Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Fisherman

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Horde Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Giant Witch Royal Ghost Lumberjack

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant Royal Ghost Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Minion Horde Giant Royal Ghost Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Royal Ghost Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Giant Skeleton Army
Giant Snowball Minion Horde Skeleton Army Witch Lumberjack
Zap Minion Horde Skeleton Army Witch
Barbarian Barrel Skeleton Army Witch Royal Ghost Lumberjack
The Log Skeleton Army Witch Lumberjack
Earthquake Skeleton Army Witch
Arrows Minion Horde Skeleton Army Witch
Royal Delivery Minion Horde Skeleton Army Witch Royal Ghost Lumberjack
Fireball Minion Horde Skeleton Army Witch Lumberjack
Poison Minion Horde Skeleton Army Witch
Lightning Witch Lumberjack
Rocket Minion Horde Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Royal Ghost

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Skeleton Army Royal Ghost

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Horde Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Skeleton Army Royal Ghost Fireball Lumberjack Minion Horde Giant Witch

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Skeleton Army Royal Ghost Fireball

Sự hiệp lực   5 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball Minion Horde Giant
Minion Horde + Giant Zap Skeleton Army Lumberjack
Fireball + Zap Giant
Giant + Minion Horde Witch Lumberjack Zap Fireball Skeleton Army Royal Ghost
+ Giant Minion Horde
+ Giant
+ Giant
+ Giant Minion Horde

Khắc tinh   55 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Royal Ghost
Minion Horde Fireball Skeleton Army Zap Witch Royal Ghost
Skeleton Army Zap Witch Lumberjack Royal Ghost Minion Horde Fireball
Fireball
Giant Minion Horde Skeleton Army Lumberjack Witch Fireball
Fireball
Skeleton Army Minion Horde Fireball
Fireball Minion Horde Zap Witch
Royal Ghost Witch Fireball Skeleton Army Lumberjack Minion Horde
Minion Horde Skeleton Army Witch Lumberjack
Skeleton Army Witch Minion Horde
Skeleton Army Witch
Minion Horde Zap Witch Fireball
Witch Zap Skeleton Army Royal Ghost Fireball
Skeleton Army Witch Minion Horde Lumberjack
Skeleton Army Minion Horde Lumberjack Witch
Fireball Lumberjack Skeleton Army Minion Horde Royal Ghost
Minion Horde Skeleton Army Lumberjack Witch
Minion Horde
Minion Horde Skeleton Army Lumberjack Zap Fireball Witch
Giant Royal Ghost Fireball Witch
Fireball Minion Horde Witch
Fireball Minion Horde
Fireball Witch Minion Horde Royal Ghost Skeleton Army Zap
Skeleton Army Lumberjack Minion Horde
Witch Fireball
Skeleton Army Minion Horde Witch Lumberjack
Fireball Witch Giant
Skeleton Army Zap Fireball Minion Horde Witch
Royal Ghost Fireball Lumberjack
Fireball Minion Horde Skeleton Army Royal Ghost
Fireball
Witch Fireball Giant
Fireball Minion Horde Skeleton Army
Fireball Royal Ghost Lumberjack Zap Skeleton Army Witch Minion Horde
Skeleton Army Zap Witch Fireball Minion Horde
Fireball Skeleton Army Zap Royal Ghost Lumberjack Minion Horde
Skeleton Army Witch Royal Ghost Lumberjack
Fireball Zap Minion Horde
Minion Horde Witch
Witch Fireball
Skeleton Army Minion Horde Zap Lumberjack Witch
Minion Horde Skeleton Army Witch Zap
Royal Ghost Lumberjack Fireball Witch
Minion Horde Witch Zap Fireball
Minion Horde Skeleton Army
Skeleton Army Royal Ghost Minion Horde
Fireball Minion Horde
Lumberjack Skeleton Army Royal Ghost
Minion Horde Skeleton Army Royal Ghost Witch
Minion Horde Skeleton Army Giant
Minion Horde Witch Lumberjack
Skeleton Army Minion Horde Witch
Minion Horde Skeleton Army Lumberjack Witch
Lumberjack Skeleton Army Witch Royal Ghost
Fireball Royal Ghost Lumberjack
Skeleton Army Lumberjack Minion Horde Zap Royal Ghost Witch
Lumberjack Skeleton Army Minion Horde Witch Zap
Witch Skeleton Army Lumberjack
Fireball Zap Lumberjack Royal Ghost
Lumberjack Zap Skeleton Army Fireball Witch Royal Ghost Minion Horde
Minion Horde Zap Skeleton Army Fireball Witch
Skeleton Army Minion Horde Fireball Lumberjack Witch
Skeleton Army Lumberjack Fireball Royal Ghost Minion Horde
Skeleton Army Minion Horde Lumberjack Zap
Lumberjack Minion Horde Skeleton Army Zap Witch
Zap Minion Horde Witch Lumberjack Skeleton Army
Minion Horde Fireball Zap Witch
Witch Royal Ghost Lumberjack Minion Horde

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Witch Royal Ghost Fireball Skeleton Army
Royal Ghost Witch
Skeleton Army Zap Minion Horde Royal Ghost Lumberjack Witch
Zap Royal Ghost Lumberjack Witch
Zap Fireball Minion Horde Witch
Zap Royal Ghost Witch
Fireball Witch Royal Ghost Lumberjack
Lumberjack Skeleton Army Royal Ghost Minion Horde Witch
Fireball Minion Horde Witch
Fireball Skeleton Army
Skeleton Army Minion Horde
Lumberjack Witch
Fireball Zap Witch
Witch Fireball Royal Ghost

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord