Bộ bài 4.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

3 problems 2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Không có đơn vị đối đất gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công dưới đất và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Không đủ đơn vị phòng không!

Bạn cần nhiều hơn một đơn vị có thể phòng chống kẻ địch trên không trong bộ bài của bạn. Một thẻ có thể được loại bỏ bằng thần chú hoặc có thể chỉ cần chơi nó. Có hai hoặc ba thẻ sẽ an toàn hơn. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách ép buộc đối thủ của bạn phải chi tiêu tiên dược.

Khi đối thủ của bạn chơi đơn vị có chi phí cao (6 hoặc nhiều hơn) ở phía sau, bạn phải có khả năng đối phó với hắn ta, tốt hơn bằng cách tấn công bên làn đường khác không để hắn ta xây dựng một cú đẩy lớn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Nhiều hơn bốn thần chú? Thật sao?

Có lẽ bạn có một lý do để có hơn 4 thần chú trong bộ bài của bạn. Có thể không. Nhưng nó không được khuyến khích. Hai sẽ là đủ, ba là quá đủ. Xem xét thay thế ít nhất một thẻ. Bạn có những điều sau:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Furnace

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Furnace Giant Skeleton

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Rocket

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball Rocket Lightning The Log

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Rocket Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Giant Skeleton

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Giant Skeleton

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Giant Skeleton
Giant Snowball
Zap
Barbarian Barrel
The Log Furnace
Earthquake Furnace
Arrows
Royal Delivery
Fireball Furnace
Poison Furnace
Lightning Furnace
Rocket Furnace

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Furnace Rocket Tornado

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Furnace Rocket Tornado The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Rocket Tornado Giant Skeleton

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Furnace

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Mirror The Log Tornado Fireball Furnace Rocket Giant Skeleton Lightning

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Mirror The Log Tornado Fireball

Sự hiệp lực   5 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Fireball + Mirror Tornado The Log
Furnace + Mirror Tornado
Rocket + Tornado
Mirror + Fireball Furnace The Log
+ Fireball Giant Skeleton Rocket Furnace
+ Tornado
+ The Log
+ Fireball Mirror Lightning

Khắc tinh   54 78

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Tornado Rocket Furnace Fireball The Log Lightning
The Log Tornado Giant Skeleton Fireball Furnace
Fireball The Log
Furnace Rocket Fireball Lightning Giant Skeleton
Furnace Fireball The Log Tornado Giant Skeleton Rocket
Furnace Fireball Rocket Tornado
The Log Furnace Rocket Lightning Fireball Giant Skeleton
The Log Furnace
Lightning Tornado Rocket The Log Furnace Giant Skeleton
The Log Giant Skeleton
Lightning Tornado Furnace Fireball
The Log Tornado Fireball
Tornado
Lightning Tornado Rocket The Log Giant Skeleton Fireball
Tornado Furnace Rocket The Log
Lightning Furnace Tornado The Log Fireball Giant Skeleton
Furnace Lightning Rocket The Log Fireball
Fireball Furnace Lightning Tornado Rocket
Fireball Tornado Lightning The Log Giant Skeleton
Lightning Rocket Fireball
Tornado Furnace
Lightning Fireball Rocket The Log Furnace
Lightning The Log Giant Skeleton Tornado Rocket Fireball
Fireball The Log Tornado Furnace
Lightning Rocket Fireball
Rocket Lightning Furnace The Log Fireball
Fireball Rocket Lightning Furnace Giant Skeleton Tornado
Fireball Furnace The Log Tornado
Tornado The Log Fireball Furnace
Tornado The Log Fireball Lightning Furnace
Tornado Furnace The Log
Tornado Fireball The Log
Lightning Tornado
Lightning Fireball Rocket
Tornado The Log
The Log Rocket Giant Skeleton
Lightning Fireball Giant Skeleton The Log Tornado Rocket Furnace
Rocket Tornado Lightning Furnace Fireball
Rocket Giant Skeleton Lightning
Giant Skeleton The Log Lightning Rocket
Rocket Lightning Fireball
Giant Skeleton Rocket
Giant Skeleton Tornado
Lightning Rocket Giant Skeleton Furnace
Giant Skeleton
Tornado The Log Furnace
Furnace Tornado
Tornado The Log
The Log Fireball Lightning Tornado
Giant Skeleton Furnace
Rocket Lightning
Tornado Giant Skeleton
Fireball Lightning Giant Skeleton The Log
Lightning Rocket Furnace Tornado Fireball
Lightning Tornado Rocket Fireball
Fireball Tornado Lightning
Lightning Rocket The Log Tornado Fireball
Rocket Tornado The Log Lightning Furnace
Tornado Furnace The Log
Rocket Lightning Furnace Giant Skeleton
Fireball Tornado Furnace
Giant Skeleton Furnace

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Furnace Tornado The Log Fireball
The Log Furnace
The Log Furnace Tornado
Tornado The Log
Tornado Furnace Fireball
The Log Tornado Furnace
Fireball The Log Tornado
Tornado
Furnace Tornado Fireball
Fireball Tornado The Log
Lightning Fireball
Fireball Rocket Tornado The Log Lightning
Tornado
The Log Fireball Furnace Lightning
Lightning Fireball Giant Skeleton Furnace
Giant Skeleton
Tornado The Log Fireball
Lightning Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord