Bộ bài 4.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tệ

3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có quân chắn!

Có ít nhất một quân chắn hoặc quân chắn nhỏ trong bộ bài của bạn rất hữu ích trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Horde Furnace Wizard Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Furnace Wizard Witch Balloon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball Freeze

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Balloon

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Minion Horde Balloon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Balloon

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Balloon
Giant Snowball Minion Horde Furnace Witch Balloon
Zap Minion Horde Furnace Witch Balloon
Barbarian Barrel Furnace Wizard Witch
The Log Furnace Witch
Earthquake Furnace Witch
Arrows Minion Horde Furnace Witch
Royal Delivery Minion Horde Wizard Witch Balloon
Fireball Minion Horde Furnace Wizard Witch Balloon
Poison Minion Horde Furnace Wizard Witch Balloon
Lightning Furnace Wizard Witch Balloon
Rocket Minion Horde Furnace Wizard Witch Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Furnace Wizard Freeze Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Furnace Wizard Freeze

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Rage Freeze

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Horde Furnace Wizard Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Rage Fireball Furnace Freeze Minion Horde Wizard Witch Balloon

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

14 Rage Fireball Furnace Freeze

Sự hiệp lực   3 4

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Minion Horde + Freeze Rage
Fireball +
Furnace +
Wizard +
+ Balloon Minion Horde Witch
+ Balloon Minion Horde
+ Rage
+ Rage Freeze

Khắc tinh   49 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball
Witch Minion Horde Wizard Fireball Furnace
Wizard Furnace Fireball Witch Minion Horde
Fireball
Minion Horde Wizard Balloon Furnace Fireball Witch
Fireball Wizard
Furnace Wizard Minion Horde Fireball
Minion Horde Wizard Fireball Furnace Witch
Witch Furnace Minion Horde Wizard Fireball
Minion Horde Furnace Wizard Witch
Wizard Minion Horde Freeze Furnace Witch
Wizard Witch
Wizard Fireball Witch Minion Horde Furnace
Witch Fireball Wizard
Witch Minion Horde Wizard
Minion Horde Witch
Minion Horde Fireball
Furnace Minion Horde Freeze Witch
Minion Horde Wizard
Furnace Minion Horde Wizard Fireball Witch
Furnace Witch Wizard Balloon Fireball
Fireball Minion Horde Witch Furnace Wizard
Minion Horde Fireball Balloon
Fireball Minion Horde Witch Wizard
Minion Horde
Witch Fireball
Minion Horde Furnace Witch
Fireball Balloon Furnace Witch
Freeze Furnace Fireball Witch Minion Horde
Fireball Wizard
Fireball Wizard Minion Horde Furnace
Fireball
Balloon Witch Fireball Furnace
Fireball Furnace Wizard Minion Horde
Furnace Fireball Witch Minion Horde Wizard
Wizard Witch Fireball Minion Horde Furnace
Fireball Minion Horde Wizard Freeze Furnace
Wizard Furnace Witch
Fireball Wizard Freeze Minion Horde
Wizard Witch Minion Horde
Wizard Witch Fireball
Minion Horde Witch
Minion Horde Witch
Wizard Witch Furnace Fireball
Wizard Minion Horde Furnace Fireball Freeze Witch
Minion Horde
Minion Horde
Wizard Fireball Minion Horde
Minion Horde Witch
Minion Horde Balloon Furnace Wizard
Minion Horde Witch
Minion Horde Witch Furnace
Furnace Minion Horde Witch
Witch
Fireball Wizard
Witch Minion Horde Furnace
Minion Horde Wizard Witch
Wizard Witch
Fireball
Fireball Wizard Furnace Minion Horde Witch
Minion Horde Fireball Witch Wizard
Fireball Minion Horde Wizard Witch
Minion Horde Fireball
Minion Horde Wizard Furnace
Minion Horde Witch Furnace Wizard
Minion Horde Furnace Freeze Witch
Minion Horde Witch Fireball Furnace Wizard
Minion Horde Witch Furnace Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Freeze Witch Furnace Wizard Fireball
Wizard Witch Furnace
Wizard Furnace Witch Minion Horde
Wizard Witch
Witch Minion Horde Freeze Fireball Furnace Wizard
Furnace Wizard Witch
Fireball Witch Wizard
Witch Wizard Minion Horde
Furnace Wizard Fireball Minion Horde Witch
Fireball Balloon
Minion Horde
Wizard
Witch
Fireball Furnace Witch Balloon
Rage Fireball Witch

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord