Bộ bài 3.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Archers Furnace Witch Ice Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Spirit Archers Furnace Witch Ice Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Mini P.E.K.K.A Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Mini P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Archers Miner
Giant Snowball Archers Furnace Witch Miner
Zap Archers Furnace Witch
Barbarian Barrel Ice Spirit Archers Furnace Witch Ice Wizard
The Log Ice Spirit Archers Mini P.E.K.K.A Furnace Witch
Earthquake Archers Furnace Witch
Arrows Ice Spirit Archers Furnace Witch
Royal Delivery Ice Spirit Archers Mini P.E.K.K.A Witch Miner Ice Wizard
Fireball Archers Furnace Witch Ice Wizard
Poison Archers Furnace Witch Ice Wizard
Lightning Mini P.E.K.K.A Furnace Witch Ice Wizard
Rocket Furnace Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Zap Furnace Witch Ice Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Zap Furnace Ice Wizard

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Mini P.E.K.K.A Miner Ice Wizard

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Furnace Witch Ice Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit Zap Archers Miner Ice Wizard Mini P.E.K.K.A Furnace Witch

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Ice Spirit Zap Archers Miner

Sự hiệp lực   3 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Ice Spirit + Zap Archers Mini P.E.K.K.A Miner
Zap + Ice Spirit Miner Mini P.E.K.K.A
Archers + Ice Spirit Ice Wizard
Mini P.E.K.K.A + Miner Ice Spirit Zap
+ Miner
+
+ Zap Furnace Mini P.E.K.K.A Ice Spirit Ice Wizard
+ Archers Miner

Khắc tinh   42 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Ice Wizard Archers Ice Spirit Zap Witch Furnace
Zap Ice Spirit Witch Archers Furnace Ice Wizard
Miner
Mini P.E.K.K.A Furnace Ice Wizard Witch Miner Archers
Ice Wizard
Furnace Ice Wizard Archers Ice Spirit Mini P.E.K.K.A
Furnace Ice Wizard Ice Spirit Archers Witch Zap
Mini P.E.K.K.A Witch Furnace
Mini P.E.K.K.A Furnace Ice Wizard Witch Ice Spirit Archers
Mini P.E.K.K.A Ice Spirit Furnace Ice Wizard Witch
Witch
Archers Witch Ice Wizard Ice Spirit Furnace Zap
Miner Archers Witch Zap Ice Wizard
Mini P.E.K.K.A Witch
Mini P.E.K.K.A Archers Ice Wizard Witch Ice Spirit Miner
Mini P.E.K.K.A Miner Ice Spirit
Mini P.E.K.K.A Furnace Ice Wizard Ice Spirit Witch
Ice Wizard
Furnace Mini P.E.K.K.A Ice Wizard Ice Spirit Zap Witch
Furnace Miner Archers Ice Wizard Ice Spirit Witch
Ice Wizard Ice Spirit Furnace Witch Archers
Ice Wizard Zap Witch
Mini P.E.K.K.A
Witch
Mini P.E.K.K.A Furnace Witch Archers Ice Wizard
Ice Wizard Witch Miner Furnace
Zap Furnace Ice Wizard Witch Miner Ice Spirit
Mini P.E.K.K.A Miner Ice Wizard
Ice Spirit Mini P.E.K.K.A Furnace
Miner
Witch Ice Wizard Furnace
Furnace
Furnace Archers Ice Wizard Zap Witch
Ice Wizard Archers Zap Witch Furnace Ice Spirit
Furnace Archers Zap
Archers Ice Spirit Ice Wizard Furnace Witch
Zap Ice Wizard Archers
Archers Witch Ice Spirit Ice Wizard
Witch
Witch Zap Miner Ice Spirit Mini P.E.K.K.A Ice Wizard
Zap Ice Wizard Mini P.E.K.K.A Ice Spirit Witch
Mini P.E.K.K.A Ice Wizard Ice Spirit Witch Furnace
Archers Ice Wizard Zap Furnace Witch Ice Spirit
Ice Wizard Mini P.E.K.K.A Miner
Mini P.E.K.K.A
Archers Ice Wizard
Mini P.E.K.K.A Ice Wizard Ice Spirit Miner
Mini P.E.K.K.A Archers Witch Ice Wizard
Miner Mini P.E.K.K.A Furnace
Mini P.E.K.K.A Witch
Ice Wizard Furnace Witch
Mini P.E.K.K.A Furnace Witch
Ice Spirit Mini P.E.K.K.A Witch Ice Wizard Archers
Miner Archers Ice Wizard
Mini P.E.K.K.A Ice Wizard Witch Furnace Zap
Witch Mini P.E.K.K.A Zap Ice Spirit
Mini P.E.K.K.A Ice Wizard Archers Witch
Zap Mini P.E.K.K.A Ice Spirit
Ice Wizard Ice Spirit Witch Archers Furnace Zap
Zap Archers Ice Wizard Witch Ice Spirit
Ice Wizard Witch Archers Mini P.E.K.K.A Ice Spirit
Mini P.E.K.K.A Archers Ice Spirit
Ice Wizard Mini P.E.K.K.A Furnace Zap
Archers Ice Wizard Zap Witch Furnace
Zap Ice Spirit Mini P.E.K.K.A Miner Furnace Ice Wizard Witch
Archers Ice Wizard Zap Witch Furnace
Furnace Mini P.E.K.K.A Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Witch Ice Spirit Zap Furnace Ice Wizard Archers
Witch Ice Spirit Archers Furnace
Zap Furnace Ice Spirit Witch Archers Ice Wizard
Zap Witch Archers Ice Wizard
Ice Wizard Zap Ice Spirit Witch Furnace Archers
Ice Spirit Zap Ice Wizard Mini P.E.K.K.A Witch Archers Furnace
Witch Ice Wizard Archers Ice Spirit
Ice Wizard Mini P.E.K.K.A Miner Ice Spirit Archers Witch
Archers Furnace Witch Ice Spirit Ice Wizard
Ice Spirit
Archers Witch Mini P.E.K.K.A
Zap Furnace Witch Archers
Ice Wizard Ice Spirit Witch Mini P.E.K.K.A Archers

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord