Bộ bài 4.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Quá nhiều quân chắn!

Bạn có quá nhiều quân chắn. Thông thường, một là đủ. Các quân chắn rất tốn kém và bạn khó có thể có hai trong số chúng cùng một lúc trên đấu trường. Hãy xem xét giữ lại một trong những thẻ sau:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Chi phí trung bình của bộ bài của bạn rất cao và bạn không có máy hút tiên dược.

Nếu bạn chỉ có các đơn vị đắt tiền, bạn sẽ khó phản ứng hơn với các bước đi của đối phương.

Bạn có thể thêm Elixir collector vào bộ bài của bạn. Đây là nó:

Hãy sửa nó!

VÀ/HOẶC

Bạn có thể thay thế một vài thẻ có chi phí cao của bạn. Chẳng hạn như:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Minion Minion Horde Baby Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Baby Dragon Giant Skeleton Golem

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Rocket Golem Graveyard

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Rocket

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Graveyard

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Rocket Graveyard

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Baby Dragon Giant Skeleton Golem

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Giant Skeleton Golem Graveyard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Minion Horde Giant Skeleton
Giant Snowball Fire Spirits Minion Minion Horde Graveyard
Zap Fire Spirits Minion Minion Horde Graveyard
Barbarian Barrel Fire Spirits Graveyard
The Log Fire Spirits Graveyard
Earthquake Graveyard
Arrows Fire Spirits Minion Minion Horde Graveyard
Royal Delivery Fire Spirits Minion Minion Horde Graveyard
Fireball Minion Minion Horde
Poison Minion Minion Horde Graveyard
Lightning Baby Dragon
Rocket

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fire Spirits Rocket Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fire Spirits Rocket Baby Dragon

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Rocket Giant Skeleton Golem Graveyard

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Minion Minion Horde

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Fire Spirits Minion Baby Dragon Minion Horde Graveyard Rocket Giant Skeleton Golem

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

14 Fire Spirits Minion Baby Dragon Minion Horde

Sự hiệp lực   2 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Fire Spirits +
Minion + Golem Giant Skeleton Minion Horde Baby Dragon
Minion Horde + Minion
Rocket + Golem
+ Minion Golem
+ Minion
+ Minion Rocket Graveyard Baby Dragon
+ Golem

Khắc tinh   43 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Rocket Minion Horde Fire Spirits Minion Baby Dragon
Giant Skeleton Minion Horde Fire Spirits Baby Dragon
Baby Dragon
Minion Horde Golem Baby Dragon Minion Rocket Giant Skeleton
Baby Dragon Fire Spirits Minion Rocket Minion Horde Giant Skeleton
Fire Spirits Baby Dragon Minion Horde Minion Rocket
Baby Dragon Giant Skeleton Rocket Minion Horde
Minion Horde Minion
Rocket Minion Horde Minion Golem Fire Spirits Giant Skeleton
Baby Dragon Giant Skeleton
Minion Fire Spirits Minion Horde Baby Dragon
Fire Spirits Baby Dragon
Minion Horde
Minion Horde Minion Fire Spirits
Baby Dragon Rocket Fire Spirits Giant Skeleton Minion Minion Horde
Minion Horde Rocket Fire Spirits Minion
Minion Minion Horde Baby Dragon
Minion Horde Minion Giant Skeleton Fire Spirits
Rocket Baby Dragon
Baby Dragon Rocket Fire Spirits Minion Horde Minion
Fire Spirits Baby Dragon Minion Horde Giant Skeleton
Minion Horde Minion
Rocket
Minion Horde Minion
Rocket
Giant Skeleton Rocket Baby Dragon
Fire Spirits Minion Horde Baby Dragon
Graveyard Rocket
Minion Rocket Baby Dragon
Rocket Minion Horde Fire Spirits Giant Skeleton
Minion Horde Fire Spirits Baby Dragon
Minion Fire Spirits Minion Horde Baby Dragon
Fire Spirits Minion Horde Baby Dragon Minion
Baby Dragon Minion Fire Spirits
Fire Spirits Minion Horde Baby Dragon
Baby Dragon Minion Horde Minion
Rocket
Minion Horde Minion
Minion Horde Rocket Minion Fire Spirits Giant Skeleton
Baby Dragon Giant Skeleton Rocket
Minion Minion Horde Rocket Fire Spirits
Minion Minion Horde Giant Skeleton Rocket Baby Dragon
Minion Horde Rocket Giant Skeleton Minion
Rocket Minion Horde Baby Dragon Minion
Giant Skeleton Rocket
Minion Horde Giant Skeleton
Minion Horde Rocket Golem Giant Skeleton Minion
Giant Skeleton Minion Horde
Minion Horde Minion Graveyard
Minion Horde Minion
Fire Spirits Minion
Fire Spirits Baby Dragon Minion
Giant Skeleton Minion Minion Horde Fire Spirits
Baby Dragon Minion Horde Minion Rocket
Giant Skeleton
Giant Skeleton Baby Dragon Minion
Rocket Fire Spirits Baby Dragon Minion Minion Horde
Minion Horde Minion Rocket Baby Dragon Fire Spirits
Minion Horde Fire Spirits Minion
Minion Baby Dragon Minion Horde Fire Spirits Rocket
Rocket Minion Horde
Minion Minion Horde Baby Dragon
Minion Horde Minion Rocket Baby Dragon Fire Spirits Graveyard Giant Skeleton
Minion Horde Minion Baby Dragon
Golem Giant Skeleton Minion Horde Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Fire Spirits Baby Dragon Minion
Fire Spirits Baby Dragon
Fire Spirits Minion Minion Horde Baby Dragon
Baby Dragon Fire Spirits
Baby Dragon Minion Horde Minion Fire Spirits
Fire Spirits Baby Dragon
Baby Dragon Fire Spirits
Minion Giant Skeleton Fire Spirits Minion Horde Baby Dragon
Minion Baby Dragon Fire Spirits Minion Horde
Minion Baby Dragon
Minion Baby Dragon
Baby Dragon
Minion Horde
Fire Spirits
Fire Spirits Baby Dragon Minion
Rocket Minion Horde Baby Dragon Minion
Graveyard Minion Minion Horde Giant Skeleton Fire Spirits
Giant Skeleton Minion
Fire Spirits

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord