Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Horde Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Wizard Prince Royal Ghost

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Mini P.E.K.K.A Goblin Barrel Prince Royal Ghost

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Minion Horde Mini P.E.K.K.A Valkyrie Prince Royal Ghost

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Valkyrie Goblin Barrel Royal Ghost

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Goblin Barrel Prince
Giant Snowball Minion Horde Goblin Barrel
Zap Minion Horde Goblin Barrel Prince
Barbarian Barrel Valkyrie Wizard Goblin Barrel Royal Ghost
The Log Mini P.E.K.K.A Goblin Barrel Prince
Earthquake Goblin Barrel
Arrows Minion Horde Goblin Barrel
Royal Delivery Minion Horde Mini P.E.K.K.A Valkyrie Wizard Goblin Barrel Prince Royal Ghost
Fireball Minion Horde Wizard Goblin Barrel
Poison Minion Horde Wizard
Lightning Mini P.E.K.K.A Valkyrie Wizard Prince
Rocket Minion Horde Valkyrie Wizard Prince

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Wizard The Log Royal Ghost

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mini P.E.K.K.A Valkyrie Prince Royal Ghost

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Horde Wizard Goblin Barrel

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Goblin Barrel Royal Ghost Mini P.E.K.K.A Valkyrie Minion Horde Wizard Prince

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 The Log Goblin Barrel Royal Ghost Mini P.E.K.K.A

Sự hiệp lực   0 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Minion Horde + Goblin Barrel
Mini P.E.K.K.A + The Log
Valkyrie + Wizard
Wizard + Valkyrie
+ Minion Horde
+ The Log
+ Mini P.E.K.K.A Prince
+

Khắc tinh   53 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Royal Ghost The Log Prince Valkyrie
Valkyrie Wizard Minion Horde Royal Ghost The Log
Wizard The Log Valkyrie Royal Ghost Minion Horde
The Log
Minion Horde Wizard Mini P.E.K.K.A Goblin Barrel Valkyrie Prince
Wizard
Wizard The Log Valkyrie Minion Horde Mini P.E.K.K.A
Minion Horde Wizard
Royal Ghost Valkyrie Mini P.E.K.K.A The Log Wizard Prince Minion Horde
Minion Horde Mini P.E.K.K.A Prince The Log Wizard
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Wizard Minion Horde Prince The Log
The Log Wizard Valkyrie
Wizard Minion Horde
The Log Wizard Valkyrie Royal Ghost
Minion Horde Valkyrie Wizard Mini P.E.K.K.A Prince
Mini P.E.K.K.A Minion Horde Prince Valkyrie
Valkyrie Mini P.E.K.K.A The Log Minion Horde Royal Ghost Prince
Mini P.E.K.K.A Minion Horde The Log Prince
Minion Horde Valkyrie Wizard
Minion Horde Mini P.E.K.K.A Prince Wizard Valkyrie The Log
The Log Goblin Barrel Royal Ghost Wizard
Wizard Minion Horde
Prince Minion Horde
Minion Horde The Log Wizard Royal Ghost Valkyrie
Minion Horde Mini P.E.K.K.A Prince
Prince Mini P.E.K.K.A Minion Horde Valkyrie
The Log Goblin Barrel
Minion Horde
Royal Ghost Mini P.E.K.K.A Prince The Log Valkyrie Wizard
Valkyrie Wizard Mini P.E.K.K.A Royal Ghost The Log Minion Horde
Goblin Barrel
Valkyrie The Log
Minion Horde Wizard Valkyrie
Prince Royal Ghost The Log Minion Horde Valkyrie Wizard
The Log Wizard Valkyrie Minion Horde
The Log Minion Horde Royal Ghost Valkyrie Wizard
Wizard Valkyrie Royal Ghost The Log
The Log Minion Horde Wizard
Wizard Minion Horde
Wizard Valkyrie
Valkyrie Minion Horde Mini P.E.K.K.A Prince The Log
Valkyrie Minion Horde Mini P.E.K.K.A The Log Prince
Valkyrie Royal Ghost Mini P.E.K.K.A The Log Wizard
Wizard Minion Horde
Minion Horde Prince Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Royal Ghost The Log Minion Horde Prince Valkyrie
Minion Horde Wizard
Mini P.E.K.K.A Prince Royal Ghost Valkyrie
Minion Horde Mini P.E.K.K.A Royal Ghost Valkyrie Prince
Minion Horde Goblin Barrel Valkyrie Prince Mini P.E.K.K.A Wizard
Mini P.E.K.K.A Minion Horde Prince Valkyrie
Minion Horde The Log
Minion Horde Mini P.E.K.K.A Prince
Mini P.E.K.K.A Royal Ghost The Log Valkyrie Prince
The Log Valkyrie Wizard Goblin Barrel Royal Ghost
Mini P.E.K.K.A Prince Minion Horde Royal Ghost Valkyrie
Prince Minion Horde Mini P.E.K.K.A Valkyrie Wizard
Mini P.E.K.K.A Wizard Valkyrie Prince
Royal Ghost Prince Valkyrie Mini P.E.K.K.A The Log
Minion Horde Wizard Valkyrie Royal Ghost
Minion Horde Wizard
Valkyrie Minion Horde Prince Wizard Mini P.E.K.K.A
Valkyrie Prince Minion Horde Royal Ghost Mini P.E.K.K.A The Log
Minion Horde Wizard Mini P.E.K.K.A Prince The Log
Valkyrie Minion Horde The Log Wizard
Mini P.E.K.K.A Minion Horde Valkyrie Prince
Minion Horde Wizard
Wizard Valkyrie Minion Horde Prince Mini P.E.K.K.A Royal Ghost

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

The Log Wizard Valkyrie Royal Ghost
Wizard The Log Royal Ghost
Wizard The Log Royal Ghost Valkyrie Minion Horde
Wizard The Log Royal Ghost Valkyrie
Wizard Minion Horde
The Log Valkyrie Wizard Royal Ghost Mini P.E.K.K.A
Valkyrie Royal Ghost Wizard The Log
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Prince Wizard Minion Horde Royal Ghost
Wizard Minion Horde
Prince Valkyrie Minion Horde
The Log Wizard
Prince Mini P.E.K.K.A
The Log
Mini P.E.K.K.A Prince Royal Ghost Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord