Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không đủ thẻ đầu tư trong bộ bài của bạn.

Bạn không có đủ thẻ đầu tư trong bộ bài của bạn. Nó có thể là một công trình sinh sản, Elixir collector hoặc các đơn vị chậm, bạn có thể đặt ở phía sau để buộc đối thủ thực hiện động tác đầu tiên. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Goblin Gang Inferno Tower Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Executioner

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Tornado Freeze The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Hog Rider

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Hog Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang Hog Rider
Giant Snowball Goblin Gang Hog Rider
Zap Goblin Gang Inferno Tower
Barbarian Barrel Goblin Gang Inferno Tower Executioner
The Log Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Hog Rider
Earthquake Goblin Gang Hog Rider Inferno Tower
Arrows Goblin Gang
Royal Delivery Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Hog Rider Executioner
Fireball Goblin Gang Hog Rider Inferno Tower Executioner
Poison Goblin Gang Inferno Tower Executioner
Lightning Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Executioner
Rocket Hog Rider Inferno Tower Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Tornado Freeze Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Tornado Freeze Executioner The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Tornado Freeze Executioner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Goblin Gang Tornado Mini P.E.K.K.A Hog Rider Freeze Inferno Tower Executioner

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 The Log Goblin Gang Tornado Mini P.E.K.K.A

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Goblin Gang + Inferno Tower
Mini P.E.K.K.A + The Log Hog Rider Executioner
Hog Rider + The Log Freeze Mini P.E.K.K.A Tornado
Inferno Tower + The Log Tornado Goblin Gang
+ Executioner Inferno Tower Hog Rider
+ Hog Rider Executioner
+ Tornado Freeze Mini P.E.K.K.A
+ Hog Rider Mini P.E.K.K.A Inferno Tower

Khắc tinh   53 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Executioner The Log Tornado
Executioner Inferno Tower The Log Tornado Goblin Gang
Executioner The Log Goblin Gang Tornado
The Log
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Hog Rider Goblin Gang Executioner
Executioner
Executioner The Log Tornado Mini P.E.K.K.A
Executioner Goblin Gang Tornado
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Executioner The Log
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower The Log Goblin Gang
Tornado Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Goblin Gang Executioner Freeze The Log
The Log Executioner
Goblin Gang Executioner Tornado
The Log Goblin Gang Executioner Tornado
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Executioner
Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Tornado
Executioner Mini P.E.K.K.A Tornado The Log Goblin Gang
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Tornado Freeze Executioner The Log Goblin Gang
Goblin Gang Executioner Inferno Tower
Goblin Gang Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Executioner Tornado The Log
Executioner Hog Rider The Log
Goblin Gang Executioner Tornado
Executioner The Log Tornado Goblin Gang
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower
Tornado Mini P.E.K.K.A Inferno Tower
Executioner The Log Hog Rider
Goblin Gang Freeze
Mini P.E.K.K.A Tornado Inferno Tower Goblin Gang Executioner The Log
Executioner Tornado Inferno Tower The Log Goblin Gang Mini P.E.K.K.A
Executioner The Log
Tornado
Executioner Inferno Tower Goblin Gang The Log Tornado
Tornado The Log Executioner
The Log Tornado Goblin Gang Executioner Freeze
Tornado Executioner The Log Goblin Gang
Tornado Executioner Freeze The Log
Executioner Goblin Gang Inferno Tower Tornado
Executioner
The Log Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Tornado
Inferno Tower Goblin Gang Mini P.E.K.K.A The Log
Executioner Tornado Mini P.E.K.K.A The Log
Inferno Tower Tornado Executioner Freeze
Inferno Tower Goblin Gang Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Executioner The Log Inferno Tower
Executioner
Mini P.E.K.K.A Executioner Inferno Tower
Mini P.E.K.K.A Tornado Executioner Inferno Tower Goblin Gang
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Executioner Hog Rider
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Executioner
Inferno Tower The Log Goblin Gang Tornado
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Tornado
Inferno Tower
Mini P.E.K.K.A Tornado The Log Executioner Goblin Gang
The Log Goblin Gang Executioner Tornado
Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Executioner
Mini P.E.K.K.A Executioner Goblin Gang
Mini P.E.K.K.A Tornado Inferno Tower Executioner Goblin Gang
Executioner Goblin Gang Mini P.E.K.K.A The Log
Executioner Goblin Gang Tornado
Goblin Gang Tornado
Tornado Inferno Tower Executioner Mini P.E.K.K.A Goblin Gang
Goblin Gang Mini P.E.K.K.A The Log Tornado Executioner
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Tornado The Log
Executioner Goblin Gang Tornado The Log
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Goblin Gang Freeze
Inferno Tower Executioner Tornado
Goblin Gang Inferno Tower Mini P.E.K.K.A

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Freeze Tornado Executioner The Log Goblin Gang
The Log Executioner Goblin Gang
Executioner The Log Goblin Gang Tornado
Tornado The Log Executioner Goblin Gang
Tornado Executioner Freeze Goblin Gang
The Log Tornado Executioner Mini P.E.K.K.A
Executioner Goblin Gang The Log Tornado
Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Executioner Inferno Tower Tornado
Goblin Gang Executioner Tornado
The Log Executioner Tornado
Tornado Goblin Gang Mini P.E.K.K.A
The Log Executioner
Goblin Gang Executioner Mini P.E.K.K.A

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord