Bộ bài 4.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tệ

1 problems 4 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có thần chú tấn công tháp trực tiếp!

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Horde Wizard Baby Dragon Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Wizard Baby Dragon Prince Witch

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Còn thiếu

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Prince

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Valkyrie Baby Dragon Prince

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Goblin Barrel

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Minion Horde Skeleton Army Goblin Barrel Witch
Zap Minion Horde Skeleton Army Goblin Barrel Prince Witch
Tornado Minion Horde Skeleton Army Goblin Barrel Prince
The Log Skeleton Army Goblin Barrel Prince Witch
Arrows Minion Horde Skeleton Army Goblin Barrel Witch
Fireball Minion Horde Wizard Goblin Barrel Witch
Poison Minion Horde Wizard Skeleton Army Witch
Lightning Valkyrie Wizard Baby Dragon Prince Witch
Rocket Valkyrie Wizard Prince Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Wizard Baby Dragon Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Wizard Baby Dragon

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Skeleton Army Prince

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Horde Wizard Goblin Barrel Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeleton Army Goblin Barrel Valkyrie Baby Dragon Minion Horde Wizard Prince Witch

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

14 Skeleton Army Goblin Barrel Valkyrie Baby Dragon

Sự hiệp lực   0 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Minion Horde + Skeleton Army Goblin Barrel
Valkyrie + Wizard Witch
Wizard + Valkyrie
Skeleton Army + Minion Horde Goblin Barrel
+ Skeleton Army Minion Horde
+ Prince Witch
+ Baby Dragon
+ Valkyrie Baby Dragon

Khắc tinh   52 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Valkyrie Minion Horde Wizard Witch Baby Dragon Skeleton Army
Valkyrie Wizard Skeleton Army Baby Dragon Minion Horde Witch
Baby Dragon
Minion Horde Wizard Prince Witch Goblin Barrel Skeleton Army Baby Dragon Valkyrie
Baby Dragon Wizard Valkyrie Skeleton Army Minion Horde
Wizard Baby Dragon Minion Horde Witch
Valkyrie Witch Wizard Minion Horde Prince Baby Dragon Skeleton Army
Minion Horde Skeleton Army Prince Witch Wizard
Skeleton Army Valkyrie Minion Horde Prince Wizard Witch
Valkyrie Baby Dragon Skeleton Army Wizard Witch
Wizard Minion Horde Baby Dragon Witch
Baby Dragon Witch Wizard Valkyrie Skeleton Army
Prince Wizard Valkyrie Skeleton Army Witch Minion Horde
Skeleton Army Minion Horde Valkyrie Prince Witch
Baby Dragon Skeleton Army Valkyrie Prince Minion Horde
Skeleton Army Minion Horde Prince Witch
Minion Horde Baby Dragon Wizard Valkyrie
Minion Horde Skeleton Army Witch Wizard Valkyrie Prince
Goblin Barrel Baby Dragon Wizard Witch
Baby Dragon Witch Minion Horde Wizard
Witch Baby Dragon Valkyrie Wizard Minion Horde Skeleton Army
Minion Horde Prince Skeleton Army
Witch
Skeleton Army Prince Minion Horde Witch Valkyrie
Goblin Barrel Witch
Prince Baby Dragon Valkyrie Wizard
Wizard Valkyrie Skeleton Army Baby Dragon Minion Horde
Goblin Barrel
Valkyrie Baby Dragon Witch
Wizard Skeleton Army Valkyrie Minion Horde
Skeleton Army Minion Horde Witch Wizard Valkyrie Baby Dragon Prince
Wizard Skeleton Army Witch Valkyrie Baby Dragon Minion Horde
Skeleton Army Valkyrie Baby Dragon Minion Horde Wizard
Wizard Baby Dragon Valkyrie Witch Skeleton Army
Minion Horde Wizard Baby Dragon
Baby Dragon Minion Horde Wizard Witch
Wizard Witch Valkyrie
Minion Horde Skeleton Army Valkyrie Witch Prince
Skeleton Army Valkyrie Minion Horde Witch Prince
Valkyrie Witch Wizard Baby Dragon
Wizard Minion Horde Witch
Prince Skeleton Army Minion Horde Baby Dragon
Skeleton Army Prince Valkyrie Minion Horde
Baby Dragon Wizard Minion Horde
Prince Valkyrie Skeleton Army
Minion Horde Skeleton Army Valkyrie Witch Prince
Minion Horde Skeleton Army Prince Goblin Barrel Valkyrie Wizard
Witch Prince Valkyrie Minion Horde
Minion Horde Skeleton Army Witch
Skeleton Army Minion Horde Witch Prince
Skeleton Army Valkyrie Witch Prince
Wizard Baby Dragon Valkyrie Goblin Barrel
Skeleton Army Witch Minion Horde Valkyrie Prince
Wizard Baby Dragon Valkyrie Witch Minion Horde Prince Skeleton Army
Skeleton Army Witch Wizard Valkyrie Prince
Prince Baby Dragon Valkyrie
Wizard Valkyrie Baby Dragon Minion Horde Witch Skeleton Army
Minion Horde Baby Dragon Wizard Skeleton Army Witch
Skeleton Army Valkyrie Wizard Prince Minion Horde Witch
Valkyrie Skeleton Army Minion Horde Prince Baby Dragon
Skeleton Army Prince Wizard Minion Horde
Valkyrie Skeleton Army Minion Horde Wizard Baby Dragon Witch
Minion Horde Witch Prince Valkyrie Baby Dragon Skeleton Army
Minion Horde Wizard Baby Dragon Witch
Witch Minion Horde Valkyrie Wizard Prince

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Valkyrie Witch Baby Dragon Wizard Skeleton Army
Wizard Witch Baby Dragon
Wizard Skeleton Army Minion Horde Baby Dragon Witch Valkyrie
Baby Dragon Wizard Witch Valkyrie
Baby Dragon Witch Minion Horde Wizard
Baby Dragon Wizard Valkyrie Witch
Witch Wizard Valkyrie Baby Dragon
Skeleton Army Prince Valkyrie Baby Dragon Witch Minion Horde
Baby Dragon Wizard Minion Horde Witch
Baby Dragon Valkyrie Prince
Baby Dragon Skeleton Army
Skeleton Army Prince Minion Horde Valkyrie
Witch Prince
Baby Dragon Witch
Baby Dragon Minion Horde
Skeleton Army Witch Minion Horde
Valkyrie Prince
Valkyrie Prince Witch

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord