Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

3 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Battle Healer Magic Archer Lava Hound Mega Knight

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Inferno Tower Ice Wizard Ram Rider

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Giant Skeleton Ice Wizard Lumberjack Ram Rider

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Wall Breakers Ram Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Wall Breakers Lumberjack Ram Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Wall Breakers Giant Skeleton Lumberjack Ram Rider

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Giant Skeleton Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Fire Spirits
Zap Fire Spirits Inferno Tower Wall Breakers
Tornado Wall Breakers Giant Skeleton
The Log Fire Spirits Wall Breakers Ram Rider
Arrows Fire Spirits Wall Breakers
Fireball Inferno Tower Wall Breakers Lumberjack Ram Rider
Poison Inferno Tower
Lightning Inferno Tower Lumberjack Ram Rider
Rocket Inferno Tower Ram Rider

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fire Spirits Ice Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fire Spirits The Log Ice Wizard

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Inferno Tower Giant Skeleton Ice Wizard

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Ice Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Fire Spirits Wall Breakers The Log Ice Wizard Lumberjack Inferno Tower Ram Rider Giant Skeleton

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Fire Spirits Wall Breakers The Log Ice Wizard

Sự hiệp lực   0 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Fire Spirits + Inferno Tower Lumberjack Ram Rider
Inferno Tower + Fire Spirits The Log Ice Wizard Giant Skeleton
Wall Breakers + Giant Skeleton
Giant Skeleton + Inferno Tower Wall Breakers
+ Inferno Tower Ram Rider
+ Inferno Tower
+ Fire Spirits Ram Rider
+ The Log Fire Spirits Lumberjack

Khắc tinh   35 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Ice Wizard Fire Spirits The Log Inferno Tower
The Log Giant Skeleton Lumberjack Fire Spirits Ice Wizard
The Log Ram Rider
Inferno Tower Ram Rider Lumberjack Giant Skeleton Ice Wizard
Ice Wizard Fire Spirits Giant Skeleton The Log
Fire Spirits Ice Wizard
The Log Giant Skeleton Lumberjack
Inferno Tower Ice Wizard Ram Rider The Log Lumberjack
The Log Giant Skeleton Ice Wizard Fire Spirits Inferno Tower
The Log Giant Skeleton
Fire Spirits Ice Wizard
The Log Ice Wizard Fire Spirits Ram Rider
Lumberjack
Inferno Tower Fire Spirits Lumberjack Ice Wizard
Giant Skeleton The Log Fire Spirits Lumberjack
Ram Rider Inferno Tower Fire Spirits The Log Lumberjack Ice Wizard
Inferno Tower Ram Rider Ice Wizard
Inferno Tower Lumberjack Ram Rider Giant Skeleton The Log Fire Spirits Ice Wizard
Ram Rider The Log Ice Wizard
Ice Wizard Fire Spirits Ram Rider
Ice Wizard The Log Giant Skeleton Fire Spirits
Inferno Tower Lumberjack
Inferno Tower Lumberjack Ice Wizard
Ice Wizard The Log
Inferno Tower Lumberjack The Log Giant Skeleton Ice Wizard
Fire Spirits The Log Inferno Tower
Ice Wizard The Log
Fire Spirits Giant Skeleton
Ram Rider Ice Wizard The Log Inferno Tower Lumberjack Fire Spirits
The Log Ice Wizard Fire Spirits
The Log Fire Spirits Lumberjack
Fire Spirits Lumberjack Ice Wizard The Log
Ice Wizard Fire Spirits The Log
Ice Wizard Inferno Tower
The Log Ice Wizard Inferno Tower Lumberjack
Fire Spirits Giant Skeleton Inferno Tower The Log Ice Wizard
Ice Wizard The Log Lumberjack Giant Skeleton
Inferno Tower Ram Rider Fire Spirits Ice Wizard
Inferno Tower Ice Wizard Giant Skeleton
The Log Inferno Tower Giant Skeleton
Ice Wizard
Inferno Tower Giant Skeleton Ice Wizard Lumberjack
Giant Skeleton Ice Wizard Inferno Tower Ram Rider
Ram Rider Giant Skeleton Inferno Tower
Inferno Tower Lumberjack Giant Skeleton
Inferno Tower Ice Wizard The Log
Inferno Tower Lumberjack
Lumberjack Fire Spirits Ice Wizard The Log
The Log Ice Wizard Fire Spirits Lumberjack Ram Rider
Fire Spirits Inferno Tower Lumberjack Giant Skeleton Ice Wizard
Lumberjack
Ice Wizard Giant Skeleton Lumberjack Inferno Tower
Giant Skeleton The Log Lumberjack
Ice Wizard Lumberjack Fire Spirits
Ice Wizard Fire Spirits
Lumberjack Fire Spirits Ice Wizard Inferno Tower
The Log Lumberjack Fire Spirits
Inferno Tower Ram Rider Lumberjack Ice Wizard The Log
Ice Wizard Lumberjack Ram Rider The Log
Lumberjack Inferno Tower Giant Skeleton Ice Wizard Fire Spirits
Inferno Tower Ram Rider Ice Wizard
Lumberjack Inferno Tower Giant Skeleton

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Fire Spirits The Log Ice Wizard Ram Rider
The Log Fire Spirits
The Log Fire Spirits Lumberjack Ice Wizard
The Log Fire Spirits Ice Wizard Ram Rider Lumberjack
Ice Wizard Fire Spirits Ram Rider
Fire Spirits The Log Ice Wizard
The Log Ram Rider Ice Wizard Lumberjack Fire Spirits
Lumberjack Fire Spirits Ice Wizard Inferno Tower
Fire Spirits Ice Wizard Ram Rider
The Log
Wall Breakers Ram Rider
Ram Rider Wall Breakers
Lumberjack
The Log Wall Breakers Fire Spirits Ram Rider
Fire Spirits Ice Wizard Ram Rider Wall Breakers Giant Skeleton
Lumberjack Giant Skeleton
The Log
Ice Wizard Fire Spirits

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord