Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Godly!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Witch Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Giant Witch Executioner

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Valkyrie Giant

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Giant Miner
Giant Snowball Minion Witch Miner
Zap Minion Witch
Barbarian Barrel Valkyrie Witch Executioner
The Log Witch
Earthquake Witch
Arrows Minion Witch
Royal Delivery Minion Valkyrie Witch Executioner Miner
Fireball Minion Witch Executioner
Poison Minion Witch Executioner
Lightning Valkyrie Witch Executioner
Rocket Valkyrie Witch Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Witch Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Valkyrie Executioner

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Valkyrie Executioner Miner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Minion Miner Fireball Valkyrie Giant Witch Executioner

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Minion Miner Fireball

Sự hiệp lực   6 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball Miner Giant Executioner
Minion + Giant Miner
Fireball + Zap Giant Miner
Valkyrie + Witch Executioner
+ Minion Witch Zap Fireball Miner Executioner
+ Giant Valkyrie
+ Giant Valkyrie Miner Zap
+ Minion Zap Fireball Giant Executioner

Khắc tinh   50 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Minion Executioner Valkyrie
Valkyrie Executioner Fireball Minion Witch Zap
Valkyrie Executioner Zap Fireball Witch
Fireball Miner
Giant Valkyrie Minion Witch Executioner Miner Fireball
Fireball Executioner
Executioner Valkyrie Minion Fireball
Executioner Fireball Witch Zap Minion
Valkyrie Witch Executioner Fireball
Minion Witch
Valkyrie Executioner Witch Minion
Valkyrie Executioner Witch
Minion Executioner Witch Zap Fireball
Executioner Valkyrie Zap Witch Fireball Miner
Executioner Valkyrie Witch
Miner Witch Valkyrie Minion
Minion Valkyrie Executioner Miner Fireball
Witch Executioner Minion
Minion Valkyrie Executioner
Fireball Witch Valkyrie Zap Minion Executioner
Executioner Fireball Witch Giant Miner
Fireball Witch Minion Executioner
Fireball Minion
Fireball Zap Witch Executioner Valkyrie
Minion
Witch Fireball
Valkyrie Witch Minion
Executioner Fireball Witch Giant Miner
Minion Zap Miner Witch Fireball
Executioner Fireball Valkyrie Miner
Executioner Fireball Valkyrie
Miner Fireball
Minion Executioner Witch Valkyrie Fireball Giant
Fireball Valkyrie
Fireball Valkyrie Witch Zap Executioner
Minion Zap Fireball Witch Executioner Valkyrie
Fireball Executioner Zap Valkyrie Minion
Executioner Valkyrie Minion Witch
Fireball Executioner Zap
Executioner Minion Witch
Valkyrie Fireball Witch Executioner
Valkyrie Minion Miner Zap Witch
Valkyrie Minion Witch Zap
Executioner Valkyrie Fireball Witch
Minion Zap Executioner Witch Fireball
Minion Miner
Valkyrie Executioner Minion
Fireball Executioner Minion
Executioner Miner Valkyrie
Witch Valkyrie Executioner
Giant Valkyrie Miner Executioner Minion
Executioner Witch Valkyrie
Minion Witch
Witch Minion
Executioner Witch Minion Valkyrie
Miner Fireball Executioner Valkyrie Minion
Minion Executioner Zap Valkyrie Witch
Witch Minion Zap Executioner Valkyrie
Executioner Witch Valkyrie
Fireball Zap Valkyrie Minion Executioner
Executioner Minion Valkyrie Witch Fireball Zap
Minion Zap Witch Fireball
Valkyrie Witch Fireball Executioner Minion
Valkyrie Minion Fireball Executioner
Zap
Executioner Minion Valkyrie Zap Witch
Minion Zap Valkyrie Witch Miner
Minion Executioner Zap Fireball Witch
Minion Valkyrie Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Witch Valkyrie Executioner Minion Fireball
Witch Executioner
Executioner Zap Valkyrie Witch Minion
Zap Executioner Witch Valkyrie
Zap Executioner Minion Witch Fireball
Zap Executioner Valkyrie Witch
Executioner Fireball Witch Valkyrie
Minion Valkyrie Witch Executioner Miner
Executioner Minion Fireball Witch
Fireball Minion
Valkyrie
Executioner
Witch
Fireball Executioner Witch Zap Minion
Witch Fireball Executioner Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord