Bộ bài 4.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tệ

4 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách ép buộc đối thủ của bạn phải chi tiêu tiên dược.

Khi đối thủ của bạn chơi đơn vị có chi phí cao (6 hoặc nhiều hơn) ở phía sau, bạn phải có khả năng đối phó với hắn ta, tốt hơn bằng cách tấn công bên làn đường khác không để hắn ta xây dựng một cú đẩy lớn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Musketeer Furnace Wizard Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Musketeer Furnace Wizard Electro Wizard Sparky

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Sparky

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Mini P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball
Zap Sparky
Tornado
The Log Furnace
Arrows
Fireball Musketeer Furnace Wizard Electro Wizard Sparky
Poison Musketeer Furnace Wizard Electro Wizard Sparky
Lightning Mini P.E.K.K.A Musketeer Furnace Wizard Electro Wizard Sparky
Rocket Musketeer Furnace Wizard Sparky

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Furnace Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Furnace Wizard Sparky

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mini P.E.K.K.A Sparky

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Musketeer Furnace Wizard Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Mirror Fireball Mini P.E.K.K.A Musketeer Furnace Electro Wizard Wizard Sparky

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Mirror Fireball Mini P.E.K.K.A Musketeer

Sự hiệp lực   5 2

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Fireball + Mirror
Mini P.E.K.K.A +
Musketeer + Electro Wizard
Furnace + Mirror
+ Sparky
+ Fireball Furnace
+ Musketeer
+ Wizard

Khắc tinh   60 85

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Electro Wizard Musketeer Wizard Fireball Furnace
Wizard Electro Wizard Furnace Fireball
Fireball Electro Wizard
Mini P.E.K.K.A Wizard Musketeer Furnace Fireball Electro Wizard
Wizard Furnace Electro Wizard Musketeer Sparky Mini P.E.K.K.A Fireball
Furnace Fireball Wizard Electro Wizard Musketeer
Sparky Furnace Electro Wizard Mini P.E.K.K.A Wizard Fireball
Sparky Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Wizard Furnace Musketeer
Mini P.E.K.K.A Sparky Musketeer Wizard Electro Wizard Furnace
Sparky Wizard
Wizard Musketeer Electro Wizard Furnace Fireball
Electro Wizard Fireball Musketeer Wizard
Sparky Musketeer Wizard Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Musketeer
Electro Wizard Musketeer Fireball Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Sparky Furnace Electro Wizard Musketeer
Wizard Sparky Electro Wizard Musketeer
Electro Wizard Furnace Mini P.E.K.K.A Sparky Musketeer Wizard Fireball
Furnace Electro Wizard Musketeer Wizard Fireball
Fireball Wizard Electro Wizard Furnace Musketeer
Fireball Sparky Wizard Electro Wizard
Sparky Musketeer Mini P.E.K.K.A
Fireball
Furnace Sparky Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Musketeer
Musketeer Fireball Electro Wizard Furnace
Mini P.E.K.K.A Musketeer Electro Wizard Wizard Fireball
Fireball Wizard Furnace Electro Wizard Mini P.E.K.K.A
Fireball
Musketeer Fireball Electro Wizard Furnace
Fireball Furnace Wizard
Furnace Fireball Electro Wizard Wizard
Wizard Electro Wizard Fireball Furnace
Fireball Electro Wizard Furnace Wizard Musketeer
Wizard Electro Wizard Musketeer Furnace
Fireball Wizard Electro Wizard
Musketeer Electro Wizard Wizard
Musketeer Fireball Wizard
Musketeer Mini P.E.K.K.A Electro Wizard
Electro Wizard Mini P.E.K.K.A
Electro Wizard Furnace Wizard Fireball Mini P.E.K.K.A Musketeer Sparky
Electro Wizard Wizard Musketeer Furnace Fireball
Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Musketeer
Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Musketeer Sparky
Electro Wizard Musketeer Wizard Fireball
Mini P.E.K.K.A Musketeer Electro Wizard
Mini P.E.K.K.A Electro Wizard
Sparky Musketeer Furnace Wizard Mini P.E.K.K.A Electro Wizard
Mini P.E.K.K.A Musketeer Sparky
Musketeer Furnace Sparky Electro Wizard
Mini P.E.K.K.A Furnace Sparky Electro Wizard
Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Musketeer
Electro Wizard Fireball Wizard Musketeer
Electro Wizard Mini P.E.K.K.A Furnace Musketeer
Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Sparky Wizard Musketeer
Mini P.E.K.K.A Sparky Electro Wizard Wizard Musketeer
Fireball Electro Wizard Mini P.E.K.K.A
Fireball Furnace Wizard Electro Wizard Musketeer
Electro Wizard Musketeer Wizard Fireball
Wizard Musketeer Electro Wizard Mini P.E.K.K.A Fireball
Electro Wizard Musketeer Mini P.E.K.K.A Fireball
Electro Wizard Mini P.E.K.K.A Musketeer Furnace Sparky Wizard
Electro Wizard Wizard Furnace
Electro Wizard Mini P.E.K.K.A Furnace
Musketeer Furnace Wizard Electro Wizard Fireball
Furnace Sparky Mini P.E.K.K.A Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Furnace Electro Wizard Wizard Sparky Fireball Musketeer
Wizard Electro Wizard Furnace
Wizard Furnace Musketeer Electro Wizard
Wizard Electro Wizard Musketeer
Electro Wizard Musketeer Furnace Fireball Wizard
Electro Wizard Furnace Wizard Musketeer Mini P.E.K.K.A
Fireball Electro Wizard Musketeer Wizard
Mini P.E.K.K.A Musketeer Sparky Electro Wizard
Wizard Furnace Musketeer Electro Wizard Fireball
Fireball Electro Wizard
Fireball Musketeer
Musketeer Electro Wizard
Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Musketeer
Fireball Electro Wizard Musketeer Furnace
Sparky
Electro Wizard Musketeer Sparky Fireball Furnace
Musketeer Mini P.E.K.K.A Electro Wizard
Fireball
Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Musketeer Fireball

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord