Bộ bài 4.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tệ

4 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Inferno Tower Wizard Baby Dragon Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Wizard Baby Dragon Witch Lava Hound

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Barrel Lava Hound

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Barrel

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Baby Dragon Lava Hound

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Goblin Barrel

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeleton Army Goblin Barrel Lava Hound
Giant Snowball Skeleton Army Goblin Barrel Baby Dragon Witch Lava Hound
Zap Inferno Tower Skeleton Army Goblin Barrel Witch Lava Hound
Barbarian Barrel Inferno Tower Wizard Skeleton Army Goblin Barrel Witch
The Log Skeleton Army Goblin Barrel Witch
Earthquake Inferno Tower Skeleton Army Goblin Barrel Witch
Arrows Skeleton Army Goblin Barrel Witch Lava Hound
Royal Delivery Wizard Skeleton Army Goblin Barrel Baby Dragon Witch Lava Hound
Fireball Inferno Tower Wizard Skeleton Army Goblin Barrel Baby Dragon Witch Lava Hound
Poison Inferno Tower Wizard Skeleton Army Witch Lava Hound
Lightning Inferno Tower Wizard Baby Dragon Witch
Rocket Inferno Tower Wizard Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Wizard Baby Dragon Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Wizard Baby Dragon

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Inferno Tower Skeleton Army Baby Dragon

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard Goblin Barrel Witch Lava Hound

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeleton Army Goblin Barrel Fireball Baby Dragon Inferno Tower Wizard Witch Lava Hound

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

14 Skeleton Army Goblin Barrel Fireball Baby Dragon

Sự hiệp lực   2 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Fireball + Lava Hound
Inferno Tower + Skeleton Army
Wizard +
Skeleton Army + Inferno Tower Goblin Barrel Lava Hound
+ Skeleton Army
+ Lava Hound Witch
+ Baby Dragon
+ Baby Dragon Skeleton Army Fireball

Khắc tinh   56 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Baby Dragon
Fireball Wizard Skeleton Army Witch Inferno Tower Baby Dragon
Wizard Skeleton Army Witch Fireball Baby Dragon
Fireball Baby Dragon
Wizard Inferno Tower Baby Dragon Skeleton Army Goblin Barrel Fireball Witch
Fireball Baby Dragon Wizard
Wizard Baby Dragon Skeleton Army Fireball
Wizard Baby Dragon Fireball Witch
Skeleton Army Witch Wizard Baby Dragon Fireball
Skeleton Army Inferno Tower Wizard Witch
Skeleton Army Wizard Witch Inferno Tower
Skeleton Army Wizard Baby Dragon Witch
Wizard Fireball Witch Baby Dragon
Baby Dragon Fireball Wizard Witch Skeleton Army
Wizard Witch Skeleton Army
Skeleton Army Inferno Tower Witch
Baby Dragon Fireball Skeleton Army
Inferno Tower Skeleton Army Witch
Wizard Inferno Tower Baby Dragon
Skeleton Army Inferno Tower Wizard Fireball Witch
Wizard Baby Dragon Fireball Witch Goblin Barrel
Fireball Baby Dragon Witch Wizard
Baby Dragon Fireball
Fireball Baby Dragon Witch Wizard Skeleton Army
Inferno Tower Skeleton Army
Witch Fireball
Inferno Tower Skeleton Army Witch
Fireball Witch Goblin Barrel
Skeleton Army Witch Fireball
Inferno Tower Baby Dragon Wizard Fireball
Fireball Wizard Baby Dragon Inferno Tower Skeleton Army
Goblin Barrel Fireball
Baby Dragon Fireball Witch
Fireball Skeleton Army Wizard
Fireball Skeleton Army Baby Dragon Inferno Tower Wizard Witch
Wizard Skeleton Army Fireball Witch Baby Dragon
Skeleton Army Fireball Baby Dragon Wizard
Wizard Baby Dragon Witch Skeleton Army
Fireball Baby Dragon Wizard
Baby Dragon Wizard Inferno Tower Witch
Wizard Fireball Witch
Skeleton Army Inferno Tower Witch
Skeleton Army Witch Inferno Tower
Baby Dragon Wizard Witch Fireball
Wizard Inferno Tower Witch Fireball
Inferno Tower Skeleton Army Baby Dragon
Skeleton Army Inferno Tower
Fireball Baby Dragon Wizard
Skeleton Army Inferno Tower
Skeleton Army Witch Inferno Tower
Skeleton Army Wizard Inferno Tower Goblin Barrel
Inferno Tower Witch
Inferno Tower Skeleton Army Witch
Skeleton Army Inferno Tower Witch
Skeleton Army Witch
Fireball Goblin Barrel Wizard Baby Dragon
Skeleton Army Witch Inferno Tower
Baby Dragon Witch Skeleton Army Wizard
Wizard Inferno Tower Witch Skeleton Army
Fireball Baby Dragon
Wizard Baby Dragon Skeleton Army Fireball Witch
Baby Dragon Witch Fireball Skeleton Army Wizard
Skeleton Army Witch Inferno Tower Wizard Fireball
Skeleton Army Baby Dragon Fireball
Skeleton Army Inferno Tower Wizard
Skeleton Army Witch Wizard Baby Dragon
Inferno Tower Skeleton Army Baby Dragon Witch
Inferno Tower Witch Wizard Lava Hound Fireball Baby Dragon
Wizard Inferno Tower Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Baby Dragon Wizard Witch Skeleton Army Fireball
Wizard Baby Dragon Witch
Skeleton Army Wizard Baby Dragon Witch
Wizard Baby Dragon Witch
Baby Dragon Witch Fireball Wizard
Baby Dragon Wizard Witch
Fireball Baby Dragon Witch Wizard
Skeleton Army Wizard Witch Baby Dragon Inferno Tower
Wizard Baby Dragon Fireball Witch
Fireball Skeleton Army Baby Dragon
Skeleton Army
Wizard
Witch
Fireball Witch Baby Dragon
Fireball Witch

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord