Bộ bài 4.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Horde Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Executioner P.E.K.K.A

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider P.E.K.K.A Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Lightning The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Lightning Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Hog Rider P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Hog Rider Skeleton Army Miner
Giant Snowball Minion Horde Hog Rider Skeleton Army
Zap Minion Horde Skeleton Army
Barbarian Barrel Skeleton Army
The Log Skeleton Army
Earthquake Skeleton Army
Arrows Minion Horde Skeleton Army
Royal Delivery Minion Horde
Fireball Minion Horde Executioner
Poison Minion Horde Skeleton Army Executioner
Lightning Executioner
Rocket Hog Rider Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Executioner The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Skeleton Army Executioner P.E.K.K.A Miner

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Horde

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Skeleton Army Miner Hog Rider Minion Horde Executioner Lightning P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 The Log Skeleton Army Miner Hog Rider

Sự hiệp lực   7 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Minion Horde + Miner Hog Rider Skeleton Army
Hog Rider + The Log Lightning Minion Horde P.E.K.K.A
Skeleton Army + Minion Horde Miner
Executioner + P.E.K.K.A Miner
+ Hog Rider P.E.K.K.A The Log
+ Lightning Executioner The Log Hog Rider
+ Hog Rider Lightning P.E.K.K.A
+ Minion Horde Skeleton Army Executioner

Khắc tinh   70 78

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Executioner The Log Skeleton Army Minion Horde Lightning
The Log Executioner Skeleton Army Minion Horde
Miner The Log
P.E.K.K.A Minion Horde Executioner Lightning Miner Skeleton Army Hog Rider
Executioner Minion Horde P.E.K.K.A The Log Skeleton Army
Executioner Minion Horde
P.E.K.K.A Executioner Skeleton Army The Log Lightning Minion Horde
P.E.K.K.A Minion Horde Skeleton Army The Log
P.E.K.K.A Skeleton Army Lightning The Log Minion Horde Executioner
The Log Executioner Skeleton Army
Lightning Minion Horde Executioner
The Log Miner Executioner Skeleton Army
P.E.K.K.A Minion Horde Executioner Skeleton Army
Skeleton Army Minion Horde Miner P.E.K.K.A
Lightning The Log Skeleton Army Executioner Miner Minion Horde P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Minion Horde Skeleton Army The Log Executioner
Minion Horde P.E.K.K.A Executioner
Skeleton Army P.E.K.K.A Lightning Minion Horde The Log Executioner
Lightning Executioner Hog Rider The Log Miner
Lightning Executioner Minion Horde
P.E.K.K.A Skeleton Army Executioner Minion Horde The Log Lightning
P.E.K.K.A Skeleton Army Minion Horde
Lightning
Skeleton Army Minion Horde P.E.K.K.A
Lightning Executioner Miner The Log
Lightning Miner The Log Executioner
Executioner The Log P.E.K.K.A Minion Horde Skeleton Army
Miner Lightning
Executioner P.E.K.K.A The Log Lightning
Lightning Skeleton Army P.E.K.K.A Minion Horde
P.E.K.K.A Executioner The Log Minion Horde Skeleton Army
The Log Skeleton Army Executioner Minion Horde
Skeleton Army The Log Minion Horde Executioner Lightning
Executioner Skeleton Army The Log
Executioner The Log Minion Horde
Minion Horde Lightning Executioner
Lightning Executioner
Skeleton Army Minion Horde The Log Miner P.E.K.K.A
Skeleton Army Minion Horde P.E.K.K.A The Log
Lightning Executioner The Log
Minion Horde Lightning Executioner
P.E.K.K.A Skeleton Army Minion Horde Miner Lightning
Skeleton Army P.E.K.K.A Executioner Lightning Minion Horde The Log
Lightning Executioner Minion Horde
P.E.K.K.A Skeleton Army Executioner Miner
Skeleton Army Minion Horde P.E.K.K.A Executioner
Lightning Skeleton Army Minion Horde P.E.K.K.A Executioner Miner Hog Rider
P.E.K.K.A Minion Horde Executioner
Minion Horde Skeleton Army P.E.K.K.A The Log
Minion Horde Skeleton Army P.E.K.K.A
Skeleton Army P.E.K.K.A The Log Executioner
The Log Miner Executioner Lightning
Skeleton Army P.E.K.K.A Minion Horde Executioner
Executioner Minion Horde Lightning Skeleton Army P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Executioner Skeleton Army
Lightning The Log Executioner
Lightning Executioner P.E.K.K.A Skeleton Army Minion Horde
Lightning Minion Horde Skeleton Army
Skeleton Army P.E.K.K.A Minion Horde Lightning Executioner
Lightning Skeleton Army Executioner P.E.K.K.A The Log Minion Horde
Skeleton Army Lightning Minion Horde The Log P.E.K.K.A
Executioner Skeleton Army Minion Horde The Log
Minion Horde Lightning P.E.K.K.A Skeleton Army Miner
Minion Horde Executioner
P.E.K.K.A Minion Horde

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

The Log Executioner Skeleton Army
The Log Executioner
Skeleton Army The Log Executioner Minion Horde
Executioner The Log
Executioner Minion Horde
The Log Executioner
Executioner The Log
Skeleton Army Executioner Minion Horde
Executioner Minion Horde
Executioner The Log
Lightning Skeleton Army
Skeleton Army Minion Horde
Executioner The Log Lightning
Minion Horde
Lightning Skeleton Army Minion Horde Miner
P.E.K.K.A
The Log
Lightning Executioner

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord