Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Goblin Gang Rascals Dart Goblin Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Rascals Balloon Lumberjack Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Poison

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Balloon Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Rascals Dart Goblin Balloon Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Balloon Lumberjack Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang Balloon
Giant Snowball Goblin Gang Dart Goblin Balloon Lumberjack
Zap Goblin Gang Dart Goblin Balloon
Barbarian Barrel Goblin Gang Rascals Dart Goblin Lumberjack Electro Wizard
The Log Goblin Gang Rascals Dart Goblin Lumberjack
Earthquake Goblin Gang
Arrows Goblin Gang Rascals Dart Goblin
Royal Delivery Goblin Gang Rascals Dart Goblin Balloon Lumberjack Electro Wizard
Fireball Goblin Gang Rascals Dart Goblin Balloon Lumberjack Electro Wizard
Poison Goblin Gang Rascals Dart Goblin Balloon Electro Wizard
Lightning Balloon Lumberjack Electro Wizard
Rocket Rascals Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Poison

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Rage Poison

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Dart Goblin Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Rage Goblin Gang Dart Goblin Poison Lumberjack Electro Wizard Rascals Balloon

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Rage Goblin Gang Dart Goblin Poison

Sự hiệp lực   5 2

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Goblin Gang + Dart Goblin
Rascals +
Dart Goblin + Goblin Gang
Rage + Balloon Lumberjack
+
+ Rage Lumberjack
+ Balloon Rage
+

Khắc tinh   45 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Electro Wizard Dart Goblin Poison
Electro Wizard Poison Dart Goblin Rascals Goblin Gang
Goblin Gang Electro Wizard Poison Lumberjack
Poison Electro Wizard Dart Goblin
Balloon Lumberjack Dart Goblin Goblin Gang Electro Wizard Poison
Dart Goblin Electro Wizard Poison
Poison Rascals Electro Wizard
Poison Goblin Gang Electro Wizard
Poison Electro Wizard Goblin Gang Lumberjack
Goblin Gang Lumberjack Electro Wizard Rascals
Electro Wizard Rascals Goblin Gang
Poison
Poison Dart Goblin Electro Wizard Goblin Gang
Poison Goblin Gang Electro Wizard Dart Goblin
Goblin Gang Lumberjack
Goblin Gang Lumberjack Electro Wizard Dart Goblin
Goblin Gang Dart Goblin Electro Wizard Poison Lumberjack
Goblin Gang Rascals Lumberjack Electro Wizard
Goblin Gang Rascals Electro Wizard
Electro Wizard Lumberjack Goblin Gang Rascals Dart Goblin
Poison Electro Wizard Dart Goblin Balloon
Poison Dart Goblin Electro Wizard Goblin Gang
Dart Goblin Poison Balloon
Poison Goblin Gang Electro Wizard
Lumberjack
Poison
Electro Wizard Lumberjack Rascals
Electro Wizard Poison Balloon
Dart Goblin Electro Wizard Goblin Gang
Goblin Gang Lumberjack Poison Electro Wizard
Electro Wizard Rascals Poison Goblin Gang
Poison
Balloon Dart Goblin Poison Electro Wizard
Poison
Lumberjack Goblin Gang Electro Wizard Rascals Poison
Poison Electro Wizard Dart Goblin
Electro Wizard Goblin Gang Dart Goblin Lumberjack Rascals
Poison Goblin Gang Dart Goblin Lumberjack Electro Wizard
Poison Electro Wizard
Electro Wizard Goblin Gang Poison Dart Goblin Rascals
Poison
Rascals Lumberjack Electro Wizard
Electro Wizard Rascals Goblin Gang
Poison Electro Wizard Dart Goblin Lumberjack
Electro Wizard Dart Goblin Poison
Electro Wizard Goblin Gang
Goblin Gang Electro Wizard
Electro Wizard Poison Dart Goblin
Lumberjack Electro Wizard Dart Goblin
Goblin Gang Rascals Electro Wizard
Poison Electro Wizard Balloon
Rascals Lumberjack
Goblin Gang Rascals Electro Wizard
Electro Wizard Lumberjack
Electro Wizard Lumberjack Dart Goblin Goblin Gang Rascals
Dart Goblin Electro Wizard Poison Lumberjack Goblin Gang
Electro Wizard Goblin Gang Lumberjack Rascals Poison
Poison Lumberjack Goblin Gang Electro Wizard
Rascals Goblin Gang Lumberjack Electro Wizard Poison
Poison Goblin Gang Electro Wizard Dart Goblin Lumberjack
Poison Lumberjack Goblin Gang Electro Wizard Dart Goblin Rascals
Electro Wizard Goblin Gang Poison Dart Goblin
Rascals Goblin Gang Electro Wizard Lumberjack
Goblin Gang Electro Wizard Poison Dart Goblin Lumberjack
Electro Wizard Dart Goblin Rascals Goblin Gang Lumberjack
Lumberjack Electro Wizard Poison Dart Goblin Rascals Goblin Gang
Electro Wizard Rascals Goblin Gang Lumberjack
Electro Wizard Dart Goblin Poison
Lumberjack Goblin Gang Rascals

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Electro Wizard Poison Dart Goblin Goblin Gang Rascals
Dart Goblin Poison Rascals Electro Wizard Goblin Gang
Lumberjack Electro Wizard Poison Rascals Dart Goblin Goblin Gang
Electro Wizard Goblin Gang Lumberjack Rascals Poison Dart Goblin
Poison Electro Wizard Rascals Goblin Gang Dart Goblin
Dart Goblin Poison Electro Wizard
Poison Goblin Gang Lumberjack Electro Wizard Dart Goblin
Lumberjack Dart Goblin Goblin Gang Rascals Electro Wizard
Poison Goblin Gang Electro Wizard Dart Goblin
Dart Goblin Poison Balloon
Electro Wizard Dart Goblin
Dart Goblin
Lumberjack Goblin Gang Dart Goblin Electro Wizard
Poison Balloon Electro Wizard
Goblin Gang Dart Goblin Poison Electro Wizard Rage

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord