Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tệ

1 problems 4 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Inferno Tower Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Prince Witch Bandit

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Freeze

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Prince Bandit

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Valkyrie Prince Bandit

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Bandit

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Witch
Zap Inferno Tower Prince Witch
Tornado Prince
The Log Prince Witch Bandit
Arrows Witch
Fireball Inferno Tower Witch
Poison Inferno Tower Witch
Lightning Valkyrie Inferno Tower Prince Witch
Rocket Valkyrie Inferno Tower Prince Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Valkyrie

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Inferno Tower Freeze Prince

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Rage Arrows Bandit Valkyrie Freeze Inferno Tower Prince Witch

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Rage Arrows Bandit Valkyrie

Sự hiệp lực   0 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + Inferno Tower Prince
Valkyrie + Witch
Inferno Tower + Arrows
Rage + Witch
+
+ Arrows
+ Rage Valkyrie
+

Khắc tinh   41 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Valkyrie Arrows Inferno Tower Witch
Valkyrie Arrows Witch
Arrows Bandit
Inferno Tower Prince Valkyrie Witch
Valkyrie
Arrows Witch
Valkyrie Witch Prince Arrows
Inferno Tower Witch Prince
Valkyrie Witch Inferno Tower Freeze Prince
Valkyrie Witch
Witch
Arrows Bandit Witch Valkyrie
Valkyrie Prince Witch
Prince Valkyrie Inferno Tower Witch Bandit
Valkyrie Bandit Prince
Inferno Tower Bandit Freeze Witch Prince
Inferno Tower Valkyrie
Inferno Tower Valkyrie Witch Bandit Prince
Witch Bandit
Witch
Arrows Witch Valkyrie
Inferno Tower Prince
Witch
Inferno Tower Prince Witch Valkyrie
Witch
Prince Bandit Inferno Tower Valkyrie
Valkyrie Inferno Tower
Witch Valkyrie
Valkyrie
Inferno Tower Valkyrie Witch Arrows Prince
Arrows Valkyrie Witch
Arrows Freeze Valkyrie
Valkyrie Witch Arrows
Arrows Freeze
Witch Inferno Tower
Valkyrie Bandit Witch
Valkyrie Bandit Witch Inferno Tower Prince
Valkyrie Prince Bandit Inferno Tower Witch
Valkyrie Witch Bandit Arrows
Inferno Tower Freeze Witch
Prince Inferno Tower Bandit
Inferno Tower Bandit Prince Valkyrie
Prince Inferno Tower Bandit Valkyrie
Valkyrie Bandit Witch Inferno Tower Prince
Prince Valkyrie Inferno Tower
Inferno Tower Valkyrie Prince Witch
Inferno Tower Witch
Inferno Tower Witch Prince
Bandit Valkyrie Prince Witch
Bandit Arrows Valkyrie
Bandit Valkyrie Witch Inferno Tower Prince
Bandit Witch Prince Valkyrie
Witch Prince Inferno Tower Bandit Valkyrie
Prince Arrows Valkyrie
Witch Arrows Valkyrie Bandit
Witch
Valkyrie Prince Bandit Inferno Tower Witch
Valkyrie Prince Bandit
Inferno Tower Prince
Valkyrie Witch Arrows
Witch Inferno Tower Prince Valkyrie Freeze
Inferno Tower Arrows Witch
Valkyrie Prince Witch Bandit Inferno Tower

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Valkyrie Freeze Witch Arrows
Witch Arrows Bandit
Arrows Valkyrie Bandit Witch
Arrows Valkyrie Witch Bandit
Arrows Freeze Witch
Valkyrie Witch Arrows
Bandit Arrows Valkyrie Witch
Bandit Inferno Tower Witch Valkyrie Prince
Arrows Witch
Bandit Prince Valkyrie
Prince Valkyrie
Witch Bandit Prince
Witch Bandit
Witch Freeze
Valkyrie Bandit Prince
Freeze
Bandit Rage Prince Valkyrie Witch

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord