Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Baby Dragon Ice Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Goblin Cage Baby Dragon Cannon Cart Ice Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Graveyard

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Barbarian Barrel Poison

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Cannon Cart Graveyard

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison Graveyard

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Barbarian Barrel Baby Dragon Cannon Cart

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Graveyard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Graveyard
Zap Graveyard
Tornado
The Log Cannon Cart Graveyard
Arrows Graveyard
Fireball Goblin Cage Cannon Cart
Poison Goblin Cage Graveyard
Lightning Goblin Cage Baby Dragon Cannon Cart
Rocket Cannon Cart

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Tornado Baby Dragon Poison Ice Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Tornado Baby Dragon Poison Ice Wizard

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Tornado Poison Ice Wizard Graveyard

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Barbarian Barrel Tornado Ice Wizard Goblin Cage Baby Dragon Poison Cannon Cart Graveyard

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Barbarian Barrel Tornado Ice Wizard Goblin Cage

Sự hiệp lực   2 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Goblin Cage + Tornado
Barbarian Barrel + Poison Graveyard Cannon Cart Ice Wizard
Tornado + Baby Dragon Poison Ice Wizard Cannon Cart Goblin Cage
Baby Dragon + Tornado
+ Graveyard Tornado Barbarian Barrel Cannon Cart
+ Tornado Poison Barbarian Barrel
+ Tornado Graveyard Barbarian Barrel
+ Poison Ice Wizard Barbarian Barrel

Khắc tinh   46 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Ice Wizard Poison Baby Dragon Tornado
Poison Barbarian Barrel Tornado Baby Dragon Ice Wizard Cannon Cart
Poison Barbarian Barrel Baby Dragon
Cannon Cart Baby Dragon Barbarian Barrel Ice Wizard Poison
Ice Wizard Baby Dragon Poison Tornado Cannon Cart
Baby Dragon Poison Tornado Ice Wizard
Poison Barbarian Barrel Baby Dragon Cannon Cart
Ice Wizard Goblin Cage
Tornado Ice Wizard
Baby Dragon Poison Barbarian Barrel
Poison Ice Wizard Baby Dragon Tornado
Barbarian Barrel Poison Tornado Baby Dragon Ice Wizard
Cannon Cart
Tornado Ice Wizard
Tornado Barbarian Barrel Cannon Cart Poison Baby Dragon
Tornado Goblin Cage Cannon Cart Ice Wizard
Cannon Cart Ice Wizard Baby Dragon
Barbarian Barrel Tornado Cannon Cart Ice Wizard
Poison Ice Wizard Barbarian Barrel Cannon Cart Baby Dragon
Poison Baby Dragon Tornado Ice Wizard
Poison Ice Wizard Tornado Barbarian Barrel Baby Dragon Cannon Cart
Poison
Tornado Cannon Cart Ice Wizard Goblin Cage
Ice Wizard Barbarian Barrel Poison Cannon Cart
Barbarian Barrel Poison Tornado Baby Dragon Ice Wizard
Cannon Cart Baby Dragon Barbarian Barrel Poison Goblin Cage Tornado
Poison Graveyard
Ice Wizard Baby Dragon Cannon Cart Poison
Poison Tornado
Goblin Cage Barbarian Barrel Poison Cannon Cart Ice Wizard Tornado Baby Dragon
Barbarian Barrel Ice Wizard Poison Tornado Baby Dragon
Tornado Barbarian Barrel Baby Dragon Cannon Cart
Poison Baby Dragon Tornado Barbarian Barrel Ice Wizard Cannon Cart
Poison Tornado Baby Dragon Ice Wizard
Baby Dragon Tornado Ice Wizard Poison
Poison
Barbarian Barrel Tornado Cannon Cart Ice Wizard
Cannon Cart Ice Wizard Goblin Cage
Poison Barbarian Barrel Baby Dragon Ice Wizard Tornado Cannon Cart
Ice Wizard Poison Tornado
Baby Dragon Ice Wizard Cannon Cart
Cannon Cart Barbarian Barrel
Baby Dragon Ice Wizard Poison
Ice Wizard Barbarian Barrel Cannon Cart
Ice Wizard Tornado Goblin Cage Cannon Cart
Cannon Cart Barbarian Barrel Poison
Goblin Cage
Tornado Ice Wizard Graveyard Goblin Cage
Goblin Cage Tornado
Tornado Ice Wizard Cannon Cart
Barbarian Barrel Ice Wizard Tornado Baby Dragon Poison
Goblin Cage Cannon Cart Poison Ice Wizard Barbarian Barrel
Goblin Cage Poison Baby Dragon
Cannon Cart Barbarian Barrel Ice Wizard Tornado Goblin Cage Poison
Poison Baby Dragon Barbarian Barrel
Ice Wizard Poison Baby Dragon Cannon Cart Tornado
Baby Dragon Poison Tornado Ice Wizard
Goblin Cage Cannon Cart Ice Wizard Tornado
Tornado Baby Dragon Poison Cannon Cart Barbarian Barrel
Goblin Cage Ice Wizard Cannon Cart Tornado
Poison Ice Wizard Baby Dragon Barbarian Barrel Tornado
Cannon Cart Barbarian Barrel Graveyard Baby Dragon Ice Wizard
Poison Tornado Ice Wizard Baby Dragon
Cannon Cart

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Ice Wizard Tornado Baby Dragon Barbarian Barrel Poison Cannon Cart
Barbarian Barrel Baby Dragon Poison
Barbarian Barrel Poison Cannon Cart Ice Wizard Tornado Baby Dragon
Tornado Baby Dragon Barbarian Barrel Ice Wizard Poison
Baby Dragon Ice Wizard Tornado Poison
Barbarian Barrel Tornado Poison Baby Dragon Ice Wizard
Barbarian Barrel Poison Ice Wizard Baby Dragon Tornado Cannon Cart
Ice Wizard Tornado Baby Dragon Barbarian Barrel
Poison Baby Dragon Tornado Ice Wizard
Baby Dragon Poison Cannon Cart Tornado Barbarian Barrel
Baby Dragon Poison
Tornado
Poison Baby Dragon Barbarian Barrel
Baby Dragon
Graveyard Barbarian Barrel Ice Wizard
Cannon Cart Barbarian Barrel
Tornado
Barbarian Barrel Cannon Cart Poison Ice Wizard

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord