Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Musketeer Baby Dragon Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Musketeer Baby Dragon P.E.K.K.A Lumberjack Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Baby Dragon P.E.K.K.A Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Lumberjack Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeleton Army
Giant Snowball Musketeer Skeleton Army Baby Dragon Lumberjack
Zap Skeleton Army
Barbarian Barrel Musketeer Skeleton Army Lumberjack Electro Wizard
The Log Musketeer Skeleton Army Lumberjack
Earthquake Skeleton Army
Arrows Skeleton Army
Royal Delivery Musketeer Skeleton Army Baby Dragon P.E.K.K.A Lumberjack Electro Wizard
Fireball Musketeer Skeleton Army Baby Dragon Lumberjack Electro Wizard
Poison Musketeer Skeleton Army Electro Wizard
Lightning Musketeer Baby Dragon Lumberjack Electro Wizard
Rocket Musketeer

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Baby Dragon The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Skeleton Army Baby Dragon P.E.K.K.A

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Musketeer Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Skeleton Army Fireball Musketeer Baby Dragon Lumberjack Electro Wizard P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 The Log Skeleton Army Fireball Musketeer

Sự hiệp lực   3 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Fireball + The Log
Musketeer + Baby Dragon Electro Wizard P.E.K.K.A
Skeleton Army +
Baby Dragon + P.E.K.K.A Musketeer Lumberjack Electro Wizard
+ Electro Wizard Baby Dragon The Log Musketeer
+ Fireball P.E.K.K.A
+ Baby Dragon
+ P.E.K.K.A Musketeer Baby Dragon

Khắc tinh   67 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Fireball Electro Wizard The Log
Electro Wizard Baby Dragon Skeleton Army The Log Musketeer Fireball
Skeleton Army The Log Electro Wizard Fireball Baby Dragon Lumberjack
Fireball Electro Wizard Baby Dragon The Log
P.E.K.K.A Electro Wizard Lumberjack Baby Dragon Skeleton Army Fireball Musketeer
Baby Dragon Musketeer Fireball Electro Wizard
Baby Dragon Electro Wizard The Log Fireball Skeleton Army P.E.K.K.A Musketeer
Fireball Baby Dragon Electro Wizard Musketeer
P.E.K.K.A The Log Electro Wizard Lumberjack Fireball Skeleton Army Baby Dragon
P.E.K.K.A Skeleton Army Lumberjack Electro Wizard The Log Musketeer
P.E.K.K.A Skeleton Army Musketeer Electro Wizard The Log
Baby Dragon The Log Skeleton Army
Musketeer Electro Wizard Baby Dragon Fireball
The Log Fireball Electro Wizard Skeleton Army Baby Dragon Musketeer
P.E.K.K.A Lumberjack Skeleton Army Musketeer
Skeleton Army P.E.K.K.A Lumberjack Musketeer Electro Wizard
The Log Lumberjack P.E.K.K.A Electro Wizard Fireball Musketeer Baby Dragon Skeleton Army
P.E.K.K.A Skeleton Army Musketeer Electro Wizard Lumberjack The Log
P.E.K.K.A Electro Wizard Baby Dragon Musketeer
Skeleton Army Electro Wizard Lumberjack P.E.K.K.A Musketeer Fireball The Log
Electro Wizard Musketeer Baby Dragon The Log Fireball
Fireball Electro Wizard Musketeer Baby Dragon
Baby Dragon P.E.K.K.A Musketeer Fireball
Fireball Baby Dragon Electro Wizard P.E.K.K.A The Log Skeleton Army
P.E.K.K.A Lumberjack Skeleton Army Musketeer
Fireball
P.E.K.K.A Skeleton Army Lumberjack Electro Wizard Musketeer
Musketeer Fireball The Log Electro Wizard
Electro Wizard Skeleton Army Fireball Musketeer
Musketeer Electro Wizard The Log Baby Dragon Lumberjack Fireball
Fireball Baby Dragon P.E.K.K.A The Log Electro Wizard Skeleton Army
Fireball
Musketeer P.E.K.K.A Electro Wizard Baby Dragon Fireball The Log
Fireball Skeleton Army P.E.K.K.A
Fireball Lumberjack P.E.K.K.A Baby Dragon Skeleton Army The Log Electro Wizard
Electro Wizard Skeleton Army The Log Fireball Baby Dragon
Fireball The Log Electro Wizard Skeleton Army Baby Dragon Lumberjack Musketeer
Baby Dragon Electro Wizard Musketeer The Log Lumberjack Skeleton Army
Fireball Baby Dragon The Log Electro Wizard
Musketeer Baby Dragon Electro Wizard
Fireball Musketeer
Skeleton Army Electro Wizard The Log Lumberjack Musketeer P.E.K.K.A
Skeleton Army The Log P.E.K.K.A Electro Wizard
Electro Wizard Musketeer Baby Dragon Lumberjack Fireball The Log
Musketeer Electro Wizard Fireball
P.E.K.K.A Skeleton Army Electro Wizard Baby Dragon Musketeer
P.E.K.K.A Skeleton Army The Log Electro Wizard Musketeer
Electro Wizard Baby Dragon Fireball Musketeer
Musketeer Lumberjack Skeleton Army Electro Wizard P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Skeleton Army Electro Wizard
Skeleton Army P.E.K.K.A Electro Wizard Musketeer
P.E.K.K.A Lumberjack Musketeer
P.E.K.K.A Skeleton Army Musketeer The Log Electro Wizard
Skeleton Army Lumberjack P.E.K.K.A Electro Wizard
Electro Wizard Skeleton Army Lumberjack P.E.K.K.A Musketeer The Log
Fireball Electro Wizard The Log Baby Dragon Lumberjack Musketeer
P.E.K.K.A Skeleton Army Electro Wizard Lumberjack Musketeer
Lumberjack Baby Dragon Musketeer P.E.K.K.A Skeleton Army Electro Wizard
Lumberjack P.E.K.K.A Musketeer Skeleton Army Electro Wizard
Fireball Baby Dragon Electro Wizard The Log Lumberjack
Fireball Lumberjack Electro Wizard P.E.K.K.A Musketeer Skeleton Army Baby Dragon
Musketeer Electro Wizard Fireball Skeleton Army Baby Dragon
Skeleton Army P.E.K.K.A Fireball Lumberjack Electro Wizard Musketeer
Skeleton Army The Log Lumberjack Electro Wizard Baby Dragon P.E.K.K.A Fireball Musketeer
Skeleton Army Electro Wizard Musketeer The Log P.E.K.K.A Lumberjack
Skeleton Army Lumberjack Electro Wizard Baby Dragon The Log
P.E.K.K.A Electro Wizard Skeleton Army Baby Dragon Lumberjack
Electro Wizard Fireball Musketeer Baby Dragon
P.E.K.K.A Lumberjack

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

The Log Electro Wizard Baby Dragon Musketeer Skeleton Army Fireball
The Log Baby Dragon Electro Wizard
Skeleton Army The Log Lumberjack Musketeer Electro Wizard Baby Dragon
Baby Dragon Electro Wizard The Log Lumberjack Musketeer
Baby Dragon Electro Wizard Fireball Musketeer
The Log Baby Dragon Musketeer Electro Wizard
Fireball Musketeer Baby Dragon The Log Electro Wizard Lumberjack
Lumberjack Skeleton Army Musketeer Baby Dragon Electro Wizard
Baby Dragon Musketeer Fireball Electro Wizard
Fireball Baby Dragon Musketeer Skeleton Army
Musketeer Skeleton Army Electro Wizard
The Log
Musketeer Lumberjack Electro Wizard
Fireball The Log Baby Dragon Musketeer Electro Wizard
Electro Wizard Fireball Musketeer

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord