Bộ bài 4.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 problems 1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Chi phí trung bình của bộ bài của bạn rất cao và bạn không có máy hút tiên dược.

Nếu bạn chỉ có các đơn vị đắt tiền, bạn sẽ khó phản ứng hơn với các bước đi của đối phương.

Bạn có thể thêm Elixir collector vào bộ bài của bạn. Đây là nó:

Hãy sửa nó!

VÀ/HOẶC

Bạn có thể thay thế một vài thẻ có chi phí cao của bạn. Chẳng hạn như:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Furnace Goblin Hut Baby Dragon Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace Goblin Hut

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Furnace Goblin Hut Baby Dragon Cannon Cart P.E.K.K.A Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Lightning The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Cannon Cart

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Baby Dragon Cannon Cart P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Cannon Cart
Giant Snowball Furnace Goblin Hut Baby Dragon
Zap Furnace Goblin Hut Cannon Cart
Barbarian Barrel Furnace Goblin Hut Cannon Cart Electro Wizard
The Log Furnace Goblin Hut Cannon Cart
Earthquake Furnace Goblin Hut
Arrows Furnace Goblin Hut
Royal Delivery Goblin Hut Baby Dragon Cannon Cart P.E.K.K.A Electro Wizard
Fireball Furnace Goblin Hut Baby Dragon Cannon Cart Electro Wizard
Poison Furnace Goblin Hut Electro Wizard
Lightning Furnace Goblin Hut Baby Dragon Cannon Cart Electro Wizard
Rocket Furnace Goblin Hut Cannon Cart

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Furnace Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Furnace Baby Dragon The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Baby Dragon P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Furnace Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Furnace Baby Dragon Electro Wizard Goblin Hut Cannon Cart Lightning P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

14 The Log Furnace Baby Dragon Electro Wizard

Sự hiệp lực   4 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Furnace + P.E.K.K.A
Goblin Hut +
Baby Dragon + P.E.K.K.A Electro Wizard
Cannon Cart + The Log
+ P.E.K.K.A The Log
+ Lightning Electro Wizard Baby Dragon The Log Furnace
+ Lightning P.E.K.K.A Cannon Cart
+ P.E.K.K.A Baby Dragon

Khắc tinh   63 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Cannon Cart Electro Wizard The Log
Electro Wizard Furnace Baby Dragon The Log Goblin Hut Lightning
Electro Wizard The Log Cannon Cart Furnace Baby Dragon
Baby Dragon Electro Wizard The Log
P.E.K.K.A Cannon Cart Goblin Hut Electro Wizard Lightning Furnace Baby Dragon
Lightning Baby Dragon Electro Wizard
Furnace Baby Dragon The Log P.E.K.K.A Electro Wizard Cannon Cart
Baby Dragon Furnace Electro Wizard
P.E.K.K.A Cannon Cart Furnace Electro Wizard Lightning Baby Dragon The Log
P.E.K.K.A Furnace The Log Goblin Hut Electro Wizard
P.E.K.K.A Lightning Electro Wizard The Log Furnace
The Log Baby Dragon
Lightning Electro Wizard Baby Dragon Furnace
The Log Electro Wizard Baby Dragon
Cannon Cart P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Electro Wizard
Lightning P.E.K.K.A Electro Wizard Cannon Cart Baby Dragon The Log
Furnace P.E.K.K.A Cannon Cart The Log Goblin Hut Electro Wizard
Electro Wizard Baby Dragon P.E.K.K.A Cannon Cart
Lightning Furnace Electro Wizard P.E.K.K.A The Log Cannon Cart
Lightning Electro Wizard Furnace Baby Dragon The Log Cannon Cart
Baby Dragon Electro Wizard Lightning Furnace
Lightning P.E.K.K.A Baby Dragon
Cannon Cart Electro Wizard Baby Dragon Lightning P.E.K.K.A The Log
P.E.K.K.A
Lightning
P.E.K.K.A Furnace Goblin Hut Cannon Cart Electro Wizard
Lightning Furnace The Log Goblin Hut Electro Wizard Cannon Cart
Electro Wizard Lightning Furnace Goblin Hut
Lightning Baby Dragon Electro Wizard The Log
Furnace Goblin Hut The Log Cannon Cart P.E.K.K.A Electro Wizard Baby Dragon
Lightning
P.E.K.K.A Goblin Hut Lightning Baby Dragon Electro Wizard Cannon Cart Furnace The Log
Lightning Furnace P.E.K.K.A
Furnace Goblin Hut The Log P.E.K.K.A Baby Dragon Electro Wizard Cannon Cart
The Log Electro Wizard Baby Dragon Furnace
The Log Electro Wizard Lightning Baby Dragon Cannon Cart Furnace
Baby Dragon Electro Wizard Cannon Cart Furnace The Log
Electro Wizard The Log Baby Dragon
Baby Dragon Electro Wizard Lightning
Lightning
P.E.K.K.A Electro Wizard Cannon Cart The Log
Cannon Cart P.E.K.K.A Goblin Hut The Log Electro Wizard
Lightning Electro Wizard Baby Dragon Furnace The Log Cannon Cart
Electro Wizard Goblin Hut Lightning Furnace
P.E.K.K.A Baby Dragon Cannon Cart Electro Wizard Lightning
P.E.K.K.A Cannon Cart Electro Wizard The Log Lightning
Lightning Electro Wizard Baby Dragon
Electro Wizard Cannon Cart P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Cannon Cart Electro Wizard
Cannon Cart P.E.K.K.A Lightning Electro Wizard Furnace
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Furnace The Log Electro Wizard
Furnace Goblin Hut Electro Wizard P.E.K.K.A
Electro Wizard Cannon Cart The Log P.E.K.K.A
Electro Wizard The Log Lightning Baby Dragon
Electro Wizard P.E.K.K.A Furnace Cannon Cart
Lightning Electro Wizard Baby Dragon P.E.K.K.A
Electro Wizard Goblin Hut Cannon Cart P.E.K.K.A
Lightning Electro Wizard The Log Baby Dragon
Lightning Baby Dragon Furnace P.E.K.K.A Cannon Cart Electro Wizard
Electro Wizard Lightning Baby Dragon
P.E.K.K.A Cannon Cart Electro Wizard Lightning
Lightning Baby Dragon Electro Wizard The Log P.E.K.K.A Cannon Cart
Electro Wizard Lightning Cannon Cart P.E.K.K.A The Log Furnace Goblin Hut
Electro Wizard Baby Dragon Furnace The Log
Lightning P.E.K.K.A Electro Wizard Baby Dragon Furnace Cannon Cart
Baby Dragon Electro Wizard Goblin Hut Furnace
Cannon Cart P.E.K.K.A Furnace

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

The Log Baby Dragon Electro Wizard Furnace Cannon Cart
The Log Furnace Baby Dragon Electro Wizard
Furnace The Log Electro Wizard Baby Dragon Cannon Cart
The Log Electro Wizard Baby Dragon
Electro Wizard Baby Dragon Furnace
The Log Electro Wizard Baby Dragon Furnace
Baby Dragon The Log Electro Wizard Cannon Cart
Electro Wizard Baby Dragon Cannon Cart
Furnace Baby Dragon Electro Wizard
Lightning Baby Dragon
Electro Wizard
The Log
Electro Wizard
The Log Electro Wizard Goblin Hut Baby Dragon Lightning Furnace
Lightning Cannon Cart Electro Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord