Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Goblin Gang Wizard Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Giant Wizard Witch

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Giant

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Valkyrie Giant

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang Giant
Giant Snowball Goblin Gang Witch
Zap Goblin Gang Witch
Barbarian Barrel Goblin Gang Valkyrie Wizard Witch
The Log Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Witch
Earthquake Goblin Gang Witch
Arrows Goblin Gang Witch
Royal Delivery Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Valkyrie Wizard Witch
Fireball Goblin Gang Wizard Witch
Poison Goblin Gang Wizard Witch
Lightning Mini P.E.K.K.A Valkyrie Wizard Witch
Rocket Valkyrie Wizard Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Wizard Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Valkyrie Wizard The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mini P.E.K.K.A Valkyrie

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Wizard Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Goblin Gang Fireball Mini P.E.K.K.A Valkyrie Giant Wizard Witch

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 The Log Goblin Gang Fireball Mini P.E.K.K.A

Sự hiệp lực   2 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Goblin Gang +
Fireball + The Log Giant
Mini P.E.K.K.A + The Log Giant
Valkyrie + Wizard Witch
+ Witch The Log Mini P.E.K.K.A Fireball Wizard
+ Giant Valkyrie
+ Giant Valkyrie
+ Fireball Mini P.E.K.K.A Giant

Khắc tinh   58 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Valkyrie The Log
Valkyrie Fireball Goblin Gang Witch The Log Wizard
Wizard The Log Valkyrie Goblin Gang Witch Fireball
Fireball The Log
Wizard Giant Mini P.E.K.K.A Witch Goblin Gang Valkyrie Fireball
Fireball Wizard
Wizard Mini P.E.K.K.A Valkyrie Fireball The Log
Fireball Wizard Witch Goblin Gang
Valkyrie Goblin Gang Mini P.E.K.K.A The Log Fireball Wizard Witch
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Witch The Log Wizard
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Wizard The Log Witch Goblin Gang
Witch The Log Valkyrie Wizard
Wizard Goblin Gang Witch Fireball
The Log Wizard Witch Goblin Gang Valkyrie Fireball
Wizard Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Witch Valkyrie
Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Witch Valkyrie
Valkyrie Fireball Mini P.E.K.K.A Goblin Gang The Log
Mini P.E.K.K.A The Log Witch Goblin Gang
Valkyrie Wizard Goblin Gang
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Wizard Witch The Log Fireball Valkyrie
Witch Wizard Giant Fireball The Log
Fireball Witch Goblin Gang Wizard
Fireball
Fireball The Log Wizard Witch Goblin Gang Valkyrie
Mini P.E.K.K.A
Witch Fireball
Mini P.E.K.K.A Witch Valkyrie
Fireball Giant The Log Witch
Witch Goblin Gang Fireball
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Wizard Valkyrie The Log Fireball
Valkyrie Wizard Fireball Mini P.E.K.K.A The Log Goblin Gang
Fireball
Valkyrie The Log Witch Fireball Giant
Fireball Valkyrie Wizard
Fireball Witch Wizard Goblin Gang Valkyrie The Log
The Log Wizard Valkyrie Fireball Witch
The Log Goblin Gang Fireball Wizard Valkyrie
Valkyrie Wizard Goblin Gang Witch The Log
Fireball The Log Wizard
Goblin Gang Witch Wizard
Fireball Witch Wizard Valkyrie
Valkyrie The Log Mini P.E.K.K.A Witch
Valkyrie The Log Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Witch
Valkyrie The Log Wizard Mini P.E.K.K.A Witch Fireball
Wizard Fireball Witch
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Valkyrie The Log
Fireball Wizard
Mini P.E.K.K.A Valkyrie
Mini P.E.K.K.A Witch Valkyrie Goblin Gang
Giant Valkyrie Wizard Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Witch Valkyrie
The Log Goblin Gang Witch
Mini P.E.K.K.A Witch
Mini P.E.K.K.A The Log Valkyrie Goblin Gang Witch
The Log Fireball Valkyrie Goblin Gang Wizard
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Witch Valkyrie
Wizard Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Witch Valkyrie
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Witch Wizard Goblin Gang
Fireball Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Valkyrie The Log
Goblin Gang Fireball Wizard Witch Valkyrie
Witch Wizard Fireball Goblin Gang
Valkyrie Witch Fireball Wizard Mini P.E.K.K.A Goblin Gang
Valkyrie Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Fireball The Log
The Log Mini P.E.K.K.A Wizard Goblin Gang
Valkyrie Wizard Witch The Log Goblin Gang
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Witch Goblin Gang
Witch Fireball Wizard
Mini P.E.K.K.A Wizard Valkyrie Goblin Gang Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Witch Valkyrie The Log Wizard Goblin Gang Fireball
Wizard The Log Goblin Gang Witch
Wizard The Log Witch Goblin Gang Valkyrie
The Log Wizard Valkyrie Goblin Gang Witch
Wizard Fireball Goblin Gang Witch
The Log Wizard Mini P.E.K.K.A Valkyrie Witch
Fireball The Log Wizard Goblin Gang Valkyrie Witch
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Valkyrie Wizard Witch
Goblin Gang Wizard Fireball Witch
Fireball
Valkyrie
The Log Wizard
Witch Mini P.E.K.K.A Goblin Gang
The Log Fireball Witch
Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Fireball Witch Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord