Bộ bài 4.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 3 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

The Log Bandit Royal Ghost Inferno Dragon Sparky

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Nhiều hơn hai công trình. Bạn sẽ đặt chúng ở đâu?

Nếu bạn có nhiều hơn hai công trình lớn hơn, rất khó để đặt chúng mà không làm cho chúng trở thành một mục tiêu thần chú dễ dàng. Xem xét thay thế ít nhất một thẻ. Bạn có những điều sau:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Furnace Goblin Hut Hunter Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace Goblin Hut Barbarian Hut

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Furnace Goblin Hut Barbarian Hut Hunter Prince Witch

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Barbarian Barrel

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Prince

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Barbarian Barrel Prince

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeleton Army Prince
Giant Snowball Furnace Goblin Hut Skeleton Army Witch
Zap Furnace Goblin Hut Skeleton Army Prince Witch
Barbarian Barrel Furnace Goblin Hut Barbarian Hut Skeleton Army Hunter Witch
The Log Furnace Goblin Hut Barbarian Hut Skeleton Army Hunter Prince Witch
Earthquake Furnace Goblin Hut Barbarian Hut Skeleton Army Witch
Arrows Furnace Goblin Hut Skeleton Army Witch
Royal Delivery Goblin Hut Skeleton Army Hunter Prince Witch
Fireball Furnace Goblin Hut Barbarian Hut Skeleton Army Hunter Witch
Poison Furnace Goblin Hut Barbarian Hut Skeleton Army Hunter Witch
Lightning Furnace Goblin Hut Barbarian Hut Hunter Prince Witch
Rocket Furnace Goblin Hut Barbarian Hut Hunter Prince Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Furnace Hunter Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Furnace Barbarian Barrel Hunter

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Skeleton Army Prince

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Furnace Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Barbarian Barrel Skeleton Army Furnace Hunter Goblin Hut Prince Witch Barbarian Hut

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Barbarian Barrel Skeleton Army Furnace Hunter

Sự hiệp lực   2 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Furnace + Skeleton Army Barbarian Hut Barbarian Barrel
Goblin Hut + Barbarian Hut
Barbarian Hut + Furnace Goblin Hut
Barbarian Barrel + Witch Furnace Prince Hunter
+ Furnace
+ Barbarian Barrel
+ Barbarian Barrel
+ Barbarian Barrel

Khắc tinh   46 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Prince Barbarian Barrel
Furnace Skeleton Army Goblin Hut Barbarian Hut Witch Hunter
Skeleton Army Barbarian Barrel Hunter Witch Furnace
Barbarian Barrel
Witch Barbarian Hut Prince Goblin Hut Skeleton Army Furnace Barbarian Barrel
Hunter Barbarian Hut
Furnace Skeleton Army Barbarian Hut
Furnace Witch Hunter
Barbarian Barrel Prince Witch Hunter Furnace Skeleton Army
Skeleton Army Barbarian Hut Furnace Prince Goblin Hut Witch
Skeleton Army Furnace Witch Prince
Skeleton Army Barbarian Barrel Hunter Witch
Furnace Witch Hunter
Barbarian Barrel Witch Hunter Skeleton Army
Prince Skeleton Army Witch Hunter
Skeleton Army Barbarian Hut Prince Hunter Witch
Skeleton Army Barbarian Barrel Prince
Barbarian Hut Skeleton Army Furnace Hunter Goblin Hut Witch Prince
Hunter
Furnace Skeleton Army Barbarian Barrel Hunter Prince Barbarian Hut Witch
Furnace Witch Barbarian Barrel
Witch Hunter Furnace
Prince
Barbarian Barrel Witch Skeleton Army Hunter
Skeleton Army Hunter Prince
Witch
Furnace Prince Skeleton Army Barbarian Hut Goblin Hut Hunter Witch
Barbarian Hut Furnace Barbarian Barrel Witch Goblin Hut
Skeleton Army Barbarian Barrel Witch Barbarian Hut Goblin Hut Furnace
Prince Barbarian Barrel
Barbarian Barrel Skeleton Army Furnace Hunter Goblin Hut
Goblin Hut Furnace Witch
Skeleton Army Furnace
Goblin Hut Furnace Barbarian Barrel Barbarian Hut Witch Skeleton Army Hunter Prince
Skeleton Army Barbarian Barrel Hunter Witch Furnace
Skeleton Army Barbarian Barrel Furnace Hunter
Hunter Barbarian Barrel Furnace Skeleton Army Witch
Witch Hunter
Hunter Witch
Skeleton Army Prince Witch Barbarian Barrel
Skeleton Army Barbarian Hut Prince Goblin Hut Witch
Hunter Furnace Witch Barbarian Barrel
Hunter Witch Barbarian Hut Furnace Goblin Hut
Prince Skeleton Army
Skeleton Army Prince Hunter Barbarian Barrel
Hunter
Prince Skeleton Army Barbarian Barrel
Skeleton Army Witch Hunter Prince
Skeleton Army Barbarian Barrel Prince Furnace
Witch Hunter Prince
Skeleton Army Witch Furnace
Barbarian Hut Skeleton Army Furnace Witch Goblin Hut Prince
Skeleton Army Prince Witch Hunter
Barbarian Barrel Hunter
Skeleton Army Witch Barbarian Hut Furnace Prince Barbarian Barrel
Witch Hunter Skeleton Army Prince
Goblin Hut Prince Skeleton Army Barbarian Barrel Witch Hunter
Barbarian Barrel Prince
Skeleton Army Furnace Witch Hunter
Skeleton Army Witch
Skeleton Army Witch Prince
Skeleton Army Prince Barbarian Barrel Hunter
Skeleton Army Goblin Hut Prince Furnace Barbarian Hut Hunter
Skeleton Army Hunter Barbarian Barrel Witch Furnace
Skeleton Army Furnace Prince Witch Barbarian Barrel
Witch Hunter Barbarian Hut Goblin Hut Furnace
Hunter Witch Furnace Prince Barbarian Hut

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Barbarian Barrel Furnace Hunter Witch Skeleton Army
Barbarian Barrel Furnace Witch Hunter
Skeleton Army Barbarian Barrel Furnace Hunter Witch
Barbarian Barrel Hunter Witch
Hunter Witch Furnace
Barbarian Barrel Witch Furnace Hunter
Barbarian Barrel Witch Hunter
Skeleton Army Witch Barbarian Barrel Hunter Prince
Furnace Witch Hunter
Skeleton Army
Skeleton Army Prince
Barbarian Barrel
Hunter Witch Prince
Witch Barbarian Hut Furnace Goblin Hut Barbarian Barrel
Witch Hunter Prince Barbarian Barrel

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord