Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không đủ thẻ đầu tư trong bộ bài của bạn.

Bạn không có đủ thẻ đầu tư trong bộ bài của bạn. Nó có thể là một công trình sinh sản, Elixir collector hoặc các đơn vị chậm, bạn có thể đặt ở phía sau để buộc đối thủ thực hiện động tác đầu tiên. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Goblin Gang Minion Horde Inferno Tower

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Còn thiếu

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Hogs Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Royal Hogs Goblin Barrel

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Barbarians Minion Horde Royal Hogs

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Royal Hogs Goblin Barrel

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang Minion Horde Royal Hogs Goblin Barrel
Giant Snowball Goblin Gang Barbarians Minion Horde Royal Hogs Goblin Barrel
Zap Goblin Gang Minion Horde Inferno Tower Royal Hogs Goblin Barrel
Barbarian Barrel Goblin Gang Barbarians Inferno Tower Royal Hogs Goblin Barrel
The Log Goblin Gang Barbarians Royal Hogs Goblin Barrel
Earthquake Goblin Gang Barbarians Inferno Tower Royal Hogs Goblin Barrel
Arrows Goblin Gang Minion Horde Royal Hogs Goblin Barrel
Royal Delivery Goblin Gang Barbarians Minion Horde Royal Hogs Goblin Barrel
Fireball Goblin Gang Barbarians Minion Horde Inferno Tower Royal Hogs Goblin Barrel
Poison Goblin Gang Barbarians Minion Horde Inferno Tower Royal Hogs
Lightning Inferno Tower
Rocket Barbarians Minion Horde Inferno Tower Royal Hogs

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Inferno Tower

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Barbarians Minion Horde Goblin Barrel

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Goblin Barrel Goblin Gang Fireball Barbarians Minion Horde Inferno Tower Royal Hogs

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 The Log Goblin Barrel Goblin Gang Fireball

Sự hiệp lực   2 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Goblin Gang + Goblin Barrel Inferno Tower
Barbarians +
Minion Horde + Goblin Barrel
Fireball + The Log Royal Hogs
+ The Log Goblin Gang
+ Fireball Goblin Barrel The Log
+ Goblin Gang Minion Horde Royal Hogs
+ Fireball Inferno Tower Royal Hogs

Khắc tinh   55 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball The Log
Barbarians Fireball The Log Minion Horde Inferno Tower Goblin Gang
The Log Goblin Gang Fireball Minion Horde Barbarians
Fireball The Log
Minion Horde Inferno Tower Barbarians Royal Hogs Fireball Goblin Gang Goblin Barrel
Fireball
Barbarians The Log Fireball Minion Horde
Minion Horde Fireball Goblin Gang
Goblin Gang Minion Horde Fireball Barbarians The Log
Minion Horde Inferno Tower Barbarians The Log Goblin Gang
Barbarians Inferno Tower Minion Horde The Log Goblin Gang
The Log Barbarians
Minion Horde Goblin Gang Fireball
The Log Fireball Goblin Gang
Minion Horde Goblin Gang Barbarians
Barbarians Minion Horde Goblin Gang Inferno Tower
The Log Minion Horde Barbarians Fireball Goblin Gang
Minion Horde Barbarians Inferno Tower The Log Goblin Gang
Minion Horde Goblin Gang Inferno Tower
Minion Horde Goblin Gang Inferno Tower The Log Barbarians Fireball
Goblin Barrel Fireball The Log Royal Hogs
Fireball Goblin Gang Minion Horde
Minion Horde Fireball
Fireball The Log Minion Horde Barbarians Goblin Gang
Inferno Tower Minion Horde Barbarians
Fireball
Barbarians Inferno Tower Minion Horde
Fireball Royal Hogs The Log Goblin Barrel
Minion Horde Fireball Royal Hogs Barbarians Goblin Gang
The Log Fireball Inferno Tower Goblin Gang
Fireball Inferno Tower Minion Horde The Log Goblin Gang Barbarians
Goblin Barrel Fireball
Fireball Royal Hogs The Log
Fireball Barbarians Minion Horde
Fireball Minion Horde Goblin Gang Inferno Tower The Log
The Log Minion Horde Fireball
Fireball The Log Goblin Gang Minion Horde
The Log Goblin Gang
Fireball The Log Minion Horde
Minion Horde Inferno Tower Goblin Gang
Fireball Barbarians
Minion Horde Inferno Tower The Log Barbarians
Minion Horde Barbarians The Log Inferno Tower Goblin Gang
The Log Fireball
Inferno Tower Minion Horde Fireball
Inferno Tower Minion Horde Goblin Gang Barbarians
Goblin Gang Inferno Tower Minion Horde The Log
Fireball Minion Horde
Inferno Tower
Minion Horde Barbarians Goblin Gang Inferno Tower
Minion Horde Inferno Tower Barbarians Goblin Barrel
Inferno Tower Minion Horde Barbarians
Inferno Tower Minion Horde Goblin Gang Barbarians The Log
Barbarians Inferno Tower Minion Horde
The Log Goblin Gang
Fireball The Log Goblin Barrel Goblin Gang
Barbarians Goblin Gang Minion Horde Inferno Tower
Goblin Gang Minion Horde
Barbarians Goblin Gang Inferno Tower
Fireball Barbarians The Log Goblin Gang
Barbarians Goblin Gang Fireball Minion Horde
Minion Horde Fireball Goblin Gang
Barbarians Goblin Gang Fireball Inferno Tower Minion Horde
Goblin Gang The Log Fireball Barbarians Minion Horde
Inferno Tower Barbarians The Log Minion Horde Goblin Gang
Minion Horde Goblin Gang Barbarians The Log
Minion Horde Goblin Gang Barbarians Inferno Tower
Minion Horde Inferno Tower Fireball
Inferno Tower Goblin Gang Minion Horde Barbarians

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

The Log Goblin Gang Fireball
The Log Goblin Gang
The Log Goblin Gang Minion Horde
The Log Goblin Gang
Minion Horde Goblin Gang Fireball
The Log
Fireball The Log Goblin Gang
Goblin Gang Minion Horde Inferno Tower
Goblin Gang Minion Horde Fireball
Fireball
Minion Horde
The Log
Barbarians Goblin Gang
The Log Fireball
Goblin Gang Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord