bowler Balloon Witch
Balloon P.E.K.K.A Rocket Minion Horde
Witch Minion Horde
P.E.K.K.A Bowler
Witch Rage Bowler

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord