Bộ bài 4.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Tesla Mega Minion Baby Dragon Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tesla Barbarian Hut

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Knight Tesla Mega Minion Barbarian Hut Baby Dragon Executioner

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight Hog Rider Baby Dragon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Hog Rider
Giant Snowball Mega Minion Hog Rider Baby Dragon
Zap
Barbarian Barrel Knight Tesla Barbarian Hut Executioner
The Log Hog Rider Barbarian Hut
Earthquake Tesla Hog Rider Barbarian Hut
Arrows
Royal Delivery Knight Mega Minion Hog Rider Baby Dragon Executioner
Fireball Tesla Mega Minion Hog Rider Barbarian Hut Baby Dragon Executioner
Poison Mega Minion Barbarian Hut Executioner
Lightning Knight Tesla Mega Minion Barbarian Hut Baby Dragon Executioner
Rocket Hog Rider Barbarian Hut Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Baby Dragon Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Baby Dragon Executioner

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Knight Mega Minion Baby Dragon Executioner

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Knight Mega Minion Tesla Fireball Hog Rider Baby Dragon Executioner Barbarian Hut

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

14 Knight Mega Minion Tesla Fireball

Sự hiệp lực   4 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Knight + Tesla Hog Rider Baby Dragon Barbarian Hut Executioner
Tesla + Knight Mega Minion
Mega Minion + Tesla Barbarian Hut Baby Dragon
Fireball + Hog Rider
+ Fireball Knight Baby Dragon
+ Knight Mega Minion
+ Knight Hog Rider Mega Minion
+ Knight

Khắc tinh   57 85

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Baby Dragon Executioner Mega Minion Tesla Knight
Executioner Barbarian Hut Fireball Baby Dragon Tesla Knight Mega Minion
Executioner Baby Dragon Knight Fireball
Fireball Baby Dragon Knight
Knight Mega Minion Baby Dragon Fireball Barbarian Hut Hog Rider Tesla Executioner
Barbarian Hut Baby Dragon Fireball Mega Minion Executioner
Mega Minion Baby Dragon Executioner Tesla Barbarian Hut Fireball
Baby Dragon Fireball Executioner Mega Minion Tesla
Fireball Knight Mega Minion Executioner Baby Dragon
Barbarian Hut Mega Minion Knight Tesla
Executioner Knight Tesla Mega Minion
Baby Dragon Executioner
Mega Minion Executioner Fireball Tesla Baby Dragon
Fireball Baby Dragon Tesla Knight Executioner Mega Minion
Executioner Knight Tesla
Mega Minion Barbarian Hut Knight
Knight Executioner Fireball Mega Minion Baby Dragon Tesla
Barbarian Hut Tesla Mega Minion Executioner Knight
Mega Minion Baby Dragon Executioner Knight Tesla
Knight Tesla Fireball Mega Minion Executioner Barbarian Hut
Executioner Fireball Knight Baby Dragon Hog Rider
Fireball Mega Minion Baby Dragon Tesla Executioner
Baby Dragon Mega Minion Fireball
Fireball Executioner Baby Dragon
Mega Minion Tesla Knight
Fireball Knight
Tesla Mega Minion Barbarian Hut Knight
Executioner Barbarian Hut Fireball Mega Minion Tesla Knight Hog Rider
Barbarian Hut Fireball Mega Minion
Mega Minion Executioner Baby Dragon Knight Tesla Fireball
Fireball Executioner Baby Dragon Mega Minion Tesla
Fireball
Mega Minion Executioner Fireball Baby Dragon Tesla
Fireball
Fireball Tesla Barbarian Hut Baby Dragon Executioner
Tesla Baby Dragon Fireball Executioner
Fireball Mega Minion Baby Dragon Executioner
Baby Dragon Executioner Knight Tesla Mega Minion
Fireball Executioner Baby Dragon
Mega Minion Tesla Baby Dragon Executioner Knight
Fireball Knight Executioner
Mega Minion Knight Tesla
Knight Mega Minion Barbarian Hut
Executioner Knight Mega Minion Fireball Tesla Baby Dragon
Tesla Mega Minion Fireball Barbarian Hut Executioner
Mega Minion Tesla Knight Baby Dragon
Knight Executioner Mega Minion
Tesla Executioner Fireball Baby Dragon Mega Minion
Knight Mega Minion Executioner Tesla
Executioner Mega Minion Tesla Knight
Tesla Hog Rider Mega Minion Knight Executioner
Tesla Executioner Mega Minion Knight
Mega Minion Knight Tesla
Mega Minion Barbarian Hut Tesla Knight
Tesla
Mega Minion Knight Tesla Executioner
Mega Minion Fireball Knight Baby Dragon Tesla Executioner
Knight Executioner Tesla Barbarian Hut Mega Minion
Mega Minion Knight Executioner Baby Dragon
Knight Executioner Tesla
Fireball Knight Mega Minion Executioner Baby Dragon
Executioner Mega Minion Fireball Knight Baby Dragon Tesla
Mega Minion Tesla Fireball Baby Dragon
Knight Executioner Fireball Mega Minion Tesla
Knight Tesla Executioner Fireball Mega Minion Baby Dragon
Barbarian Hut Tesla
Executioner Mega Minion Baby Dragon Tesla Knight
Mega Minion Baby Dragon Knight
Mega Minion Tesla Executioner Barbarian Hut Fireball Baby Dragon
Mega Minion Barbarian Hut Knight Tesla

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Executioner Baby Dragon Fireball Knight
Knight Executioner Baby Dragon Tesla Mega Minion
Executioner Knight Tesla Baby Dragon Mega Minion
Baby Dragon Executioner Mega Minion Knight Tesla
Baby Dragon Executioner Mega Minion Tesla Fireball
Knight Executioner Mega Minion Tesla Baby Dragon
Mega Minion Fireball Executioner Tesla Knight Baby Dragon
Knight Mega Minion Baby Dragon Executioner Tesla
Executioner Baby Dragon Mega Minion Fireball Tesla
Mega Minion Fireball Baby Dragon
Executioner
Tesla Knight Mega Minion
Fireball Executioner Mega Minion Baby Dragon Barbarian Hut
Knight Executioner Fireball Tesla Mega Minion

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord