Bộ bài 4.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Godly!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Horde Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Knight Wizard Prince Royal Ghost

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Rocket

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Prince Royal Ghost

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Rocket

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight Minion Horde Hog Rider Prince Royal Ghost

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Royal Ghost

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Hog Rider Prince
Giant Snowball Minion Horde Hog Rider
Zap Minion Horde Prince
Barbarian Barrel Knight Wizard Royal Ghost
The Log Hog Rider Prince
Earthquake Hog Rider
Arrows Minion Horde
Royal Delivery Knight Minion Horde Hog Rider Wizard Prince Royal Ghost
Fireball Minion Horde Hog Rider Wizard
Poison Minion Horde Wizard
Lightning Knight Wizard Prince
Rocket Minion Horde Hog Rider Wizard Prince

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Wizard Rocket

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Wizard Rocket Royal Ghost

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Knight Rocket Prince Royal Ghost

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Horde Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Arrows Knight Royal Ghost Hog Rider Minion Horde Wizard Prince Rocket

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Arrows Knight Royal Ghost Hog Rider

Sự hiệp lực   3 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + Hog Rider Knight Prince
Knight + Hog Rider Arrows Wizard
Minion Horde + Hog Rider
Hog Rider + Knight Arrows Minion Horde Rocket Prince Royal Ghost
+ Knight
+ Hog Rider
+ Arrows Hog Rider
+ Hog Rider

Khắc tinh   59 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Knight Prince Royal Ghost
Minion Horde Knight Royal Ghost Arrows Rocket Wizard
Wizard Arrows Minion Horde Knight Royal Ghost
Arrows Knight
Knight Minion Horde Wizard Rocket Prince Hog Rider
Arrows Wizard
Wizard Rocket Minion Horde
Minion Horde Wizard Arrows Rocket
Royal Ghost Arrows Minion Horde Knight Rocket Wizard Prince
Minion Horde Prince Knight Wizard
Rocket Knight Prince Wizard Minion Horde
Wizard
Wizard Minion Horde
Arrows Knight Royal Ghost Wizard
Knight Prince Minion Horde Wizard
Minion Horde Prince Knight
Knight Royal Ghost Rocket Minion Horde Prince
Minion Horde Rocket Knight Prince
Minion Horde Wizard Knight
Minion Horde Knight Wizard Prince
Hog Rider Wizard Rocket Knight Royal Ghost
Rocket Wizard Minion Horde
Minion Horde Prince Rocket
Arrows Royal Ghost Wizard Minion Horde
Minion Horde Knight Prince
Knight Rocket
Prince Minion Horde Knight
Hog Rider Knight Rocket
Minion Horde
Royal Ghost Prince Knight Wizard Rocket
Wizard Minion Horde Royal Ghost
Rocket
Rocket
Rocket Wizard Minion Horde
Arrows Minion Horde Prince Wizard Royal Ghost
Wizard Arrows Minion Horde
Arrows Wizard Minion Horde Royal Ghost
Wizard Arrows Knight Royal Ghost
Arrows Wizard Minion Horde
Minion Horde Wizard Knight
Knight Rocket Wizard
Minion Horde Knight Prince
Minion Horde Prince Rocket Knight
Knight Arrows Wizard Rocket Royal Ghost
Minion Horde Rocket Wizard
Minion Horde Prince Knight Rocket
Knight Royal Ghost Minion Horde Rocket Prince
Rocket Wizard Minion Horde
Prince Knight Royal Ghost Rocket
Minion Horde Prince Royal Ghost Knight
Minion Horde Rocket Wizard Hog Rider Knight Prince
Prince Knight Minion Horde
Minion Horde Knight
Minion Horde Prince Knight
Knight Prince Royal Ghost
Arrows Knight Royal Ghost Wizard
Knight Prince Royal Ghost Minion Horde
Knight Minion Horde Prince Wizard Rocket
Knight Prince Wizard
Knight Royal Ghost Arrows Prince
Rocket Royal Ghost Minion Horde Wizard Arrows Knight
Minion Horde Rocket Wizard
Knight Minion Horde Wizard Prince
Knight Minion Horde Royal Ghost Prince Rocket
Rocket Wizard Prince Minion Horde
Minion Horde Knight Arrows Wizard
Rocket Minion Horde Knight Prince
Minion Horde Arrows Wizard
Wizard Prince Royal Ghost Knight Minion Horde

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Knight Arrows Royal Ghost
Wizard Knight Arrows Royal Ghost
Arrows Wizard Royal Ghost Minion Horde Knight
Wizard Arrows Knight Royal Ghost
Arrows Wizard Minion Horde
Knight Wizard Arrows Royal Ghost
Arrows Knight Wizard Royal Ghost
Knight Prince Wizard Minion Horde Royal Ghost
Arrows Wizard Minion Horde
Prince Minion Horde
Arrows Wizard
Knight Prince
Prince Royal Ghost Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord