Bộ bài 3.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Archers Ice Golem Mega Minion

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Mortar

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Archers Ice Golem Mega Minion

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Mortar Graveyard

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Barbarian Barrel Poison

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Mortar Mini P.E.K.K.A Graveyard

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison Graveyard

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Mortar Ice Golem Mini P.E.K.K.A Barbarian Barrel

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Graveyard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Archers Graveyard
Giant Snowball Archers Mega Minion Graveyard
Zap Archers Mortar Graveyard
Barbarian Barrel Archers Mortar Graveyard
The Log Archers Mini P.E.K.K.A Graveyard
Earthquake Archers Mortar Graveyard
Arrows Archers Graveyard
Royal Delivery Archers Mega Minion Mini P.E.K.K.A Graveyard
Fireball Archers Mortar Mega Minion
Poison Archers Mortar Mega Minion Graveyard
Lightning Mortar Ice Golem Mega Minion Mini P.E.K.K.A
Rocket Mortar

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Golem Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Mortar Ice Golem Barbarian Barrel Poison

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Golem Mega Minion Mini P.E.K.K.A Poison

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Graveyard

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Golem

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Golem Barbarian Barrel Archers Mega Minion Mortar Mini P.E.K.K.A Poison Graveyard

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Ice Golem Barbarian Barrel Archers Mega Minion

Sự hiệp lực   6 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Archers + Ice Golem Graveyard Mortar Mega Minion
Mortar + Ice Golem Mega Minion Archers Barbarian Barrel
Ice Golem + Archers Mortar Mega Minion Graveyard
Mega Minion + Mortar Ice Golem Archers Graveyard
+
+ Poison Mortar Graveyard
+ Graveyard Barbarian Barrel
+ Poison Ice Golem Archers Mega Minion Barbarian Barrel

Khắc tinh   61 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Minion Barbarian Barrel Ice Golem Mortar Poison
Poison Archers Mega Minion Ice Golem
Poison Barbarian Barrel Ice Golem Archers Mortar
Poison Barbarian Barrel
Ice Golem Mortar Mini P.E.K.K.A Mega Minion Poison Archers Barbarian Barrel
Poison Mega Minion
Mega Minion Poison Ice Golem Archers Mini P.E.K.K.A Mortar
Poison Ice Golem Archers Mega Minion
Poison Barbarian Barrel Ice Golem Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Mini P.E.K.K.A Mortar Mega Minion Archers
Mini P.E.K.K.A Ice Golem Mega Minion
Poison Barbarian Barrel
Archers Mega Minion Poison Ice Golem
Poison Barbarian Barrel Ice Golem Archers Mega Minion
Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Ice Golem Archers
Mini P.E.K.K.A Poison Barbarian Barrel Mega Minion Mortar Ice Golem
Mini P.E.K.K.A Mortar Mega Minion
Mega Minion Ice Golem
Mini P.E.K.K.A Barbarian Barrel Mega Minion
Ice Golem Mortar Poison Archers Barbarian Barrel
Poison Archers Mega Minion
Poison Mega Minion Mortar
Poison Barbarian Barrel
Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Poison
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Mortar Archers
Ice Golem Barbarian Barrel Mega Minion Poison Mortar
Graveyard Mega Minion Mortar Barbarian Barrel Ice Golem
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Poison Ice Golem Barbarian Barrel
Poison Mega Minion Barbarian Barrel Mini P.E.K.K.A
Poison Graveyard
Mega Minion Mortar Poison
Poison Ice Golem Mortar
Mortar Barbarian Barrel Poison Archers
Barbarian Barrel Poison Ice Golem Archers
Barbarian Barrel Archers Mega Minion
Poison Archers Ice Golem Barbarian Barrel Mega Minion
Poison Ice Golem Archers
Mega Minion Ice Golem Archers Poison
Poison
Mega Minion Barbarian Barrel Mini P.E.K.K.A Ice Golem
Mega Minion Ice Golem Mini P.E.K.K.A
Poison Ice Golem Mini P.E.K.K.A Mortar Mega Minion Barbarian Barrel
Archers Mega Minion Mortar Poison
Mega Minion Ice Golem Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Ice Golem Mega Minion Barbarian Barrel
Poison Archers Mega Minion
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Ice Golem Barbarian Barrel
Ice Golem Mini P.E.K.K.A Archers Mega Minion
Mortar Mini P.E.K.K.A Mega Minion Barbarian Barrel Ice Golem Poison
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Mortar
Mega Minion Ice Golem Graveyard
Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Mega Minion Ice Golem Mini P.E.K.K.A Archers
Mortar Mega Minion Barbarian Barrel Ice Golem Poison Archers
Ice Golem Mini P.E.K.K.A Mega Minion Poison Barbarian Barrel
Mega Minion Poison Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Barbarian Barrel Ice Golem Archers Poison
Poison Mega Minion Ice Golem Barbarian Barrel Mini P.E.K.K.A
Poison Mega Minion Ice Golem Archers
Mega Minion Archers Ice Golem Poison
Archers Mini P.E.K.K.A Ice Golem Mega Minion
Archers Mega Minion Mini P.E.K.K.A Ice Golem Barbarian Barrel Poison
Mini P.E.K.K.A Mortar
Poison Ice Golem Archers Mega Minion Barbarian Barrel
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Ice Golem Barbarian Barrel Graveyard
Mega Minion Archers Ice Golem Poison
Mortar Mega Minion Mini P.E.K.K.A Ice Golem

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Poison Barbarian Barrel Ice Golem Archers Mortar
Barbarian Barrel Archers Mega Minion Poison Ice Golem
Barbarian Barrel Mega Minion Mortar Ice Golem Poison Archers
Barbarian Barrel Ice Golem Poison Archers Mega Minion Mortar
Poison Ice Golem Mega Minion Archers
Ice Golem Barbarian Barrel Archers Poison Mega Minion Mini P.E.K.K.A
Mega Minion Poison Barbarian Barrel Mortar Archers Ice Golem
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Archers Ice Golem Barbarian Barrel
Poison Archers Mega Minion Ice Golem
Mega Minion Ice Golem Poison Mortar
Ice Golem
Barbarian Barrel
Mini P.E.K.K.A Archers Mega Minion
Poison Ice Golem Mega Minion Barbarian Barrel Archers
Archers Mini P.E.K.K.A Mega Minion Poison Mortar Barbarian Barrel

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord