Bộ bài 3.2


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tồi tệ
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tốt

2 problems 4 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Battle Healer Magic Archer Lava Hound Mega Knight

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Không có thần chú tấn công tháp trực tiếp!

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Spear Goblins Minion Goblin Gang Furnace

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Spear Goblins Furnace Giant Skeleton

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Còn thiếu

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Spear Goblins Goblin Gang Giant Skeleton

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Giant Skeleton

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Spear Goblins Minion Goblin Gang Skeleton Army
Zap Spear Goblins Minion Goblin Gang Skeleton Army
Tornado Minion Skeleton Army Giant Skeleton
The Log Spear Goblins Goblin Gang Furnace Skeleton Army
Arrows Spear Goblins Minion Goblin Gang Skeleton Army
Fireball Minion Goblin Gang Furnace
Poison Minion Goblin Gang Furnace Skeleton Army
Lightning Furnace
Rocket Furnace

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Furnace

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Furnace

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Spear Goblins Skeleton Army Clone Giant Skeleton

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Goblin Gang Furnace

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Mirror Spear Goblins Minion Goblin Gang Skeleton Army Clone Furnace Giant Skeleton

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

8 Mirror Spear Goblins Minion Goblin Gang

Sự hiệp lực   6 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Spear Goblins + Furnace
Minion + Giant Skeleton Clone
Goblin Gang + Skeleton Army
Furnace + Mirror Skeleton Army Spear Goblins
+ Skeleton Army Furnace
+ Mirror Furnace Goblin Gang Clone
+ Giant Skeleton Skeleton Army Minion
+ Clone Minion

Khắc tinh   42 78

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Skeleton Army Goblin Gang Furnace Minion Spear Goblins
Skeleton Army Goblin Gang Giant Skeleton Furnace
Furnace Giant Skeleton Minion Goblin Gang Skeleton Army
Furnace Skeleton Army Giant Skeleton Minion
Furnace Goblin Gang Minion
Giant Skeleton Goblin Gang Skeleton Army Furnace
Skeleton Army Furnace Minion Goblin Gang
Skeleton Army Furnace Giant Skeleton Goblin Gang Minion
Giant Skeleton Skeleton Army
Minion Furnace Goblin Gang Spear Goblins
Goblin Gang Spear Goblins Skeleton Army
Goblin Gang Skeleton Army
Goblin Gang Skeleton Army Spear Goblins Minion
Spear Goblins Skeleton Army Goblin Gang Giant Skeleton Minion
Skeleton Army Furnace Goblin Gang Minion
Minion Goblin Gang
Furnace Skeleton Army Goblin Gang Giant Skeleton Minion
Furnace
Goblin Gang Minion Furnace Spear Goblins
Giant Skeleton Goblin Gang Skeleton Army
Skeleton Army Minion
Furnace Skeleton Army Minion
Furnace
Goblin Gang Giant Skeleton
Skeleton Army Furnace Goblin Gang
Minion Furnace
Skeleton Army Giant Skeleton Furnace
Furnace Skeleton Army Goblin Gang
Minion Skeleton Army Spear Goblins Furnace
Skeleton Army Goblin Gang Minion Furnace
Minion Spear Goblins Furnace Skeleton Army Goblin Gang
Goblin Gang Minion
Skeleton Army Minion
Skeleton Army Spear Goblins Giant Skeleton Minion Goblin Gang
Giant Skeleton Furnace
Minion Furnace Spear Goblins
Minion Skeleton Army Giant Skeleton Goblin Gang
Skeleton Army Goblin Gang Giant Skeleton Minion
Minion
Giant Skeleton Skeleton Army
Skeleton Army Giant Skeleton Goblin Gang
Skeleton Army Giant Skeleton Minion Furnace
Giant Skeleton
Skeleton Army Minion Goblin Gang Furnace
Skeleton Army Furnace Minion
Skeleton Army Goblin Gang Spear Goblins Minion
Minion Goblin Gang Spear Goblins
Skeleton Army Goblin Gang Spear Goblins Furnace Minion Giant Skeleton
Skeleton Army Minion Goblin Gang
Spear Goblins Giant Skeleton Skeleton Army Goblin Gang
Minion Giant Skeleton Goblin Gang
Goblin Gang Furnace Minion Skeleton Army
Minion Goblin Gang Skeleton Army Spear Goblins
Skeleton Army Minion Goblin Gang
Skeleton Army Goblin Gang Spear Goblins Minion
Skeleton Army Furnace Goblin Gang
Skeleton Army Minion Furnace Goblin Gang Spear Goblins
Minion Furnace Goblin Gang Skeleton Army Giant Skeleton Spear Goblins
Minion Furnace Spear Goblins
Furnace Minion Goblin Gang Giant Skeleton

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Furnace Spear Goblins Minion Goblin Gang Skeleton Army
Spear Goblins Furnace Goblin Gang
Skeleton Army Furnace Spear Goblins Minion Goblin Gang
Goblin Gang Spear Goblins
Spear Goblins Goblin Gang Minion Furnace
Furnace Spear Goblins
Goblin Gang
Skeleton Army Minion Goblin Gang Spear Goblins
Minion Goblin Gang Furnace Spear Goblins
Minion
Skeleton Army Clone Minion
Skeleton Army Clone
Goblin Gang
Furnace Minion
Minion
Skeleton Army Minion Clone Giant Skeleton Furnace Spear Goblins Goblin Gang
Minion Goblin Gang Giant Skeleton
Goblin Gang

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord