Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách ép buộc đối thủ của bạn phải chi tiêu tiên dược.

Khi đối thủ của bạn chơi đơn vị có chi phí cao (6 hoặc nhiều hơn) ở phía sau, bạn phải có khả năng đối phó với hắn ta, tốt hơn bằng cách tấn công bên làn đường khác không để hắn ta xây dựng một cú đẩy lớn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Mega Minion Baby Dragon Night Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Mega Minion Baby Dragon Golem Night Witch

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Golem

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Giant Snowball Barbarian Barrel Lightning

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Barbarian Barrel Baby Dragon Golem

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Golem

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Guards Night Witch
Giant Snowball Mega Minion Guards Baby Dragon Night Witch
Zap Guards Night Witch
Barbarian Barrel Guards Night Witch
The Log Guards
Earthquake Guards
Arrows Guards Night Witch
Royal Delivery Mega Minion Guards Baby Dragon Night Witch
Fireball Mega Minion Baby Dragon Night Witch
Poison Mega Minion Guards Night Witch
Lightning Mega Minion Baby Dragon Night Witch
Rocket Night Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Giant Snowball Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Giant Snowball Barbarian Barrel Baby Dragon

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mega Minion Guards Baby Dragon Golem Night Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Giant Snowball Barbarian Barrel Mega Minion Guards Baby Dragon Night Witch Lightning Golem

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Giant Snowball Barbarian Barrel Mega Minion Guards

Sự hiệp lực   4 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Giant Snowball + Golem
Mega Minion + Golem Baby Dragon
Barbarian Barrel + Golem
Guards +
+ Mega Minion Golem
+ Golem
+ Mega Minion Lightning Night Witch Baby Dragon Barbarian Barrel Giant Snowball
+ Golem

Khắc tinh   59 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Mega Minion Night Witch Giant Snowball Barbarian Barrel
Guards Mega Minion Night Witch Lightning Giant Snowball Baby Dragon
Barbarian Barrel Giant Snowball Baby Dragon Guards
Baby Dragon Barbarian Barrel
Mega Minion Golem Guards Lightning Barbarian Barrel Baby Dragon
Mega Minion Baby Dragon Lightning
Mega Minion Baby Dragon Giant Snowball
Baby Dragon Mega Minion Giant Snowball
Barbarian Barrel Mega Minion Night Witch Lightning Baby Dragon Guards
Mega Minion
Lightning Guards Golem Mega Minion
Giant Snowball Baby Dragon Barbarian Barrel
Lightning Mega Minion Baby Dragon Night Witch Giant Snowball
Barbarian Barrel Baby Dragon Mega Minion
Night Witch
Mega Minion Guards Night Witch
Lightning Mega Minion Barbarian Barrel Guards Baby Dragon Night Witch
Night Witch Mega Minion Guards
Mega Minion Guards Night Witch Baby Dragon
Lightning Guards Barbarian Barrel Night Witch Giant Snowball Mega Minion
Lightning Baby Dragon Barbarian Barrel
Lightning Mega Minion Baby Dragon
Lightning Baby Dragon Mega Minion
Barbarian Barrel Lightning Baby Dragon Giant Snowball Guards
Night Witch Mega Minion
Lightning
Mega Minion Night Witch Guards
Lightning Barbarian Barrel Mega Minion
Lightning Mega Minion Barbarian Barrel Guards
Lightning Mega Minion Barbarian Barrel Baby Dragon
Mega Minion Barbarian Barrel Giant Snowball Baby Dragon Guards Night Witch
Lightning
Mega Minion Baby Dragon Lightning
Lightning Guards
Guards Baby Dragon Giant Snowball Barbarian Barrel
Giant Snowball Barbarian Barrel Guards Baby Dragon
Barbarian Barrel Mega Minion Lightning Guards Night Witch Baby Dragon Giant Snowball
Baby Dragon Guards Night Witch Mega Minion Giant Snowball Barbarian Barrel
Giant Snowball Baby Dragon
Baby Dragon Mega Minion Lightning Night Witch
Lightning
Barbarian Barrel Mega Minion Guards
Guards Mega Minion
Lightning Mega Minion Baby Dragon Barbarian Barrel Night Witch
Mega Minion Giant Snowball Night Witch Lightning
Mega Minion Night Witch Lightning Baby Dragon
Guards Mega Minion Barbarian Barrel Lightning Night Witch
Lightning Baby Dragon Mega Minion
Mega Minion Barbarian Barrel
Mega Minion Guards
Golem Lightning Mega Minion Barbarian Barrel
Mega Minion Night Witch
Guards Mega Minion Night Witch
Mega Minion Night Witch
Mega Minion Guards Night Witch
Barbarian Barrel Mega Minion Guards Night Witch Giant Snowball Baby Dragon Lightning
Guards Barbarian Barrel Mega Minion Night Witch
Baby Dragon Guards Lightning Mega Minion
Barbarian Barrel Night Witch Guards
Lightning Night Witch Barbarian Barrel Baby Dragon Mega Minion
Lightning Night Witch Giant Snowball Guards Mega Minion Baby Dragon
Mega Minion Lightning Giant Snowball Baby Dragon Night Witch
Guards Mega Minion Lightning Night Witch
Lightning Baby Dragon Mega Minion Guards Night Witch Barbarian Barrel
Night Witch Lightning Giant Snowball
Guards Mega Minion Giant Snowball Baby Dragon Barbarian Barrel Night Witch
Guards Lightning Mega Minion Baby Dragon Barbarian Barrel
Mega Minion Night Witch Baby Dragon
Mega Minion Night Witch Guards Golem

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Barbarian Barrel Giant Snowball Baby Dragon Night Witch
Barbarian Barrel Mega Minion Night Witch Baby Dragon
Barbarian Barrel Baby Dragon Mega Minion Guards Giant Snowball Night Witch
Barbarian Barrel Giant Snowball Baby Dragon Night Witch Guards Mega Minion
Giant Snowball Baby Dragon Mega Minion Night Witch
Barbarian Barrel Giant Snowball Mega Minion Night Witch Baby Dragon
Mega Minion Barbarian Barrel Giant Snowball Baby Dragon Guards
Guards Mega Minion Baby Dragon Night Witch Barbarian Barrel
Baby Dragon Mega Minion Giant Snowball
Mega Minion Lightning Baby Dragon
Guards
Barbarian Barrel Giant Snowball
Mega Minion
Baby Dragon Lightning Mega Minion Barbarian Barrel
Lightning Barbarian Barrel Mega Minion Night Witch

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord