Bộ bài 3.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Dart Goblin Goblin Giant

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Cannon

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Spirit Knight Goblin Giant Sparky

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Giant Miner Sparky

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Giant Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Knight Dart Goblin Goblin Giant

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Knight Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball
Zap Sparky
Tornado Miner
The Log Ice Spirit Dart Goblin
Arrows Dart Goblin
Fireball Cannon Dart Goblin Sparky
Poison Cannon Sparky
Lightning Cannon Sparky
Rocket Sparky

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit The Log Sparky

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Knight Miner Sparky

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Dart Goblin

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit The Log Knight Cannon Dart Goblin Miner Goblin Giant Sparky

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Ice Spirit The Log Knight Cannon

Sự hiệp lực   4 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Ice Spirit + Cannon Miner Dart Goblin Goblin Giant
Knight + Miner Dart Goblin
Cannon + The Log Ice Spirit
Dart Goblin + Miner Ice Spirit Knight
+ Sparky Ice Spirit
+ Cannon Sparky
+ Dart Goblin Knight Ice Spirit
+ Goblin Giant The Log

Khắc tinh   40 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Goblin Giant Knight Ice Spirit The Log Dart Goblin
The Log Knight Ice Spirit
Dart Goblin Miner The Log
Goblin Giant Knight Dart Goblin Cannon Miner
Cannon The Log Sparky Ice Spirit Knight
Ice Spirit
Sparky The Log Knight
Sparky Cannon Knight Ice Spirit The Log
Knight Ice Spirit Sparky Cannon The Log
Sparky The Log
Ice Spirit Dart Goblin
The Log Knight Miner Dart Goblin
Sparky
Knight Cannon Ice Spirit Dart Goblin Miner
Knight The Log Dart Goblin Miner Ice Spirit
Cannon Sparky The Log Knight Ice Spirit
Knight Sparky
Cannon Dart Goblin Knight Ice Spirit Sparky The Log
Dart Goblin Knight Miner Ice Spirit The Log Goblin Giant
Ice Spirit Dart Goblin
The Log Sparky
Sparky Cannon
Cannon Sparky Knight
The Log Goblin Giant Cannon Knight Miner
Knight Miner The Log Cannon
Cannon Ice Spirit The Log
Miner
Cannon The Log Dart Goblin Goblin Giant
Cannon The Log
The Log Ice Spirit Dart Goblin
The Log Dart Goblin
Knight Ice Spirit Cannon The Log Dart Goblin
The Log
Dart Goblin Ice Spirit
Knight
Cannon Knight Ice Spirit The Log Miner
Knight The Log Ice Spirit
Knight Sparky Dart Goblin The Log Ice Spirit
Cannon Dart Goblin Ice Spirit
Miner Cannon Knight
Knight Sparky The Log Cannon Goblin Giant
Dart Goblin
Knight Dart Goblin Cannon Miner Ice Spirit
Knight
Goblin Giant Sparky Cannon Miner Knight
Cannon Sparky Knight
Cannon Knight The Log Goblin Giant Sparky
Cannon Sparky Knight
Knight Ice Spirit The Log Dart Goblin
The Log Dart Goblin Miner Cannon Knight
Knight Cannon
Knight Ice Spirit Sparky
Sparky Knight
Dart Goblin Knight Ice Spirit The Log
Knight Cannon Dart Goblin Ice Spirit
Ice Spirit Dart Goblin
Knight Cannon Ice Spirit
Knight Ice Spirit The Log Dart Goblin
Cannon Sparky The Log Dart Goblin
Dart Goblin Knight Cannon The Log
Ice Spirit Miner Knight
Dart Goblin
Sparky Knight Cannon

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Ice Spirit The Log Knight Sparky Dart Goblin Goblin Giant
The Log Dart Goblin Knight Ice Spirit
Cannon The Log Knight Ice Spirit Dart Goblin
The Log Cannon Dart Goblin Knight
Ice Spirit Goblin Giant Dart Goblin
Ice Spirit Dart Goblin Knight The Log
Knight Cannon Ice Spirit The Log Dart Goblin
Knight Cannon Sparky Ice Spirit
Goblin Giant Ice Spirit Dart Goblin
The Log Dart Goblin Knight
Dart Goblin
Dart Goblin Knight
Knight Dart Goblin
The Log
Dart Goblin Sparky
Dart Goblin Miner Ice Spirit Sparky
Knight
Ice Spirit The Log
Knight
Cannon Dart Goblin Knight Ice Spirit

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord