Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Goblin Gang Mega Minion Furnace Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Mega Minion Furnace Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Tornado Poison

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Mini P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang Miner
Giant Snowball Goblin Gang Mega Minion Furnace Miner
Zap Goblin Gang Furnace
Barbarian Barrel Goblin Gang Furnace Wizard
The Log Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Furnace
Earthquake Goblin Gang Furnace
Arrows Goblin Gang Furnace
Royal Delivery Goblin Gang Mega Minion Mini P.E.K.K.A Wizard Miner
Fireball Goblin Gang Mega Minion Furnace Wizard
Poison Goblin Gang Mega Minion Furnace Wizard
Lightning Mega Minion Mini P.E.K.K.A Furnace Wizard
Rocket Furnace Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Furnace Wizard Tornado Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Furnace Wizard Tornado Poison

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mega Minion Mini P.E.K.K.A Tornado Poison Miner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Furnace Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Goblin Gang Mega Minion Tornado Miner Mini P.E.K.K.A Furnace Poison Wizard

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Goblin Gang Mega Minion Tornado Miner

Sự hiệp lực   6 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Goblin Gang + Miner
Mega Minion + Tornado Miner
Mini P.E.K.K.A + Miner
Furnace + Miner Tornado
+ Tornado
+ Mega Minion Wizard Furnace Poison
+ Miner Tornado
+ Poison Goblin Gang Furnace Mini P.E.K.K.A Mega Minion

Khắc tinh   62 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Minion Tornado Poison
Poison Furnace Mega Minion Tornado Wizard Goblin Gang
Goblin Gang Poison Tornado Wizard Furnace
Poison Miner
Mini P.E.K.K.A Wizard Mega Minion Furnace Miner Goblin Gang Poison
Mega Minion Poison Wizard
Furnace Mega Minion Wizard Poison Tornado Mini P.E.K.K.A
Poison Furnace Wizard Mega Minion Goblin Gang Tornado
Poison Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Furnace Mega Minion Wizard
Mini P.E.K.K.A Furnace Goblin Gang Mega Minion Wizard
Mini P.E.K.K.A Tornado Wizard Mega Minion Furnace Goblin Gang
Wizard Poison
Wizard Mega Minion Furnace Goblin Gang Tornado Poison
Poison Wizard Miner Mega Minion Tornado Goblin Gang
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Wizard
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Tornado Miner
Goblin Gang Poison Tornado Miner Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Tornado Furnace Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Mega Minion
Mega Minion Goblin Gang Wizard
Furnace Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Wizard Mega Minion Tornado
Furnace Poison Wizard Miner
Poison Mega Minion Tornado Furnace Goblin Gang Wizard
Poison Mega Minion
Poison Tornado Goblin Gang Wizard
Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Poison
Mega Minion Tornado Mini P.E.K.K.A Furnace
Miner Furnace Poison Mega Minion
Miner Furnace Mega Minion Goblin Gang
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Tornado Wizard Goblin Gang Poison Miner
Wizard Mega Minion Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Tornado Poison Furnace
Poison Miner
Mega Minion Poison Furnace
Poison Wizard Tornado Furnace
Furnace Poison Tornado Wizard Goblin Gang
Wizard Tornado Poison Furnace
Goblin Gang Tornado Wizard Furnace Mega Minion
Poison Tornado Wizard Goblin Gang Furnace Mega Minion
Tornado Poison Wizard
Mega Minion Poison Wizard Goblin Gang Tornado
Poison Wizard
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Tornado Miner
Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Poison Tornado Furnace Mega Minion Mini P.E.K.K.A Wizard
Mega Minion Wizard Poison Furnace Tornado
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Miner
Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Wizard Poison Mega Minion
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Miner
Mini P.E.K.K.A Tornado Goblin Gang Mega Minion
Mini P.E.K.K.A Furnace Mega Minion Miner Poison Wizard
Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Mega Minion Furnace Goblin Gang Tornado
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Furnace Tornado
Mini P.E.K.K.A Tornado Mega Minion Goblin Gang
Miner Mega Minion Poison Wizard Goblin Gang Tornado
Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Furnace Poison Mega Minion
Wizard Mega Minion Mini P.E.K.K.A Poison Goblin Gang
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Poison Wizard Tornado
Poison Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Mega Minion
Poison Furnace Mega Minion Wizard Tornado Goblin Gang
Mega Minion Poison Tornado Wizard Goblin Gang
Goblin Gang Tornado Wizard Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Goblin Gang Poison Mega Minion Mini P.E.K.K.A Tornado
Wizard Mini P.E.K.K.A Tornado Furnace Goblin Gang
Poison Tornado Mega Minion Goblin Gang Furnace Wizard
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Miner Goblin Gang Furnace
Mega Minion Wizard Furnace Tornado Poison
Furnace Mega Minion Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Furnace Wizard Poison Tornado Goblin Gang
Wizard Poison Mega Minion Furnace Goblin Gang
Wizard Furnace Mega Minion Poison Goblin Gang Tornado
Wizard Tornado Poison Mega Minion Goblin Gang
Poison Tornado Goblin Gang Furnace Mega Minion Wizard
Tornado Poison Mini P.E.K.K.A Mega Minion Wizard Furnace
Poison Mega Minion Tornado Goblin Gang Wizard
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Mega Minion Wizard Miner Tornado
Goblin Gang Wizard Poison Furnace Mega Minion Tornado
Mega Minion Poison
Tornado Wizard
Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Mega Minion Tornado
Poison Furnace Mega Minion
Poison Mega Minion Mini P.E.K.K.A Goblin Gang

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord