Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Mega Minion Baby Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeletons Mega Minion Baby Dragon Prince Golem

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Golem

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Barbarian Barrel Tornado Lightning

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Prince

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Barbarian Barrel Baby Dragon Prince Golem

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Golem

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeletons Prince
Giant Snowball Skeletons Mega Minion Baby Dragon
Zap Skeletons Prince
Barbarian Barrel Skeletons
The Log Skeletons Prince
Earthquake Skeletons
Arrows Skeletons
Royal Delivery Skeletons Mega Minion Baby Dragon Prince
Fireball Mega Minion Baby Dragon
Poison Mega Minion
Lightning Mega Minion Baby Dragon Prince
Rocket Prince

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Tornado Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Barbarian Barrel Tornado Baby Dragon

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mega Minion Tornado Baby Dragon Prince Golem

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeletons Barbarian Barrel Mega Minion Tornado Baby Dragon Prince Lightning Golem

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Skeletons Barbarian Barrel Mega Minion Tornado

Sự hiệp lực   5 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Skeletons + Mega Minion Barbarian Barrel Baby Dragon Tornado
Mega Minion + Skeletons Tornado Golem Baby Dragon
Barbarian Barrel + Skeletons Prince Golem
Tornado + Mega Minion Baby Dragon Skeletons
+ Skeletons Tornado Mega Minion Prince Golem
+ Baby Dragon Barbarian Barrel
+ Golem
+ Mega Minion Lightning Baby Dragon Barbarian Barrel

Khắc tinh   57 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Minion Baby Dragon Tornado Prince Barbarian Barrel
Tornado Lightning Mega Minion Baby Dragon
Tornado Barbarian Barrel Baby Dragon
Baby Dragon Barbarian Barrel
Mega Minion Golem Baby Dragon Prince Barbarian Barrel Lightning
Lightning Baby Dragon Mega Minion
Baby Dragon Mega Minion Tornado
Baby Dragon Mega Minion Tornado
Barbarian Barrel Baby Dragon Mega Minion Lightning Prince
Skeletons Prince Mega Minion
Tornado Lightning Skeletons Golem Prince Mega Minion
Baby Dragon Barbarian Barrel
Mega Minion Lightning Skeletons Baby Dragon Tornado
Barbarian Barrel Mega Minion Baby Dragon Skeletons Tornado
Prince
Mega Minion Prince Tornado Skeletons
Lightning Tornado Prince Skeletons Baby Dragon Mega Minion Barbarian Barrel
Tornado Mega Minion Prince Skeletons
Mega Minion Baby Dragon
Barbarian Barrel Lightning Mega Minion Tornado Prince Skeletons
Lightning Baby Dragon Barbarian Barrel Skeletons
Tornado Baby Dragon Mega Minion Lightning
Lightning Mega Minion Baby Dragon Prince
Lightning Barbarian Barrel Baby Dragon Tornado
Mega Minion Prince
Lightning
Prince Tornado Mega Minion Skeletons
Lightning Barbarian Barrel Mega Minion
Lightning Mega Minion Barbarian Barrel
Mega Minion Lightning Prince Tornado Barbarian Barrel Baby Dragon
Baby Dragon Mega Minion Barbarian Barrel Tornado
Lightning
Mega Minion Lightning Baby Dragon
Lightning Tornado
Baby Dragon Barbarian Barrel Tornado Prince
Barbarian Barrel Tornado Skeletons Baby Dragon
Barbarian Barrel Tornado Lightning Baby Dragon Skeletons Mega Minion
Tornado Baby Dragon Mega Minion Barbarian Barrel Skeletons
Tornado Baby Dragon
Baby Dragon Mega Minion Tornado Lightning
Lightning Skeletons
Barbarian Barrel Tornado Prince Mega Minion
Mega Minion Prince Skeletons
Lightning Baby Dragon Tornado Mega Minion Barbarian Barrel
Mega Minion Lightning Tornado
Prince Mega Minion Lightning Baby Dragon
Lightning Prince Barbarian Barrel Mega Minion
Lightning Baby Dragon Mega Minion
Mega Minion Prince Barbarian Barrel
Mega Minion Skeletons Tornado Prince
Lightning Golem Barbarian Barrel Mega Minion Prince
Mega Minion Prince
Mega Minion Skeletons Tornado
Mega Minion Tornado Prince
Tornado Mega Minion Skeletons Prince
Barbarian Barrel Mega Minion Skeletons Baby Dragon Tornado Lightning
Prince Mega Minion Skeletons Barbarian Barrel
Skeletons Lightning Prince Baby Dragon Mega Minion
Skeletons Barbarian Barrel Tornado Prince
Lightning Baby Dragon Mega Minion Barbarian Barrel Prince
Lightning Mega Minion Tornado Baby Dragon
Lightning Mega Minion Baby Dragon Skeletons Tornado
Prince Lightning Tornado Mega Minion
Lightning Tornado Prince Mega Minion Baby Dragon Barbarian Barrel
Prince Tornado Lightning
Baby Dragon Tornado Mega Minion Barbarian Barrel
Lightning Mega Minion Baby Dragon Skeletons Prince Barbarian Barrel
Mega Minion Baby Dragon Tornado
Mega Minion Prince Golem

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Baby Dragon Barbarian Barrel Tornado
Barbarian Barrel Mega Minion Baby Dragon Skeletons
Barbarian Barrel Baby Dragon Tornado Mega Minion Skeletons
Baby Dragon Barbarian Barrel Tornado Mega Minion
Tornado Baby Dragon Mega Minion
Barbarian Barrel Tornado Mega Minion Skeletons Baby Dragon
Mega Minion Barbarian Barrel Baby Dragon Tornado
Mega Minion Baby Dragon Prince Skeletons Tornado Barbarian Barrel
Baby Dragon Mega Minion Tornado
Mega Minion Lightning Baby Dragon
Prince
Barbarian Barrel Tornado
Tornado Skeletons Mega Minion Prince
Baby Dragon Barbarian Barrel Mega Minion Lightning
Lightning Prince Barbarian Barrel Mega Minion

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord