Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Goblin Gang Minion Horde

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Lumberjack Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Mega Knight

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Lumberjack Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Lumberjack Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Bats Goblin Gang Minion Horde
Zap Bats Goblin Gang Minion Horde
Tornado Bats Minion Horde
The Log Goblin Gang
Arrows Bats Goblin Gang Minion Horde
Fireball Goblin Gang Minion Horde Lumberjack
Poison Bats Goblin Gang Minion Horde
Lightning Mini P.E.K.K.A Lumberjack
Rocket

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball The Log Mega Knight

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Mini P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Minion Horde

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Bats The Log Goblin Gang Fireball Mini P.E.K.K.A Lumberjack Minion Horde Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Bats The Log Goblin Gang Fireball

Sự hiệp lực   0 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bats + Minion Horde Mini P.E.K.K.A Mega Knight
Goblin Gang +
Minion Horde + Lumberjack Bats
Fireball + The Log Mega Knight
+ The Log Bats
+ Fireball Mini P.E.K.K.A Mega Knight
+ Minion Horde
+ Bats Fireball The Log

Khắc tinh   60 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bats Goblin Gang Fireball Minion Horde The Log
Mega Knight Goblin Gang The Log Minion Horde Lumberjack Fireball
Fireball The Log
Mini P.E.K.K.A Minion Horde Fireball Bats Goblin Gang Mega Knight Lumberjack
Mega Knight Fireball The Log Minion Horde Mini P.E.K.K.A
Fireball Minion Horde Goblin Gang
Mega Knight Fireball Lumberjack Goblin Gang Minion Horde The Log Mini P.E.K.K.A
Minion Horde Mini P.E.K.K.A The Log Lumberjack Goblin Gang Bats
Mega Knight Mini P.E.K.K.A Goblin Gang The Log Minion Horde
Mega Knight The Log
Bats Fireball Goblin Gang Minion Horde
The Log Fireball Mega Knight Goblin Gang
Mega Knight Minion Horde Lumberjack Goblin Gang Mini P.E.K.K.A
Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Minion Horde Mega Knight Lumberjack Bats
Bats Lumberjack Minion Horde Mega Knight Mini P.E.K.K.A The Log Goblin Gang Fireball
Minion Horde Mini P.E.K.K.A Lumberjack Goblin Gang The Log Bats Mega Knight
Minion Horde Goblin Gang Mega Knight Bats
Goblin Gang Mega Knight Mini P.E.K.K.A Minion Horde Lumberjack The Log Fireball
Fireball The Log
Fireball Minion Horde Goblin Gang Bats
Fireball Mega Knight Goblin Gang Minion Horde The Log
Minion Horde Lumberjack Bats Mini P.E.K.K.A
Fireball
Mini P.E.K.K.A Minion Horde Lumberjack Bats
Fireball The Log
Mini P.E.K.K.A The Log Fireball Lumberjack Mega Knight Goblin Gang
Mega Knight Fireball The Log Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Minion Horde
Fireball
Fireball The Log
Fireball Mega Knight Minion Horde
Fireball Mega Knight Minion Horde The Log Lumberjack Goblin Gang
Mega Knight The Log Minion Horde Fireball Bats
The Log Goblin Gang Fireball Mega Knight Minion Horde Bats Lumberjack
The Log Bats Mega Knight Lumberjack Goblin Gang
Fireball Minion Horde The Log
Minion Horde Goblin Gang
Fireball Mega Knight
Minion Horde Mega Knight Lumberjack The Log Mini P.E.K.K.A
Minion Horde Goblin Gang The Log Mega Knight Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Fireball Lumberjack The Log Mega Knight
Minion Horde Fireball Bats
Minion Horde Mini P.E.K.K.A Mega Knight Bats Goblin Gang
Goblin Gang Mega Knight Mini P.E.K.K.A The Log Minion Horde
Minion Horde Fireball
Mini P.E.K.K.A Mega Knight Lumberjack
Mini P.E.K.K.A Minion Horde Mega Knight Goblin Gang
Minion Horde Mini P.E.K.K.A Mega Knight
Mini P.E.K.K.A Mega Knight Lumberjack Minion Horde
Minion Horde Goblin Gang Bats The Log
Mini P.E.K.K.A Minion Horde Lumberjack Bats
Mini P.E.K.K.A Lumberjack Mega Knight The Log Goblin Gang Bats
The Log Fireball Bats Goblin Gang Mega Knight Lumberjack
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Minion Horde Mega Knight Bats Lumberjack
Lumberjack Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Mega Knight Minion Horde Bats
Mini P.E.K.K.A Mega Knight Goblin Gang Lumberjack
Fireball Goblin Gang The Log Mega Knight Mini P.E.K.K.A Lumberjack
Fireball Minion Horde Mega Knight Goblin Gang Lumberjack
Minion Horde Fireball Bats Goblin Gang
Lumberjack Goblin Gang Fireball Mini P.E.K.K.A Minion Horde Mega Knight
Goblin Gang The Log Mega Knight Fireball Minion Horde Lumberjack Mini P.E.K.K.A
Mega Knight The Log Minion Horde Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Lumberjack
Minion Horde Lumberjack Mega Knight Goblin Gang Bats The Log
Mini P.E.K.K.A Minion Horde Lumberjack Goblin Gang Mega Knight
Minion Horde Fireball Bats
Mini P.E.K.K.A Mega Knight Lumberjack Goblin Gang Minion Horde Bats

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Mega Knight The Log Bats Fireball Goblin Gang
The Log Bats Goblin Gang Mega Knight
Mega Knight The Log Minion Horde Bats Lumberjack Goblin Gang
The Log Mega Knight Lumberjack Goblin Gang
Goblin Gang Bats Fireball Minion Horde
The Log Mini P.E.K.K.A
Mega Knight Fireball Goblin Gang The Log Lumberjack
Mini P.E.K.K.A Lumberjack Bats Mega Knight Minion Horde Goblin Gang
Goblin Gang Minion Horde Fireball
Mega Knight Fireball The Log Bats
Fireball
Minion Horde
Goblin Gang Mega Knight Mini P.E.K.K.A Lumberjack
The Log Fireball
Minion Horde
Bats Goblin Gang Minion Horde Fireball
Bats Lumberjack Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Mega Knight
The Log Fireball
Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Mega Knight Fireball

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord