Bộ bài 4.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Mega Minion Baby Dragon Night Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Mega Minion Baby Dragon Golem Night Witch Lumberjack

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Golem

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Tornado Lightning

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Baby Dragon Golem Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Golem Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Night Witch
Giant Snowball Mega Minion Baby Dragon Night Witch Lumberjack
Zap Night Witch
Barbarian Barrel Night Witch Lumberjack
The Log Lumberjack
Earthquake
Arrows Night Witch
Royal Delivery Mega Minion Baby Dragon Night Witch Lumberjack
Fireball Mega Minion Baby Dragon Night Witch Lumberjack
Poison Mega Minion Night Witch
Lightning Mega Minion Baby Dragon Night Witch Lumberjack
Rocket Night Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Tornado Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Tornado Baby Dragon

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mega Minion Tornado Baby Dragon Golem Night Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Mega Minion Tornado Baby Dragon Night Witch Lumberjack Lightning Golem

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Mega Minion Tornado Baby Dragon

Sự hiệp lực   6 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Mega Minion Tornado Lightning Golem
Mega Minion + Zap Tornado Golem Baby Dragon
Tornado + Mega Minion Zap Baby Dragon
Baby Dragon + Tornado Mega Minion Lumberjack Golem
+ Golem Zap
+ Mega Minion Lightning Night Witch Lumberjack Baby Dragon Zap
+ Golem
+ Baby Dragon Golem

Khắc tinh   54 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Mega Minion Night Witch Tornado
Night Witch Zap Mega Minion Tornado Lightning Baby Dragon
Tornado Zap Baby Dragon Lumberjack
Baby Dragon
Mega Minion Golem Lightning Baby Dragon Lumberjack
Mega Minion Lightning Baby Dragon
Mega Minion Baby Dragon Tornado
Baby Dragon Mega Minion Zap Tornado
Lightning Baby Dragon Night Witch Lumberjack Mega Minion
Mega Minion Lumberjack
Tornado Lightning Golem Mega Minion
Baby Dragon
Lightning Mega Minion Night Witch Tornado Zap Baby Dragon
Baby Dragon Zap Mega Minion Tornado
Lumberjack Night Witch
Mega Minion Tornado Night Witch Lumberjack
Lightning Baby Dragon Night Witch Lumberjack Mega Minion Tornado
Tornado Lumberjack Mega Minion Night Witch
Mega Minion Baby Dragon Night Witch
Lightning Lumberjack Tornado Mega Minion Zap Night Witch
Lightning Baby Dragon
Mega Minion Baby Dragon Lightning Tornado
Lightning Baby Dragon Mega Minion
Baby Dragon Zap Tornado Lightning
Lumberjack Mega Minion Night Witch
Lightning
Tornado Mega Minion Lumberjack Night Witch
Lightning Mega Minion
Zap Lightning Mega Minion
Mega Minion Lightning Lumberjack Baby Dragon Tornado
Tornado Baby Dragon Night Witch Mega Minion
Lightning
Mega Minion Baby Dragon Lightning
Lightning Tornado
Lumberjack Tornado Baby Dragon Zap
Zap Tornado Baby Dragon
Tornado Baby Dragon Night Witch Zap Lumberjack Lightning Mega Minion
Tornado Baby Dragon Night Witch Lumberjack Mega Minion
Zap Tornado Baby Dragon
Baby Dragon Mega Minion Tornado Lightning Night Witch
Lightning
Lumberjack Tornado Mega Minion Zap
Zap Mega Minion
Lightning Baby Dragon Mega Minion Night Witch Tornado Lumberjack
Mega Minion Zap Tornado Night Witch Lightning
Mega Minion Night Witch Baby Dragon Lightning
Lightning Mega Minion Night Witch
Lightning Mega Minion Baby Dragon
Mega Minion Lumberjack
Tornado Mega Minion
Golem Lightning Mega Minion
Mega Minion Night Witch Lumberjack
Mega Minion Night Witch Tornado
Mega Minion Lumberjack Tornado Night Witch
Lumberjack Mega Minion Tornado Night Witch
Mega Minion Night Witch Lumberjack Lightning Baby Dragon Tornado
Mega Minion Lumberjack Zap Night Witch
Lightning Lumberjack Mega Minion Baby Dragon Zap
Night Witch Lumberjack Tornado
Lightning Baby Dragon Zap Night Witch Lumberjack Mega Minion
Lightning Lumberjack Mega Minion Tornado Night Witch Baby Dragon Zap
Zap Lightning Mega Minion Tornado Night Witch Baby Dragon
Lumberjack Lightning Tornado Night Witch Mega Minion
Lightning Night Witch Lumberjack Baby Dragon Tornado Mega Minion
Lightning Lumberjack Zap Tornado Night Witch
Lumberjack Tornado Baby Dragon Zap Night Witch Mega Minion
Mega Minion Lightning Zap Lumberjack Baby Dragon
Mega Minion Baby Dragon Zap Night Witch Tornado
Golem Lumberjack Night Witch Mega Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Baby Dragon Tornado Zap Night Witch
Baby Dragon Night Witch Mega Minion
Zap Baby Dragon Lumberjack Night Witch Mega Minion Tornado
Baby Dragon Tornado Zap Night Witch Mega Minion Lumberjack
Baby Dragon Zap Tornado Night Witch Mega Minion
Tornado Zap Night Witch Mega Minion Baby Dragon
Mega Minion Tornado Lumberjack Baby Dragon
Lumberjack Mega Minion Tornado Night Witch Baby Dragon
Baby Dragon Mega Minion Tornado
Mega Minion Lightning Baby Dragon
Tornado
Lumberjack Tornado Mega Minion
Baby Dragon Zap Lightning Mega Minion
Lightning Night Witch Mega Minion

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord