Bộ bài 4.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tệ

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Goblin Gang Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Royal Giant Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Giant Graveyard

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Rocket Lightning

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Royal Giant Graveyard

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Rocket Lightning Graveyard

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Royal Giant

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Graveyard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Goblin Gang Royal Giant Graveyard
Giant Snowball Goblins Bats Goblin Gang Graveyard
Zap Goblins Bats Goblin Gang Royal Giant Graveyard
Barbarian Barrel Goblins Goblin Gang Wizard Graveyard
The Log Goblins Goblin Gang Royal Giant Graveyard
Earthquake Goblin Gang Graveyard
Arrows Goblins Bats Goblin Gang Graveyard
Royal Delivery Goblins Bats Goblin Gang Wizard Graveyard
Fireball Goblin Gang Wizard
Poison Bats Goblin Gang Wizard Graveyard
Lightning Wizard
Rocket Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Wizard Rocket

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Wizard Rocket

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Rocket

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Royal Giant Graveyard

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblins Goblin Gang Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tuyệt!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Goblins Bats Goblin Gang Wizard Graveyard Royal Giant Rocket Lightning

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Goblins Bats Goblin Gang Wizard

Sự hiệp lực   2 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Goblins + Royal Giant
Bats + Royal Giant
Goblin Gang +
Royal Giant + Lightning Goblins Rocket Wizard Bats
+ Royal Giant
+ Royal Giant
+ Royal Giant
+

Khắc tinh   46 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bats
Wizard Lightning Bats Goblin Gang Rocket
Wizard Goblin Gang
Royal Giant Wizard Lightning Goblin Gang Rocket Bats
Wizard Lightning
Wizard Goblins Rocket
Wizard Goblins Goblin Gang Rocket
Goblins Wizard Lightning Rocket Goblin Gang
Goblin Gang Bats Wizard
Rocket Lightning Goblin Gang Wizard
Wizard
Lightning Wizard Goblin Gang Bats
Goblins Goblin Gang Wizard
Goblin Gang Wizard
Goblin Gang Bats Goblins
Lightning Bats Rocket Goblins Goblin Gang
Rocket Goblins Goblin Gang Bats
Bats Wizard Goblin Gang
Lightning Goblin Gang Goblins Wizard
Lightning Royal Giant Wizard Rocket
Goblin Gang Bats Rocket Lightning Wizard
Lightning Royal Giant Rocket
Goblin Gang Lightning Wizard
Bats
Rocket Lightning
Goblins Bats
Lightning Royal Giant Rocket
Graveyard Lightning Goblins Bats Royal Giant Goblin Gang
Lightning Goblin Gang Rocket Wizard
Wizard Goblin Gang
Lightning Rocket Graveyard
Royal Giant Rocket Lightning
Lightning Rocket Wizard
Wizard Goblin Gang
Wizard Bats
Goblin Gang Bats Wizard Lightning Goblins
Wizard Goblins Goblin Gang Bats
Wizard
Wizard Lightning Goblin Gang
Lightning Rocket Wizard
Rocket Goblins Goblin Gang
Lightning Rocket Wizard
Rocket Wizard Bats Lightning
Lightning Rocket Goblin Gang Bats
Goblin Gang Rocket Lightning
Lightning Rocket Wizard
Rocket
Goblin Gang
Lightning Rocket Royal Giant Wizard
Goblins Bats Graveyard Goblin Gang
Bats
Goblins Goblin Gang Bats
Goblin Gang Goblins Wizard Lightning Bats
Goblins Goblin Gang Bats
Wizard Goblin Gang Bats Rocket Lightning
Goblin Gang Wizard
Lightning Goblin Gang
Lightning Rocket Goblin Gang Wizard
Lightning Wizard Bats Rocket Goblin Gang
Lightning Goblin Gang Wizard
Goblin Gang Lightning Goblins Rocket
Rocket Wizard Goblin Gang Lightning Goblins
Goblins Bats Wizard Goblin Gang
Lightning Rocket Goblin Gang Goblins Graveyard
Bats Wizard
Wizard Goblin Gang Bats

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Goblin Gang Bats
Wizard Bats Goblins Goblin Gang
Wizard Goblins Goblin Gang Bats
Wizard Goblin Gang Goblins
Bats Goblin Gang Wizard
Wizard Goblins
Wizard Goblins Goblin Gang
Goblin Gang Goblins Wizard Bats
Wizard Goblin Gang
Lightning Royal Giant
Royal Giant
Wizard
Goblin Gang
Royal Giant Lightning
Lightning Goblin Gang

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord